Sprint naar content
Project

Actorschap van jeugdigen

We leven in een tussentijd waarin grote
maatschappelijke vraagstukken spelen en waarin transities nodig zijn om een nieuwe balans en duurzame manier van (samen) leven te vinden.

Wat houdt het project in?

De gevolgen van de maatschappelijke vraagstukken komen voor een groot deel bij (toekomstige) jongeren terecht, en daarbij zullen zij ook de nodige transities voor een belangrijk deel moeten dragen en vormgeven. Tegelijkertijd zijn jeugdigen niet goed vertegenwoordigd in het publieke debat of zij worden daarin niet serieus genomen. Het niet serieus nemen van de stem van jeugdigen heeft te maken met het beeld dat we van hen hebben. Zij worden vaak beschouwd als ‘onaf’, als mensen-in-wording, in plaats van als volwaardige mensen (Corney et al., 2022). In dit project onderzoeken we welke maatschappelijke vraagstukken jeugdigen (7-25 jaar) belangrijk vinden en hoe zij zich daarin als actoren beschouwen. De data is verzameld in samenwerking met studenten pedagogiek.

 

Projectdoelstelling

In deze onderzoekslijn willen we jeugdigen begeleiden bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van (politieke) acties of activiteiten die zij zelf bedenken en die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van een complex vraagstuk. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bedenken van een challenge, gezamenlijk de buurt vergroenen, maar ook om beleidsbeïnvloeding (een bezoek aan een burgemeester? Of op naar het torentje?). Met projecten binnen deze lijn willen we bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdigen om als persoon in de wereld te komen en deze wereld mee vorm te geven. Tegelijkertijd willen we kennis op doen over wat werkt in het stimuleren van jeugdigen tot actie, hoe zij dat ervaren, en wat het hen brengt.

Periode

Looptijd: start september 2021 - december 2024Andriessen, I., Melissen, M, Verbercht, M, & Iedema, J. (2024). Betrokken Jeugd. Fontys Pedagogiek

Contact

Foto van persoon

M. (Marlinde) Melissen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M. (Marjolein) Verbercht

Docentonderzoeker