Sprint naar content
Foto Michiel Bles

Docent

M.F. (Michiel) Bles

Michiel Bles is curator en coördinator van Het Beelddepot. Hij werkte nauw samen met een aantal documentair fotografen en fotojournalisten in de opzet en uitwerking van de beeldverhalen in de beeldbank van Het Beelddepot. Met deze beeldbank wil het Beelddepot de stigmatiserende beeldvorming rond dakloosheid aanpakken.

Een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in 2021 getiteld ‘Van krepeergeval naar dakloze en van drugsprobleem naar woonprobleem’ liet zien dat de beeldvorming van dak- en thuislozen de Nederlandse media in de afgelopen jaar nauwelijks is veranderd. Nog altijd kiezen nieuwsmedia regelmatig voor stereotyperend beelden bij verhalen over dit probleem dat inmiddels veel verschillende type mensen raakt. Jonge dak- en thuislozen geven aan zich niet gerepresenteerd te voelen door deze berichtgeving.

Naast deze doelgroep, richt het project zich in de tweede fase, die van start is gegaan in 2023, ook op overheden, gemeentes en hulpinstanties. Om ook deze organisaties te helpen meer representatief te berichten over dit probleem, in tekst en beeld.

Michiel is zelfstandig multimediamaker met ervaring in media, non-profit en de creatieve industrie. Daarnaast is hij afgestudeerd socioloog en docent foto- en videojournalistiek aan Fontys Journalistiek.


Contact