Sprint naar content
Project

Samen aan Z

Er is een groeiend personeelstekort in de zorgsector. Veel zorgprofessionals willen de zorg verlaten, het burn-out risico is groot. Om dit probleem aan te pakken sloegen verschillende Vlaamse en Nederlandse partijen de handen ineen. De afgelopen jaren werkten zij onder de naam ‘Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg’ met steun van Interreg samen aan oplossingen. Ook in het vervolgproject Samen aan Z gaan we op zoek naar hoe je als zorgorganisatie het best kan inzetten op behoud van je medewerkers.

Onderdeel van:

Blijf aan Z

Tijdens Blijf aan Z voerden we een analyse uit van de problematiek rond uitstroom in de zorg: wat zorgt er nu voor dat zorgprofessionals uitstromen?We selecteerden 5 grote voorspellers hiervoor. Op basis hiervan ontwikkelden we een meetinstrument voor zorgteams dat deze voorspellers in kaart bracht op een dashboard. Daarnaast voerden we ook interventies uit op de werkvloer om uitstroom tegen te gaan en retentie te verhogen.

Fontys ICT en het extern bedrijf Innovactions ontwikkelden een meetinstrument dat de 5 grote voorspellers van uitstroom opvolgt op teamniveau: persoonlijke factoren, sociaal kapitaal, beslissingsruimte, werkeisen en patiëntenzorg. We noemen dit het dashboard.

Samen aan Z

Op 1 mei 2023 ging het vervolg van dit project van start onder de naam Samen aan Z. Samen met 10 partners werken we verder aan meer behoud van zorgprofessionals en het versterken van hun adaptief & innovatief vermogen. Concreet bieden we verschillende gratis trajecten aan voor zorg- en welzijnsorganisaties:

  1. Traject Care2Adapt: voor medewerkers die een brugfunctie tussen innovatie en de werkvloer zullen vervullen.
  2. Traject Team Champions: voor teamleden die bottom-up werken aan het verhogen van veerkracht.
  3. Traject Leidinggeven om te boeien en binden: voor leidinggevenden die werken aan het ontwikkelen van een positieve leiderschapsstijl.
  4. Traject Simuleerkracht: voor startende verpleegkundigen die een opleidingstraject volgen ter verhoging van veerkracht.

Onze rol

Fontys ICT werkt aan het verbreden en valideren van het Blijf aan Z dashboard tot een applicatievorm: een instrument om onder meer veerkracht van de individuen en teams te meten, waardoor meer data-gestuurd actie ondernomen kan worden. Naast contextuele data en data uit zelfrapportages, zullen in deze applicatie ook gegevens uit wearables geïntegreerd worden, wat extra informatie geeft over fysiologische parameters rond stress en veerkracht van zorgmedewerkers en -teams.

In Samen aan Z willen we het dashboard in samenwerking met StormIn verder ontwikkelen tot een structureel meetinstrument voor de preventie van uitstroom.

Sfeerafbeelding Fontys


Onderzoeksteam

Klerkx M.J.(Mark)

Klerkx M.J.(Mark)

Projectleider / Docent-onderzoeker

J.R. (Jeffrey) Cornelissen

J.R. (Jeffrey) Cornelissen

Docent-onderzoeker

T.A.T. (Teague) Murray Marshall

T.A.T. (Teague) Murray Marshall

Docent-onderzoeker

D.M.R. (Dennis) Kirsch

D.M.R. (Dennis) Kirsch

Docent-onderzoeker


Partners

Sfeerafbeelding Fontys