Sprint naar content
Project

Technofilosofie

De zorg, democratie, onderwijs, vrije tijd, werk: allemaal instituties die veranderen onder invloed van technologie. Onderzoeksprojecten richten zich op (vaak radicaal) andere oplossingen, waarbij technologie ingezet wordt voor een betere maatschappij.  

Wat houdt het project in?

Maar wanneer draagt nieuwe technologie daadwerkelijk bij aan een betere maatschappij? Over welke nieuwe morele, juridische en ethische vragen moeten we nadenken in een wereld vol technologie? Hoe leren we (soms) radicaal anders te denken op het gebied van technologie en hoe maken we dat onderdeel van onderzoek en onderwijs? Hoe zorgen we er – kortom – voor dat de resultaten van onze onderzoeksprojecten daadwerkelijk bijdragen aan een betere maatschappij?. 

Nieuwe manieren van denken

Dit is niet eenvoudig. Nieuwe technologie betekent immers meer en meer dat we nieuwe morele, ethische en juridische vraagstukken tegenkomen. Ethiek en filosofie zijn eeuwenoude, abstracte en theoretische begrippen, die ook vaak op die manier behandeld worden. (Digitale) Technologie is juist snel, concreet en pragmatisch. Juist door die twee samen te brengen ontstaan nieuwe manieren van denken die onmisbaar zijn om onze nieuwe maatschappij vorm te geven. In één woord: technofilosofie. 

Multidisciplinaire benadering

Vanuit het werkveld horen we steeds vaker dat men belang hecht aan studenten met een gefundeerde mening over dit onderwerp. En terecht! Onze snel veranderende wereld kunnen we steeds succesvoller verbeteren met technologie als we ook steeds beter (kunnen) nadenken over nieuwe morele, ethische en juridische aspecten. Het is daarmee ontzettend belangrijk dat studenten, van alle richtingen van Fontys, leren om zich te verhouden tot technologie en tot een maatschappij vol technologie. Als student, als mens, als professional. Niet alleen redenerend vanuit de eigen discipline, maar vanuit een perspectief dat meerdere disciplines en inzichten samenbrengt waardoor een daadwerkelijk multidisciplinaire benadering van vraagstukken mogelijk wordt. Hiervoor is nodig dat studenten in een vroeg stadium elkaars discipline beter leren begrijpen en elkaars taal leren spreken. 

Looptijd

2018 - heden

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Rens van der Vorst

Op ICT in Practice 2020 werd vanuit het project Technofilosofie een presentatie gegeven. Je kunt deze presentatie hier terugkijken

Technofilosofie toolkit

Hoe beoordeel je eigenlijk of een nieuwe (in te zetten) technologie een positieve impact heeft op de maatschappij. Hoe beoordeel je of het daadwerkelijk TEC for Society is? In het deelproject 'Technofilosofie toolkit' onderzoeken we een praktische toolkit waarmee alle partijen die bij dit soort processen betrokken zijn, ondersteund worden om bij die vragen voldoende stil te staan. We onderzochten hoe zo’n toolkit eruit moest komen te zien. Hoe zo’n toolkit studenten, werkveld en onderzoekers bewust maakt van de te stellen vragen en de échte impact van technologie. Een onderzoek naar een toolkit die helpt om heel bewust na te denken over de werkelijke impact van de (voorgenomen) technologie. Een toolkit waarvan we prototypes maken zodat we die kunnen testen met studenten en professionals uit het werkveld. En inmiddels hebben we zo'n toolkit ontwikkeld en zijn we bezig met het evalueren van deze toolkit. Zelf proberen? Je vindt de toolkit op www.tict.io.


Betrokkenen

Bij dit project zijn de volgende personen betrokken:
Rens van der Vorst, projectleider, Fontys Dienst IT
Danny Bloks, onderzoeker Fontys hogeschool ICT

Projectleider

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie

Projectliden

Foto van persoon

R. (Ruben) van Ess

Onderwijsassistent