Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Sociale Veerkracht

M. (Mariël) van Pelt


Mariël van Pelt (1972)studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit. Vanaf 1998 werkt ze als docent en vanaf 2002 als hoofddocent bij de sociaal werk opleidingen. Eerst bij MWD en CMV bij de hogeschool Den Bosch (nu Avans) en sinds 2001 bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2006 werd ze projectleider van de ontwikkeling en bekostigingsaanvraag van de Master Social Work opleiding. Van 2008 – 2016 was zij opleidingscoördinator en hoofddocent bij deze opleiding en van 2017-2021 hoofddocent en programmaleider van de Research & Improvement lijn. Haar proefschrift gaat over de vraag wat masteropleidingen sociaal work bijdragen aan professionalisering van het sociaal werk.

In 2017 maakte Mariël deels de overstap naar Movisie, het landelijk kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken. Momenteel werkt Mariël van Pelt als expert Professionalisering en Sociaal Werk bij Movisie. Dit werk combineert ze met het lectorschap Sociale Veerkacht.

Contact

Foto van persoon

M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht