Sprint naar content

Waaruit blijkt onze kwaliteit?

Om te toetsen of het werken aan de verbetering van onze onderwijskwaliteit ook naar tevredenheid verloopt voor onze studenten en medewerkers, wordt er door Fontys op verschillende manieren bekeken en besproken hoe studenten en medewerkers hier over denken, wat zij er van vinden en wat zij ervaren.

Op deze pagina lees je meer over de manieren waarop Fontys in gesprek gaat met studenten en medewerkers. Je vindt hier o.a.:

  • Resultaten uit de panelgesprekken Kwaliteitsafspraken
  • Terugblikken 2015-2019