Sprint naar content

Euregional Sustainability Center

Het doel van het center is om Duitse en Nederlandse partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs samen te laten experimenteren, onderzoeken en innoveren op diverse duurzaamheidthema’s die spelen aan beide zijden van de grens, zoals ontwikkeling van duurzame gebouwen en leefgebieden, de energietransitie en circulariteit binnen de maakindustrie. Het samenwerkingscentrum is een initiatief van Fontys Venlo die samen met diverse kennisinstellingen, bedrijven(verenigingen) en overheden aan beide kanten van de grens deze uitdaging aangaat.

Living Labs
Het center dat bestaat uit twee Living Labs op het gebied van ‘healthy spaces’ en ‘the future of circular manufacturing’ waarbinnen bedrijven, studenten en de overheid, afkomstig uit zowel Nederland als Duitsland, actief samenwerken. Het center is een scharnierpunt/schakel waar men terecht kan voor vraagstukken op het gebied duurzaamheid. Het hele jaar door werken studenten en ondernemers binnen de living labs gezamenlijk aan projecten waar toegepast onderzoek wordt uitgevoerd en kennis wordt gevaloriseerd.

Onderzoek
Binnen het center wordt er fundamenteel onderzoek verricht op het gebied van de energietransitie, de samenwerking in de Living Labs en de verschillen in transitie tussen Nederland en Duitsland. Dit onderzoek is met name gericht op het formuleren van adviezen ten behoeve van beleid op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau.

Onderwijsontwikkeling
Het center wordt ook gebruikt om nieuw onderwijsaanbod te ontwikkelen. De opgedane zal gevaloriseerd worden naar zowel het onderwijs, het werkveld als het kennisveld. Een open access gedachte is hierbij leidend. Dit zal gebeuren middels workshops, lezingen, innovatietafels en andere vormen van kennisdeling.