Sprint naar content

The Next Level: Omarming van techologie

De La Salle is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met lichte verstandelijke beperkingen (LVB), in combinatie met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek (http://www.de-la-salle.nl/).

De La Salle stimuleert het gebruik van tablets en smartphones door behandelaren en jongeren. Om dit gebruik te bevorderen, is het van belang dat medewerkers en cliënten deze vormen van technologie omarmen. Maar wanneer omarmen deze mensen technologie nu?

Lectoraat Mens en Technologie onderzoekt de toegevoegde waarde van apps in relatie tot de behandelingen van jongeren met een LVB. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van een instrument om apps te selecteren, ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van deze jongeren.

Want er zijn al veel apps beschikbaar, maar het helpen kiezen van de meest geschikte apps kan hierdoor juist lastig zijn. We willen daarom een tool maken waarmee de ‘gemiddelde’ begeleider of behandelaar een eerste selectie van apps kan maken.

Vervolgens willen we deze tool ook implementeren bij de behandelaars middels een goed passende interventie.

Kijk hier voor meer informatie.

Sfeerafbeelding Fontys

2016 - ...

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers TP (Marijke Bergman, Jeske Nederstigt)
  • De La Salle
  • Afstudeerders TP (Belle Janssen, Siddika Özdemir)

Projectresultaten

Publicaties

  • Scripties

Tools

  • Keuzetool Apps voor mensen met LVB