Sprint naar content
Project

Living Lab Brainport Smart District

In de Helmondse wijk Brandevoort ontwikkelt Brainport Smart District (BSD) de slimste wijk van de wereld. “De nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden hier ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren”. 

Wat houdt het living lab in?

In een hybride leeromgeving onderzoeken zes studenten met verschillende achtergrond (juridisch, vastgoed, bouwkunde en technische bedrijfskunde) en uit verschillende leerjaren (stage, afstuderen en minor) samen aan een wicked problem. De grote vraag is: ‘Welke aanbevelingen kunnen op gebiedsniveau gegeven worden om de toekomstige gemeenschap optimaal te laten leven en werken in Brainport Smart District?’ Binnen deze vraag gaan studenten op zoek naar antwoorden vanuit hun eigen vakgebied, maar er wordt ook gekeken naar de samenhang in de verschillende vraagstukken.

Bijvoorbeeld, de bouw van 52 tijdelijke circulaire woningen kent ook juridische aspecten rondom huurrecht. Wanneer is eigenlijk sprake van een onroerend goed? Ook de beperkingen van elektrische deelauto’s in de nieuwe wijk levert vragen op als: hoe komen dan bijvoorbeeld de pakketten van mijn online bestellingen aan de deur? De tijdelijke woningen zijn volledig van hout en worden als prefab pakket geleverd, maar hoe energie neutraal zijn die woningen nu precies? Voldoen ze aan de BENG norm… of nog liever, leveren ze energie op? En last but not least, wat vinden toekomstige bewoners hier eigenlijk van? Het is een pittige opgave om hier mee aan de slag te gaan, maar het is wel de manier om wicked problems aan te pakken. Dat studenten dit nu, tijdens hun studie, al kunnen ervaren zorgt ervoor dat ze straks ook echt als circuliare change agents over de grenzen van hun eigen vakgebied kunnen kijken. 


Contact

Foto van persoon

Centre of expertise Sustainability & Circularity Transitions