Sprint naar content

4-delige Kwaliteitscyclus

Het DKP is een platform voor kwaliteitsinformatie en -bewijzen. De inrichting heeft duidelijke relatie naar ESG/NVAO-standaarden. De 4 centrale vragen ondersteunen bij het permanent doorlopen van de PDCA-cyclus. Hiermee biedt het DKP ruimte voor het eigen kwaliteitsverhaal van de opleiding en passende verantwoording. Een goed ingevuld en bijgehouden DKP kan op elk gewenst moment ingezet worden bij interne audits, peerreviews en opleidingsvisitaties. Opgedane inzichten, resultaten & effecten en verbeterplannen worden in deze 4-delige cyclus geborgd.

Welke kwaliteit streven we na?

Kwaliteitscyclus

Wat doen we?

Hoe ontwikkelen we onze kwaliteit?

Waaruit blijkt onze kwaliteit

  • Kwaliteit onderwijs in beeld

    Om medewerkers, (aankomende) studenten, werkveldpartners en andere betrokkenen en geïnteresseerden inzage te geven in hoe Fontys de studievoorschotmiddelen besteedt, neemt het regieteam Kwaliteitsafspraken, in samenwerking met verschillende instituten, filmpjes op met projectvoorbeelden van de bestedingen per thema.

    Het eerste filmpje is gemaakt bij de Fontys Hogeschool ICT en gaat over het thema Succesvol Studeren. Het project heet Student+. Student+ is er voor studenten die, om wat voor reden dan ook, vastlopen in hun studie.