Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Ethisch Werken

R.L. (Rogier) van der Wal

Rogier van der Wal is lector ethisch werken bij Fontys HRM en Toegepaste Psychologie.

Sinds september 2022 heeft Fontys HRM en Toegepaste Psychologie er een nieuw lectoraat bij: Ethisch Werken. Rogier van der Wal is de eerste lector op deze nieuwe post. En hij mag er doen wat hij graag doet: pionieren.

‘Ik heb Klassieke Talen gestudeerd op de VU in Amsterdam en daar werd aangeraden om die studie te combineren met een studie Filosofie. Dus dat heb ik gedaan. Het leuke daaraan is dat veel mensen Filosofie als een tweede studie doen en dat je dus met een heel gemengde groep mensen zit. Dat brede, past bij mij. Aan de VU ben ik vervolgens gepromoveerd op een ethisch werk van de Romeinse redenaar, staatsman en filosoof Cicero. Later, toen ik als strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Almere werkte, werd mijn interesse gewekt in hoe bestuur werkt. Daarom ben ik toen in deeltijd nog een studie Bestuurskunde gaan doen.

Behalve in Almere, heb ik ook gewerkt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Platform31. Daarnaast heb ik gedoceerd aan universiteiten in Leiden/Den Haag – Bestuurskunde – en Leeuwarden (Campus Fryslân, onderdeel van de RUG) – Ethiek. Ik schrijf boekrecensies over verschillende onderwerpen. Kenmerkend is dus die brede blik, maar ook het feit dat ik heel vaak met iets nieuws bezig ben, net als bij de VNG en bij Platform31. Dat pionieren, nieuwe dingen uitzoeken en opzetten, ligt me enorm. Bij het lectoraat Ethisch Werken bestaat dat pionieren in eerste instantie uit het maken van een inventarisatie en een schifting. Er zijn heel veel onderwerpen waar we ons mee bezig kunnen houden. Aan mij dus de taak om dat profiel aan te scherpen, te kijken welke onderzoeksthema’s kansrijk zijn en waar we ons op gaan richten.

Ethisch werken heeft meerdere dimensies. Het gaat eigenlijk over een soort moreel kompas en dat is heel persoonlijk. Iedereen heeft er wel één, maar niet bij iedereen is het even scherp afgesteld. Dat roept vragen op als: wat kun je er in zo’n geval aan doen, hoe kun je elkaar inspireren, wat kunnen leidinggevenden hieraan doen. En dan kom je van het persoonlijke in de organisatorische kant terecht. Hoe zorg je er als organisatie voor dat er ethisch gewerkt wordt, is er een code, werkt die? Over dat soort vragen gaat dit lectoraat.

Persoonlijk vind ik het interessant wat mensen drijft en ik denk dat we een verandering zien daarin. Het is niet meer zo dat mensen voor het hoogste salaris gaan of voor de meeste status. Bij steeds meer mensen draait het om iets anders: bijdragen aan het grotere geheel, zingeving, iets achterlaten voor de kinderen. Dat past ook bij het duurzaamheidsdenken en het denken over brede welvaart. Het is iets dat in de lucht hangt en waar ethisch werken aan bij kan dragen en dat ons verder kan brengen. Dat ethisch werken en andere ethische thema’s dus eigenlijk heel erg van deze tijd zijn, vind ik inspirerend. Oók om met studenten te delen. Vaak begint zo’n gesprek ermee dat ze het ingewikkeld vinden, of dat ze het niet zien in de praktijk. Maar al snel ondervinden ze dat ze het dagelijks tegenkomen en dat het overal aanwezig is. En dát vind ik het gaafste moment: als die lichtjes in de ogen van studenten aangaan. ‘


Publicaties

Recensies

Het Grote Verwonderboek voor managers, Elleke van Gelder

Samen werken op afstand, Gonny Vink, Bas Krikke

De voorbeeldige organisatie - 'een bereikbaar ideaal', Naomi Ellemers, Dick de Gilder


Contact

Foto van persoon

R.L. (Rogier) van der Wal

Lector Ethisch Werken