Sprint naar content
Foto van persoon

Programmamanager kenniscentrum Youth Education for Society

L. (Leonie) Steenis

Leonie is in Maastricht afgestudeerd in de neuropsychologie en ontwikkelingspsychologie.

Daarna is zij in 2015 in Utrecht gepromoveerd op het onderwerp de vroegtijdige ontwikkeling van baby’s en peuters. In dit project was zij mede verantwoordelijk voor de normering van de Bayley-III-NL, een van origine Amerikaans instrument voor de beoordeling van de cognitieve, taal en motorische ontwikkeling van kinderen tussen de 2 weken en 3,5 jaar oud. Na haar promotie was zij tot mei 2022 programmamanager onderzoek bij Fontys Pedagogiek en is ze gedurende 2 jaar projectleider geweest van het deelproject Kwaliteit binnen het Fontys Verbeterprogramma Praktijkgericht Onderzoek. Sinds mei 2022 is Leonie de onderzoeksmanager van kenniscentrum Youth Education for Society (Kenniscentrum YES) bij Fontys. In deze functie is ze onder anderen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, dagelijkse organisatie en kwaliteitszorg van het kenniscentrum.

Contact

Foto van persoon

L. (Leonie) Steenis

Programmamanager kenniscentrum Youth Education for Society