Sprint naar content
Foto van persoon

Docent-onderzoeker

Dr. Y.A. (Yvonne) van Lith

De wereld verandert: we consumeren steeds meer, grondstoffen worden schaars, en we stoten steeds meer schadelijke stoffen uit. Dat vraagt om een nieuwe kijk op het hergebruik van onze grondstoffen en afval. Dat is het onderzoeksthema waar mijn passie ligt. Samen met bedrijven, organisaties, overheden, consumenten en studenten onderzoek doen naar materialen, producten en processen die in symbiose zijn met de natuur.

Mijn passie in onderzoek ligt in natuurwetenschappelijke thema’s op het gebied van duurzame ontwikkeling. Wat mij aanspreekt aan het onderzoek bij het lectoraat Circulaire Transities is de potentiele impact en de maatschappelijke actualiteit: de urgentie om de huidige maakprocessen, economische modellen, maar ook ons gedrag te veranderen, als we het hoofd willen bieden aan grote mondiale uitdagingen, zoals de effecten van klimaatverandering, eindige grondstofvoorraden, wereldwijde energie-, drinkwater- en voedselvoorziening, gezonde leefomgeving en eerlijke welvaartsverdeling.

Vanuit mijn passie voor natuur en milieu, mijn achtergrond in (geo)chemie, ecologie, materiaalkunde en natuurwetenschappen, doe ik graag multidisciplinair, praktijkgericht onderzoek gericht op circulaire waarde en de energietransitie. Binnen dat onderzoek zet ik graag de verbinding van het technische, economische en sociaal-maatschappelijke domein centraal.

Publicaties

  • Bijdrage aan: Transitie-agenda Fair Solar? Fair Solar Netwerk. Gelanceerd op 22 september 2021.
  • Y. van Lith. (2021). Geen energietransitie zonder een circulaire transitie. Innovation Origins.
  • Y. van Lith. (2021). Dak en gevel met ingebouwde zonne-energie opwekking.Fontys for Sustainability. 12 maart 2021.
  • Y. van Lith, & Velter, M. (2021). Stappen in de transitie naar toekomstbestendige zonne-energie. Fontys for Sustainability

Betrokken onderzoeksprojecten

  • (vanuit Toegepaste Natuurwetenschappen) RAAK-PRO (Development of novel electrodes, membranes and membrane electrode assemblies for H2O-splitting). Onderzoek uitvoeren samen met studenten en onderzoekspartners. Kennis terugvoeren naar het onderwijs.
  • Ingediend bij NWO KIC ET: Future-proof Photovoltaic (PV) Solar Systems - towards a sustainable and circular PV solar network. Een interdisciplinair project waarin we experimenteren met nieuwe, multi-stakeholder bedrijfsmodellen om langdurig gebruik van materialen voor de opwek van PV zonne-energie te verkennen en te testen, terwijl de toegang tot PV-zonnesystemen voor burgers wordt verbeterd.