Sprint naar content
Foto Elizabeth Venicz

Onderzoeker / Docent

E. (Elizabeth) Venicz

Elizabeth Venicz studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Amsterdam en docerend schrijven aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze werkte met, deed onderzoek onder, schreef over en ook met groepen die in de marge worden gedrukt zoals prostituees, vluchtelingen en mensen in armoede.

Ze onderzoekt de manieren waarop je de stemmen van deze groepen kunt laten meedoen in het maatschappelijk debat. Ze werkte onder andere bij Women INC., Rutgers, deed onderzoek voor het WODC, IOM etc.

In het lectoraat doet ze onderzoek naar hoe inclusieve journalistiek ruimte kan bieden aan alle stemmen in deze maatschappij en naar hoe je journalistiekstudenten een inclusieve manier van werken en kijken kan bijbrengen. Een onderdeel daarvan is een onderzoek naar de manier waarop mensen in armoede worden beschreven en in beeld gebracht in de media en wat de effecten daarvan zijn op mensen in armoede zelf en op het beleid dat op hun gericht is.


Contact

Foto Elizabeth Venicz

E. (Elizabeth) Venicz

Onderzoeker / Docent