Sprint naar content

Trends en uitdagingen van de logistiek in het grensgebied

In onze minor 'Embrace the Border' maken studenten kennis met de lokale economie in de grensstreek rond Venlo en de grensoverstijgende samenwerking van Duitse en Nederlandse organisaties. Het huidige project in het minorprogramma draait om de gezamenlijke uitwisseling van ervaringen tussen Duitse en Nederlandse bedrijven en het oplossen van problemen in grensoverstijgende lerende netwerken. Samen met onze projectpartner, het netwerkinitiatief Supply Chain Valley, onderzoeken Fontys studenten verschillende locaties in de grensregio om een overzicht te krijgen van de 'logistieke gemeenschap' en om de huidige trends en toekomstige uitdagingen van de gemeenschap op het gebied van supply chain management, logistiek en mobiliteit in kaart te brengen. Op deze manier ontstaat geleidelijk een compleet beeld van de 'logistieke uitdagingen' van de bedrijven in de grensregio, maar ook van de verschillen op nationaal niveau. Tenslotte kunnen de bevindingen Supply Chain Valley helpen de bestaande netwerkactiviteiten en het aanbod verder uit te breiden en aan te passen aan de trends en uitdagingen van de Nederlandse en Duitse partners.

Contact: Max Klöters, m.kloters@fontys.nl, +31 8850 775 07.