Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Learning Design / leading lector kenniscentrum Youth Education for Society

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Dr. Rutger van de Sande is lector Learning Design en leading lector van het kenniscentrum Youth Education for Society bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Rutger van de Sande is gefascineerd door het werk van onderwijsprofessionals in de schoolpraktijk. Het gaat dan zowel om het routinematige, onbewuste, soms schijnbaar aandachtsloze handelen, alsook om het creatieve, innovatieve en improviserende: “De expertise van waaruit leraren tot handelen komen, blijft vaak grotendeels onzichtbaar. Toch doen leraren eigenlijk nooit zomaar wat. Ze zijn dag in, dag uit bezig om bestaande situaties situaties te veranderen in gewenste situaties. Zo bezien zijn het echte ontwerpers – net als architecten, softwareontwikkelaars en kunstenaars. Als lector wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van hun beroepsbeeld en -uitoefening vanuit dat specifieke perspectief”.

Rutger is ook ‘leading lector’ van het in 2021 ingerichte kenniscentrum YES (‘Youth Education for Society’) waarin 11 lectoren samenwerken aan kennisontwikkeling rond het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren en de professionals die daaraan bijdragen. Daarnaast is hij lid van de programmaraad van HOVO Brabant.
Voordat hij geïnstalleerd werd als lector Learning Design aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg was Van de Sande werkzaam als opleider, teamleider en lector Bètadidactiek aan datzelfde instituut

Contact

Foto van persoon

R.A.W. (Rutger) van de Sande

Lector Learning Design / leading lector kenniscentrum Youth Education for Society