Sprint naar content

Overige functiebeperkingen

Het kan zijn dat studeren je vanwege een functiebeperking veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Op andere pagina’s zijn specifieke functiebeperkingen beschreven. Het kan natuurlijk zijn dat jouw functiebeperking niet apart is benoemd en uitgewerkt. Ook dan heb je uiteraard recht op hulp en ondersteuning.

Wat kan ik zelf doen?

Bij Fontys vinden we het belangrijk dat je zelf de regie houdt over je studie. Dit houdt ook in dat je zelf bepaalt of je wel/niet aan anderen vertelt dat je een functiebeperking hebt. Enige mate van openheid kan de samenwerking met je medestudenten en docenten bevorderen. Als je het spannend vindt om het te vertellen, kan je studentcoach de eerste stap zijn.


Webinars over studeren met bijzondere omstandigheden

Tijdens deze webinars krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die Fontys biedt om studeren voor jou mogelijk te maken. Onder bijzondere omstandigheden verstaan we onder andere een functiebeperking (autisme, AD(H)D), dyscalculie, dyslexie), maar ook een psychische, zintuiglijke, auditieve of lichamelijke beperking.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Trainingen

Wist je dat Fontys verschillende trainingen aanbiedt die je als student kosteloos kunt volgen? Misschien wordt er wel iets aanboden dat bij jouw persoonlijke ontwikkeling past.

Begeleiding nodig?

Als je functiebeperking een belemmering vormt voor je studievoortgang en/of je wil (tentamen)voorzieningen aanvragen, maak dan een afspraak bij een studentendecaan.