Sprint naar content
Project

Docentprofessionalisering (hoog)begaafdheid in spelvorm: enIQma

enIQma is een professionaliseringsspel over (hoog)begaafdheid voor het primair onderwijs. enIQma is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringsexpertise van leerkrachten en begeleiders van (hoog)begaafde kinderen.

Wat houdt het project in?

Docentprofessionalisering (hoog)begaafdheid in spelvorm: enIQma

Als leerkrachten goed willen kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoeften en –potentieel van begaafde leerlingen, is het belangrijk dat zij signalen herkennen die duiden op een mogelijke begaafdheid. Daarvoor hebben we casussen van leerlingen geschreven, die op waarheid gebaseerd zijn. Leerlingen die bij jou in de klas zouden kunnen zitten. De kenmerken van begaafdheid die in het spel zijn opgenomen, zijn niet uitputtend. Het is een set kenmerken die in het onderwijs herkend zou kunnen worden, of die ouders zouden kunnen inbrengen over hun kind. Er is gekozen voor kenmerken die veel beschreven zijn in artikelen, boeken en empirische studies over (hoog)begaafde leerlingen.

Een multidisciplinair ontwerpteam heeft enIQma ontwikkeld. Dit team bestond uit leerkrachten, medewerkers van schoolbesturen/samenwerkingsverband, wetenschappers en pabodocenten. Vanuit deze verschillende achtergronden en expertises is input geleverd voor het ontwerp van enIQma.

Informatie en opbrengstenwww.eniqma.nl

Projectteam- Anouke Bakx- Nathalie Laurens- Nathalie van Geloven- Nanda Heikamp- Elly van Dongen- Gaby Berkers- Lisette Hornstra- Sven Mathijssen- Larissa Rand- Ton van Houtert- Maartje van den Brand

Periode

Looptijd project: 2018 – heden

Resultaat

- Professionaliseringsspel enIQma - Instructieclips- Workshops

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Maak samen met je collega’s op een speelse manier kennis met enIQma. Hét professionaliseringsspel (hoog)begaafdheid voor het primair onderwijs!

Contact

Foto van persoon

Prof.dr. A.W.E.A. (Anouke) Bakx

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap