Sprint naar content

Digitale Werkplaats Midden & Zuidoost-Brabant 

Digitalisering is een uitdaging voor zowel het werkveld als het onderwijs. Hoe kunnen we dan voorkomen dat hoogwaardige kennis enkel bij selecte bedrijven en leveranciers blijft liggen maar juist de regio versterkt? Er zijn tal van initiatieven om kennis te vergroten, maar hoe vinden we synergie? Om daar samen antwoord op te geven, is het project Digitale Werkplaats Midden & Zuidoost-Brabant gestart om een kennisnetwerk te vormen. Dit netwerk biedt een ‘loket’ aan het MKB, wat studenten en ondernemers matcht om kennis en onderwijs uit te wisselen en de innovatiekracht en digitalisering van de regio te vergroten.

De partners in dit project hebben ruime ervaring in Triple helix-samenwerking en hebben samen de schakel- en slagkracht om de regio door middel van kennisdeling te versterken. Digitalisering is ook een doelstelling in bestuurlijke agenda’s om het herstel van de regio na de pandemie te bewerkstelligen. Echter ontbreken de middelen om het brede MKB aan te spreken. De Digitale Werkplaats biedt het juiste middel om dit te realiseren via werkgeversverenigingen en lokale netwerken.

Aanbod

De grote uitdaging binnen het MKB is het gebrek aan bewustzijn van wat digitalisering kan betekenen en opleveren. De aandacht binnen dit project ligt dan ook vooral op productiviteitsverhogende digitale technologieën die ontsloten worden via het loket. Denk hierbij aan: 

 • Product/dienst (Data  Science):  kunstmatige  analyse,  data-analyse,  cybersecurity,  software engineering, IoT & Embedded, AR/VR en UX Design,hardware infrastructuren. 
 • Proces (automatisering bedrijfsprocessen):  eHRM,   Finance   (XBRL,   e-facturatie   etc.), management (MI Dashboard, KPI’s etc.),kantoorautomatisering (SaaS), interfacing. 
 • Promotie(online marketing en sales): online traffic (SEO/SEA) naar klanten (CRM), verhoging klanttevredenheid, Conversion Rate Optimisation en verhoging klantrelatie via personalisatie. 

Door inspiratiesessies te organiseren, worden Mkb'ers getriggerd om digitaliseringsvraagstukken te stellen. Het loket is hiervoor het aanspreekpunt en kan afhankelijk van de case die hieruit ontstaat hier studenten op inzetten. Studenten zelf doen praktijkervaring op tijdens stages. Deze zijn onder te verdelen in korte adviessessies, korte ontwerpprojecten, stages en onderzoeksstages. Door hen in te zetten voor digitale innovatiekracht bij het MKB, ontstaat een uitwisseling van kennis: digitale inzichten worden geleverd in ruil voor praktijkervaring (welke de studenten weer helpt in hun professionalisering (en kennis vergroot van de behoeften in het werkveld).  

De uiteindelijke doelen voor het MKB van het project zijn de volgende resultaten: 

 • Verspreiding bewustwording en kennis over digitalisering; 
 • Verhoging van productiviteit en concurrentiekracht MKB; 
 • Toename aantal studenten dat praktijkgerichte kennis en ervaring op doet; 
 • Verbinding ICT-talent aan het MKB; 
 • Verbetering samenwerking ICT-gerichte onderwijsinstellingen (wo, hbo en mbo)  

Versnellen digitalisering van het MKB

In een versnellend digitaal ecosysteem, krijgt het onderwijs nadrukkelijk de rol toebedeeld van toeleverancier van kennis op het vlak van ICT en digitalisering. Door deze samenwerking, nemen de overheid—en onderwijsorganisaties het heft in handen om een brug te bouwen tussen professionals (in opleiding). Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis, werkprocessen en ervaring, reeds opgedaan via het MKB Datalab in Noordoost-Brabant en het programma Driven by Data.  

Onderzoeksvraag: Kunnen we in drie jaar tijd 600 Mkb'ers matchen met 3000 studenten?  

Generale toepassing: Een samenwerking van deze aard kan op vele niveaus slagkracht vergroten in transformatieve processen die van meerwaarde zijn voor het bedrijfsleven of de samenleving in brede zin.  

De partners in dit project hebben ruime ervaring in Triple helix-samenwerking en hebben samen de schakel- en slagkracht om de regio door middel van kennisdeling te versterken. Digitalisering is ook een doelstelling in bestuurlijke agenda’s om het herstel van de regio na de pandemie te bewerkstelligen. Echter ontbreken de middelen om het brede MKB aan te spreken. De Digitale Werkplaats biedt het juiste middel om dit te realiseren via werkgeversverenigingen en lokale netwerken.


Projectteam

Sfeerafbeelding Fontys

Amy Latour

Projectleider Enabling Technologies

a.latour@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Danny Jonker

Onderzoeksmanager Fontys Kenniscentrum Applied AI For Society

d.jonker@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Bartosz Paszkowski

Casemanager Digitale Werkplaats

b.paszkowski@fontys.nl


Partners

 • Kenniscentrum Applied AI For Society (penvoerder)
 • Fontys Hogeschool ICT
 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS) 
 • Summa College (Eindhoven)
 • TU/e 
 • Tilburg University
 • ROC ter Aa (Helmond)
 • Onderwijsgroep Tilburg en De Leijgraaf
 • Provincie Noord-Brabant
 • VNO-NCW Brabant/Zeeland

 • Brainport Development
 • Midpoint Brabant 
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Helmond
 • Metropoolregio Eindhoven


Projectperiode: 2022 - 2024