Sprint naar content
Foto van persoon

Docent-onderzoeker

Jeroen Bovens

Als facilitator Onderzoek en Innovatie probeer ik inhoud en organisatie samen te brengen om de lector en het team van onderzoekers te ondersteunen bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van onderzoeksprojecten. En zo een brug te vormen tussen Sporthogeschool, consortiumpartners en de diensten van Fontys. Dit alles om bij te dragen aan die mooie ambitie om het kenniscentrum te zijn in kader van ‘Een leven lang bewegen’.

Dat dit proces geen vanzelfsprekendheid is, heb ik mogen ervaren bij het ontwikkelen, acquireren, uitvoeren en evalueren van diverse projecten en samenwerkingen met gemeentes, welzijnsorganisaties, woonzorgcoöperaties en andere onderwijsinstituten in mijn eerdere rol als coördinator Werkplekleren. Hier was ik onder meer verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van strategische partnerships met publieke en private organisaties, de professionele werkplaatsen van Fontys Sportkunde.

Een proces dat mij ook persoonlijk erg intrigeert en waar ik zelf meer over wil ontdekken en leren. Over wat er nou allemaal bij komt kijken in zo’n (meervoudige) samenwerking en hoe je dit tot een succes kunt maken. Als onderzoeker van het lectoraat Professionele Werkplaatsen doe ik onderzoek naar deze meervoudige samenwerkingen die gericht zijn op het leven lang ontwikkelen van mensen en het innoveren van de beroepspraktijk in het sociale en gezondheidsdomein.


Publicaties

Bovens, J., Swennenhuis, P., Theunissen, K., Quadakkers, D., Volbeda, P., & Snoeren, M. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen. Een pilotstudie naar de praktische bruikbaarheid van een instrumentarium om de samenwerking in innovatieve leerwerkomgevingen te evalueren en versterken. Onderzoek van Onderwijs, 50(2).

Swennenhuis, P., Moresi, S., Duinkerke, M., Bovens, J., Quadakkers, D., & Snoeren, M. (2021). Lerend en onderzoekend samenwerken in professionele werkplaatsen: de ontwikkeling van een theoretisch model. Pedagogische Studien, 98(2), 112-131.

Bovens, J., Moresi, S., Oord, van den, S. & Cambré, B. De kracht van samenwerken binnen lerende partnerships in het werkveld van sport en bewegen. Dag van het Sportonderzoek, Den Haag, Nederland. 8-11-2018.

Bovens, J., Moresi, S., Oord, van den, S. & Cambré, B. (2018). Lerende Partnerships. Een onderzoek naar de lerende organisatie binnen de strategische samenwerkingen (Partnerships) tussen de bacheloropleiding Sportkunde en publieke organisaties in het werkveld van sport en bewegen. HRM Lectoren Congres, Deventer, Nederland. 9-11-2018.

Bovens, J. & Moresi, S. (2018). Procesevaluatie Semester 1 De Kracht van Partnerships 2017-2018. Fontys Sporthogeschool, Eindhoven.

Moresi. S., Arts, D. & Bovens, J. (2017) Sport en Bewegen als middel om te werken aan maatschappelijke doelen. Abstractboek: Dag van het Sportonderzoek. Zwolle, Nederland.

Bovens, J. & Moresi, S. (2015) Beweegadvies op maat. Buurtsportcoach- samenspel. Vereniging Sport en Gemeenten. Bewegen in de buurt. Arko Sports Media.

Oomen, J., Bovens, J., & Vos, S. (2015). Meten en weten van beweeg- en sedentair gedrag door middel van de Activ8 (Factsheet 1). Fontys Sporthogeschool: Lectoraat Move to Be

Oomen, J., Bovens, J., & Vos, S. (2015). Meten en weten van beweeg- en sedentair gedrag door middel van de Activ8 (Factsheet 2). Fontys Sporthogeschool: Lectoraat Move to Be

Moresi, S., Janssen, M., Bovens, J. & Salden-Crolla, M. (2014). Pakt PAC je? Een bundeling van studies. Vrijetijdstudies, 32 (2)

Moresi, S., Bovens, J. & Janssen M. (2013). Physical Activity Centre een brug van zorg naar bewegen en een schakel naar vitaliteit? Abstractoek: Dag van het Sportonderzoek 2013, Eindhoven.


Selectie van congressen en presentaties

Bovens, J., & Langenberg, N. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Win Congres. 11-11-2021

Lemmens, B., Bovens, J., & Swennenhuis, P. (2021). Samen werken, samen leren. Hoe doen we dat? Win Congres. 11-11-2021

Moresi, S., & Bovens, J. (2021, Juni 14). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Academy Studiesucces. 15-10-2021

Quadakkers, D. & Bovens, J. (2021). Professionele Werkplaatsen: onderzoek naar lerend en onderzoekend samenwerken in de berooepspraktijk. Paperpresentatie OnderwijsResearchDagen (ORD). 07-07-2021

Moresi, S., & Bovens, J. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? 14-6-2021

Volbeda, P., Van den Wiel, I., Bovens, J., & Swennenhuis, P. (2021). Samen werken, samen leren. Hoe doen we dat? LLO-week Fontys Hogescholen Online. 14-6-2021

Snoeren, M., Swennenhuis, P., Bovens, J., Quadakkers, D., Duinkerke, M., & Moresi, S., (2019). Expertmeeting WIN. Fontys Hogescholen, Eindhoven. 3-12-2019

Moresi, S., Bovens, J., & Snoeren, M. (2019). Learning, working & researching in cross-sector collaborations: which factors are essential? EAPRIL, Tartu Estland. 28-11-2019

Moresi, S. & Bovens, J. Learning, working & researching in Professional Workplaces: which factors are essential? Presentatie PME, Utrecht, the Netherlands, 12-11-2019

Moresi, S., Bovens, J. & Snoeren, M. Professionele werkplaatsen: de betekenis van inter-organisationele samenwerking voor de ontwikkeling van de docent als boundary crosser. Fontys docentevent, Eindhoven. 14-10-2019

Snoeren, M., Duinkerke, M., Swennenhuis, P., Bovens, J., Quadakkers, D. & Moresi, S. (2019). Werkplaats Instrumentarium Project. Congres: Samen leren en werken op het grensgebied van school en werk. Eindhoven. 28-03-2019

Bovens, J., Moresi, S., Oord, van den, S. & Cambré, B. (2018). De kracht van samenwerken binnen lerende partnerships in het werkveld van sport en bewegen. Dag van het Sportonderzoek, Den Haag, Nederland. 8-11-2018.

Bovens, J., Moresi, S., Oord, van den, S. & Cambré, B. (2018). Lerende Partnerships. Een onderzoek naar de lerende organisatie binnen de strategische samenwerkingen (Partnerships) tussen de bacheloropleiding Sportkunde en publieke organisaties in het werkveld van sport en bewegen. HRM Lectoren Congres, Deventer, Nederland. 9-11-2018.

Moresi, S. & Bovens, J. (2018). Samen leren en experimenteren binnen de partnerships van Fontys Sportkunde. Symposium Partnerships Fontys Sportkunde, Eindhoven, Nederland. 26-04-18.


Foto van persoon

J. (Jeroen) Bovens

Docent-onderzoeker