Sprint naar content
Foto van persoon

Toetsdeskundige Team Onderwijsinnovatie

Fieke Tychon

In 2004 startte Fieke Tychon bij Fontys in de functie van docent Verpleegkunde bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Al vrij snel raakte ze echter betrokken bij vraagstukken rondom toetsing. Dit resulteerde in 2014 in een fulltime job als toetsdeskundige. Vanaf september 2022 is Fieke Toetsdeskundige bij team Onderwijsinnovatie - Dienst Onderwijs & Onderzoek

Als lid van het kennisteam van het lectoraat TEA wil Fieke vooral een innoverende en inspirerende rol spelen in het delen van kennis en ervaring over toetsing binnen en buiten Fontys. 

Loopbaan 

Bachelor Verpleegkunde, master Gezondheidswetenschappen, bke, ske, master Toetsdeskundige. En ook: Lid Fontys Expertgroep Toetsen; Lid landelijk netwerk toetsbekwaamheid; Lid beoordelen in een HLO; Lid van schrijfgroep landelijk PD; Projectleider implementatie TestVision bij FHMG.

Publicaties

Activiteiten, lopend

Projectlid bij Digitaal Student Portfolio: mijn betrokkenheid liep van de totstandkoming van de wensen en eisen, tot het meedenken over de ontwikkeling van DSP als plugin in Canvas. 2020 tot heden 
Initiator en kartrekker van het Fontys Netwerk Toetsen, waarbij ik tevens jaarlijks twee sessies voor dit netwerk organiseerde. 2016 tot heden 
Beoordelen in een hybride leeromgeving: opdracht van het Fontys Netwerk Hybride Onderwijs. 2021 tot heden 
Lid van de schrijfgroep landelijk PD voor het toetsprogramma Werkpakket 4 Gezondheid en welzijn. 2021 tot heden 

Activiteiten, opgeleverd

Handreikingen (+hand-out) feedbackgeletterdheid voor studenten, docenten
en werkveldpartners in samenwerking met Mieke Jaspers (2022)

Professionaliseringsalfabet [https://toetsbekwaamheid.nl/leeractiviteit/thirty-seconds-kopie/] 2022 

Medeorganisator van Fontys Toetsconferentie 2021: van het mede opstellen van het programma en het uitnodigen van key-note sprekers tot het moderaten van de vragen tijdens de key-notes. 

Bke en Ske module (opgeleverd) 2021 

Projectlid (toetsdeskundige) bij Digitale Kennistoetsing: betrokken bij de tot standkoming van de wensen en eisen; beoordelaar van de aanbesteding en vandaaruit betrokken gebleven tot aan de eerste implementatie.  in coronatijd heb ik meegewerkt vanuit mijn rol als toetsdeskundige  à Hoe Fontys in 1 keer toetsen online realiseerde. 2020 

Profiel netwerkvertegenwoordiger: ontwikkeld samen met Irene Biemond – medio 2020. 

Handleiding Interpretatie van resultaten van toets- en itemanalyses. 2019Contact

Foto van persoon

Fieke Tychon

Toetsdeskundige Team Onderwijsinnovatie