Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Waarderen van diversiteit

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Mijn naam is Linda van den Bergh. Ik ben mijn loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Tijdens mijn studie orthopedagogiek en de research master behavioral sciences maakte ik kennis met onderzoek als middel om kennis te ontwikkelen. Sindsdien doe ik praktijkgericht onderzoek naar professionalisering van leraren om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verhogen, vooral voor degenen die met 1-0 achterstand binnenkomen.

Onderzoek als middel om te werken aan professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling is de rode draad in mijn werk, eerst als promovendus, toen als hoofddocent en nu als lector. Een lectoraat zie ik als de ultieme plek om de brug tussen de kennis uit onderzoek naar toepassing in de praktijk te slaan. Over het thema diversiteit is al veel kennis ontwikkeld en tegelijkertijd worstelen onderwijsprofessionals in alle sectoren met de vraag hoe zij recht kunnen doen aan al die verschillende onderwijsbehoeften van hun leerlingen of studenten. Het is mijn overtuiging dat de houding en opvattingen van de professional een grote invloed hebben op de manier waarop die kijkt naar leerlingen of studenten, de wijze waarop die differentieert en op alle interacties. Hetzelfde geldt voor de visie en manier van werken in een team. Het gaat erom hoe diversiteitgewaardeerd wordt. In dit lectoraat wil ik samen met mijn collega’s bruikbare kennis, strategieën en tools ontwikkelen door onderzoek in, met en voor de praktijk om handvatten te bieden om op een bewuste, reflectieve en onderzoekende manier optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle leerlingen of studenten.

Podcast

Linda van den Bergh over het lectoraat 'waarderen van diversiteit'


Hornstra, L., van den Bergh, L., Denissen, J. J., Diepstraten, I., & Bakx, A. (2021). Parents’ perceptions of secondary school students’ motivation and well‐being before and during the COVID‐19 lockdown: the moderating role of student characteristics.Journal of Research in Special Educational Needs.

Denessen, E., Hornstra, L., van den Bergh, L., & Bijlstra, G. (2020). Implicit measures of teachers' attitudes and stereotypes, and their effects on teacher practice and student outcomes: A review.Learning and Instruction.

Denessen, E., Keller, A., Van den Bergh, L., & Van den Broek, P. (2020). Do teachers treat their students differently? An observational study on teacher-student interactions as a function of teacher expectations and student achievement, Education Research International, Vol. 2020, 1-8.

Van den Bergh, L., Diemel, M.C.H.L. & Van der Sommen, I.M, (geaccepteerd voor publicatie). Sense of belonging in beeld: een photovoice studie in het hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.

Van den Bergh, L. & Diemel, M.C.H.L. (2021). Diversiteit en inclusie in beeld: een photovoice-studie in de master Educational Needs. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 42(4), 71-83.

Van den Bergh, L., Ros, A., Kools, Q, de Laat, H, & Poelmans, P. (2021). Begeleiden van zelfsturing en samenwerking. Actief leren in vo en mbo. Coutinho.

Van den Bergh, L., Van Amerongen, M., Gunsch, R., Timmermans, M., & Timmerman, A. (2021) NRO Leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen Onderwijskennis | Leidraad: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Van den Bergh, L. (2021) Magazine Kansen(on)gelijkheid plus overzichtsartikel. Schoolleidersregister PO. Inhoud - Kansen(on)gelijkheid (sterkstaaltjeschoolleiderschap.nl)


Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit