Sprint naar content
Project

Remote Playful Learning

Dit projectonderzoek richt zich op toepassingen van Social Learning Technologies, zoals AR/VR, tastsensoren/-interfaces en motion tracking devices voor het creƫren van interactieve online leermogelijkheden in de onderbouw van het basisonderwijs (groep 1-4).

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

De coronacrisis leidt momenteel tot een enorme boost van ICT-toepassingen in onderwijspraktijken. Om deze ontwikkeling door te zetten en toe te werken naar een hybride vorm van onderwijs en de mogelijkheden van nieuwe technologieƫn optimaal worden benut, is het belangrijk dit momentum te benutten. Er zijn echter niet alleen voordelen aan de huidige vormen van 2D online leeromgevingen (zoals bijvoorbeeld MS Teams), zeker niet voor jongere leerlingen in het basisonderwijs. Voor hen is sociale interactie in groepen, het samen spelen en leren, van groot belang voor hun ontwikkeling. Een pedagogisch veilige leeromgeving draagt bij aan het welzijn van deze leerlingen en daarmee aan hun leervermogen. Ook is de verbale communicatie bij deze groep leerlingen nog niet voldoende ontwikkeld om te leren in een online leeromgeving die vrijwel exclusief gericht is op verbale interactie.

In de digitale leeromgevingen die deze dagen worden gebruikt ontbreekt aandacht voor motorische ontwikkeling, maar vooral ook voor sociale, non-verbale vormen van leren die voor jonge kinderen essentieel zijn. Elkaar in 3D kunnen ontmoeten en voelen zou kunnen helpen om de sociale interactie tussen deze leerlingen te versterken. Ook het vrji(er) kunnen bewegen in een online omgeving is belangrijk voor deze doelgroep.

Tot op heden worden newtech toepassingen nauwelijks toegepast in het basisonderwijs, terwijl er wel behoorlijk veel ict-middelen zoals digiboards en tablets worden ingezet. Enkele eerste verkenningen met de toepassing van VR/AR worden gedaan, maar ook die zijn vooral gericht op de vakinhoud en oudere leerlingen (bovenbouw basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Meestal gaat het dan om het leren werken met nieuwe technologie.

Sfeerafbeelding Fontys

Projectteam:

Fontys: Pepijn Rijnbout, Ellen Rohaan en Rutger van der Sande
Studenten: Jessie Leysen, Suzanne Cuppen, Koen de Lau, Mireille Louwers en studenten Minor KLM, Science & Technology
Play Learn Change: Jelle de Jong
BeamItup: Robbert Storm

Periode

September 2020 tot en met december 2021

Resultaat

Tussenproduct: prototype van de leeromgeving.
Eindproduct: 3D online leeromgeving voor onderbouw basisonderwijs.

Video

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Lector Learning Design / leading lector kenniscentrum Youth Education for Society