Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Technology-enhanced Assessment

Dr. K.D. (Kelly) Beekman

Dr. Kelly Beekman is sinds 1 maart 2021 lector Technology-enhanced Assessment (TEA) bij Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT). Tevens is zij academic director van de Master Toetsdeskundige van Fontys.

Haar hele professionele loopbaan speelde zich af in het onderwijs en beslaat zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs als hoger onderwijs.

Kelly is vooral geïnteresseerd in de toepassing van onderwijsonderzoek in de onderwijspraktijk en deed op dat vlak veel ervaring op. Vooral het vertalen van in de praktijk opgedane kennis naar concrete handreikingen, tools en adviezen die de kwaliteit van diezelfde onderwijspraktijk zullen vergroten, ziet zij als een belangrijke meerwaarde van haar werkzaamheden.

Kelly streeft ernaar om enerzijds bruggen te slaan tussen kennis over het inzetten van toetsen en beoordelen als instrumenten om het leren te optimaliseren, en anderzijds hoe dit in de onderwijspraktijk vorm kan krijgen. Zij houdt zich bezig met thema’s als:

  • (kwaliteit van) toetsen en beoordelen;
  • digitaal middelen inzetten ter ondersteuning van het beoordelingsproces (VR, leren in digitale leeromgevingen, digitale portfolio’s);
  • formatief evalueren;
  • feedback en de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden.

Loopbaan

Kelly studeerde onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. In 2015 promoveerde zij aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Bridging the gap between primary and secondary education: Fostering young adolescents’ self-regulation by means of formative assessment’. Vanaf 2016 is Kelly werkzaam als lector. Eerst bij HZ University of Applied Sciences, later (2021) bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Naast onderzoeks- en onderwijsactiviteiten gericht op toetsen en beoordelen binnen het lectoraat en de Master Toetsdeskundige, begeleidt Kelly docenten bij hun onderzoek naar deze thema’s. Ook verzorgt ze trainingen en lezingen voor docenten, werkveldpartners en toetsexperts. Daarnaast is Kelly projectleider van het SURF-project ‘VR als toepassing van leren’; lid van het netwerk Toetsbekwaamheid en lid van de expertgroep Studentbetrokkenheid bij het Platform Leren van Toetsen. Verder is zij voorzitter van een Raad van Toezicht PO; gast-hoofdredacteur van het special issue Frontiers in Education: Classroom Assessment as the Co-regulation of Learning en hoofdredacteur van het vakblad ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’.Contact

Foto van persoon

Dr. K.D. (Kelly) Beekman

Lector Technology-enhanced Assessment