Sprint naar content
Project

Ontwikkeling van een lerende cultuur

In het voortgezet onderwijs worstelen veel schoolleiders met de vraag hoe ze de cultuur binnen de school kunnen veranderen, gericht op een professionele cultuur en een lerende houding.

Wat houdt het project in?

Er is veel behoefte aan goede voorbeelden van schoolleiders die een lerende, professionele cultuur binnen scholen weten te realiseren. In opdracht van het landelijk SchoolleidersRegister Voortgezet Onderwijs (SRVO) heeft Anje samen met Loes van Wessum schoolleiders, middenmanagers (leidinggevenden in de directie of het managementteam) en bestuurders geïnterviewd en hiervan portretten gemaakt.

Projectmedewerkers
- Anje Ros (FHKE)
- Loes van Wessum (lector Windesheim)

Periode

Het project heeft gelopen van 1-1-2019 tot 31-12-2019.


Opbrengsten

  • Ros, A. Van Wessum, L. & Schenke, W. (2020). Ontwikkeling van een lerende cultuur. Schoolportretten over de rol van schoolleiders. Utrecht: Schoolleidersregister VO.

  • Ros, A., Van Rossum, B. & Van Wessum, L. (2019). Samen leren en kennisdelen in de opleidingsschool. Naar lerende organisaties op het niveau van school en partnerschap. Platform Samen Opleiden en Professionaliseren.

  • Ros, A., Van Rossum, B. & Van Wessum, L. (2019). Gespreid leiderschap. In: Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor leraren. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 94-103.

Contact

Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector 'Goed leraarschap, goed leiderschap' en kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties'