Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap

Prof.dr. A.W.E.A. (Anouke) Bakx

Anouke Bakx is lector Goed leraarschap, Goed leiderschap bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Tevens werkt zij als bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit.

In haar onderzoek bestudeert Anouke hoe leerkrachten het basisonderwijs passend kunnen maken voor begaafde leerlingen. Hierin betrekt zij het perspectief van leerlingen en leerkrachten. Inzichten die verworven worden zijn bruikbaar voor de onderwijspraktijk om bijvoorbeeld interventies voor begaafde leerlingen te ontwikkelen, en voor de lerarenopleiding om toekomstige leerkrachten nog beter voor te bereiden op het werken met begaafde leerlingen. De verbinding tussen wetenschap en praktijk staat in haar werk centraal.

Anouke begeleidt en doet onderzoek naar kwaliteit van de leraar, in het bijzonder bij het werken met (hoog)begaafde leerlingen. Anouke is hierbij specifiek geïnteresseerd in kenmerken van hoogsensitiviteit (sensory processing sensitivity) in relatie tot (hoog)begaafdheid en in docentprofessionalisering op het terrein van (hoog)begaafdheid. Anouke is bestuurslid van het National Talent Centre of the Netherlands.

Hybride loopbaan

Anouke heeft een hybride loopbaanpad. Zo studeerde ze tegelijkertijd psychologie en pabo (1994-1996) en startte ze na afronding van de pabo in 1994 haar loopbaan als groepsleerkracht op een Jenaplan basisschool, waar zij drie jaar werkte. Na afronding van haar studie onderwijspsychologie in 1996, combineerde ze haar baan als leerkracht met een baan aan Tilburg University waar ze zich bezighield met onderwijsinnovatie bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Vanaf 1998 werkt zij bij Fontys Hogescholen als onderwijsadviseur, programmamanager, (associate) lector en academic director. Zij heeft gewerkt bij verschillende instituten van Fontys Hogescholen. In de eerste jaren combineerde zij dat met een promotietraject (1998-2001), met een baan bij een organisatieadviesbureau (1998 – 2005) en later met een onderzoeksfunctie bij de Eindhoven School of Education van de TU/e (2009-2013). De laatste tien jaar is Anouke lector bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en academic director (eerst van de Master Leren en Innoveren en nu van Pabo University). Vanaf 2018 combineert zij dit met een bijzonder hoogleraarschap Begaafdheid aan de Radboud Universiteit.

Inhoudelijke terreinen

  • (hoog)begaafdheid
  • sensory processing sensitivity hoogsensitiviteit
  • docentprofessionalisering
  • pedagogische sensitiviteit

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wat is het geheim van goed leraarschap?

Lector Anouke Bakx aan het woord


Podcast

Anouke Bakx over Goed Leraarschap, Goed Leiderschap


Bakx, A. (2020). Aandacht voor het zelfbeeld: hoe zien kinderen zichzelf? JSW, special hoogbegaafdheid, 32-34.

Meens, E., Bakx, A., Mulder, J., & Denissen, J. (2019). The Development and Validation of an Interest and Skill Inventory on Educational Choices (ISEC). European Journal of Psychological Assessment, 1-12. doi.org/10.1027/1015-5759/a000546.

Meens, E., & Bakx, A. (2019). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education


Contact

Foto van persoon

Prof.dr. A.W.E.A. (Anouke) Bakx

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap