Sprint naar content
Foto van persoon

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen

Dr. I. (Iris) Andriessen

Dr. Iris Andriessen (1975) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daar promoveerde ze op onderzoek naar waardenoriëntaties en schoolse motivaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs met een migratie-achtergrond.

Vervolgens heeft ze meer dan 13 jaar als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau gewerkt als projectleider van grote onderzoeken die richtinggevend waren voor beleidsveranderingen op lokaal niveau, op organisatieniveau en op landelijk niveau. Daarna heeft Iris de overstap gemaakt naar het Verwey-Jonker Instituut om zich meer te richten op onderzoek dat direct de praktijk raakt. Sinds 1 maart 2021 is zij als lector ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ verbonden aan het instituut Pedagogiek van Fontys Hogescholen.Andriessen, I., M. van Rooijen, M. Day, A. van den Berg, E. Mienis en N. Verweij (2021). Ongelijke kansen op de stagemarkt. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

Andriessen, I. , J. Hoegen-Dijkhof, A. van der Torre, E. van den Berg, I. Pulles en J. Iedema (2020). Ervaren discriminatie in Nederland II. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I. (2019). Nederland inside out. In: Beugelsdijk, S., J. de Hart, P. van Houwelingen en M. Versantvoort (red.). Denkend aan Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Andriessen, I., W. van den Berghe en L. Sterckx (2017). Grenzen aan de eenheid. De beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie.

Andriessen, I. (2017). Discriminatie herkennen, benoemen en melden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.


Contact

Foto van persoon

Dr. I. (Iris) Andriessen

Lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen