Sprint naar content
Foto van persoon

Lector 'Goed leraarschap, goed leiderschap' en kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties'

Dr. A.A. (Anje) Ros

Anje Ros werkt al sinds 2008 als lector bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Daarnaast is ze, samen met Henderijn Heldens kartrekker ‘Lerende en innoverende organisaties’ van kenniscentrum LLO. “Ik ben enorm van de impact. Bij alles wat ik doe, vraag ik me af: wat kan dit bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit?”

Haar onderzoeken richten zich dan ook zonder uitzondering op innovaties in het onderwijs. “Ik wil alle onderwijslagen voorzien van praktische tools, handvatten en publicaties. Een aantal jaar geleden richtte ik me voornamelijk op de leraar zelf, nu eerder op schoolleiders, bestuurders en sectororganisaties. De onderzoeksresultaten an sich vind ik minder interessant dan het inzetten van al die vergaarde wetenschappelijke kennis voor het daadwerkelijk optimaliseren van het onderwijs.”

Bevorderen van autonomie

Een belangrijke leidraad in haar werk is het bevorderen van autonomie door het creëren van voldoende structuur en een klimaat van respect en vertrouwen. Zo doet Anje bijvoorbeeld onderzoek naar de ontwikkeling van een professionele cultuur waarin studenten, leraren, docenten en schoolleiders onderzoeksmatig samenwerken aan onderwijsverbetering en een reflectieve, onderzoekende houding ontwikkelen.

Placeholder for Fontys video
Ook scholen moeten lerende organisaties worden die voortdurend
werken aan zowel de kwaliteit van het onderwijs als aan
het creëren van een aantrekkelijk werkklimaat voor leraren.
Anje Ros, lector

Omdat het werk van professionals de laatste jaren onderhevig is aan enorme veranderingen, vindt Anje het belangrijker dan ooit om een ‘leven lang te blijven ontwikkelen’. “Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar vooral ook voor het onderwijs. Ook scholen moeten lerende organisaties worden die voortdurend werken aan zowel de kwaliteit van het onderwijs als aan het creëren van een aantrekkelijk werkklimaat voor leraren.”

Kartrekker Leven Lang Ontwikkelen

Anje is een veelgevraagd spreker in het hele land. Binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie is ze actief in de curriculumcommissie en samen met collega’s verantwoordelijk voor de opleidingsvisie. Binnen Fontys ontwikkelt ze samen met collega’s kennis over learning communities (hybride leeromgevingen). In haar rol als kartrekker Leven Lang Ontwikkelen heeft Anje veel profijt van haar brede ervaring met lerende organisaties. “Ik heb in mijn loopbaan met zeer veel verschillende betrokkenen gesproken, van leraren tot sectororganisaties. Dat helpt bij het maken van de vertaalslag van theorie naar praktijk en andersom.”

Podcast

Dr. Anje Ros is lector Goed leraarschap, Goed leiderschap, zij is deskundig op het terrein van leren van leerlingen, leraren en organisaties.


Wouter Schenke; Loes van Wessum associate Lector); Anje Ros, Ontwikkeling van een lerende cultuur : schoolportretten over de rol van schoolleiders, rapport 2020

Anje Ros; Loes van Wessum (Associate Lector), Gespreid leiderschap, artikel Leraar: een professie met perspectief 1 : een veelzijdig beroepsbeeld Ten Brink Uitgevers, Meppel, Pagina's: 99-107 2020-02-29

Anje Ros (Lector); Mariska Knol; Peter Teune (Lector), Stimuleren van leren, ISBN9789006951158, 2008


Contact

Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector 'Goed leraarschap, goed leiderschap' en kartrekker 'Lerende en innoverende organisaties'