Sprint naar content
Foto van persoon

Onderzoeker

C. (Cindy) Ras PhD

Cindy Ras werkt binnen onze hogeschool aan onderzoek naar innovatieve ecosystemen, brede welvaart, veerkrachtige steden en maatschappelijke impact. Daarnaast vervult ze verschillende functies. Zo is ze behalve minister van de toekomst voor Brainport Eindhoven ook voorzitter van de organisatie Weert Marketing. De rode draad door al haar werkzaamheden is samenwerking. “Sommige vraagstukken zijn zo groot of ingewikkeld dat ze niet door één team opgelost kunnen worden. Willen we impact creëren, dan zullen we onze krachten moeten bundelen en onze kennis moeten delen.”

Cindy promoveerde aan de Universiteit Groningen met een onderzoek naar de oerdriften van de mens in de evolutionaire psychologie. Ze onderzocht de invloed van merken (kleding, auto’s, tijdschriften…) op ons sociaal gedrag en keek daarbij specifiek naar de verschillen tussen man en vrouw. Cindy is naar eigen zeggen een echte netwerker. “Ik ben lid van het Groene Brein, waar ik me samen met 150 wetenschappers uit Nederland inzet voor een duurzame economie. Ook ben ik minister van de toekomst voor Brainport Eindhoven. In die rol maak ik beleidsmakers bewuster van beleidsbeslissingen op toekomstige generaties. Verder zit ik in het bestuur van de Limburgse Design Associatie, omdat ik ervan overtuigd ben dat er veel creatief en ontwerpend vermogen nodig is om onze maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden.”

Van Fontys Creative Industries naar Fontys Economie en Communicatie

Acht jaar geleden trad Cindy in dienst bij Fontys Creative Industries (nu Creative Economy) als senior docent en coördinator Externe Contacten. Ze gaf vakken als trendonderzoek en lifestyle research en was verantwoordelijk voor het citymarketing atelier. Na vier jaar werd ze consultant public affairs bij de dienst Onderwijs en Onderzoek. “Ik zag hier heel veel vraagstukken voorbij komen waarnaar ik graag onderzoek wilde doen. Omdat je alleen onderzoek kunt doen bij een instituut en niet bij een dienst, besloot ik de overstap te maken naar Fontys Economie en Communicatie.”

Meerwaarde creëren voor de maatschappij

Cindy vindt het belangrijk om als onderwijsinstelling meerwaarde te kunnen creëren voor de maatschappij. Zo nam ze de afgelopen vijf jaar namens Fontys deel aan de City Deal Kennismaken, een netwerk van twintig kennissteden in Nederland. Studenten en docenten vanuit de hele onderwijsketen werken er samen met gemeenteambtenaren aan maatschappelijke vraagstukken. “Zo hebben we in Tilburg een samenwerkingsverband opgericht met de universiteit en de gemeente met als doel om elk kind een goede start te geven. Onafhankelijk van de buurt en het gezin waarin je opgroeit.”

“De behoefte om elkaar op te zoeken en samen meer impact te maken, wordt steeds groter.”

Binnen Fontys doet Cindy onder meer onderzoek naar samenwerken in ecosystemen, samen meer impact creëren en praktische vertaling van brede welvaart. “De polycrisis waarin we ons op dit moment bevinden, dwingt ons om samen te werken. Ik merk dat de behoefte ook steeds groter wordt om elkaar op te zoeken en samen meer impact te maken. In die hoedanigheid ben ik ook betrokken bij het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Miranda Snoeren en ik kijken als kartrekkers hoe kunnen we samen meer kunnen bereiken. We komen uit heel verschillende domeinen; Miranda is actief in de zorg en ik in het economisch domein. Het is niet altijd makkelijk, soms lijken we zelfs een andere taal te spreken. Maar we vinden het vooral heel mooi dat we onze werelden mogen samenbrengen in het Kenniscentrum.”

Inspirerende samenwerkingen

“We willen allemaal weten hoe we meters kunnen maken en hoe we onze maatschappij anders kunnen gaan waarderen. In het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen maken we de impliciete waarde van leren en innoveren meer expliciet en spreken dat ook uit naar elkaar. Ik vind het een voorrecht dat ik dit samen mag doen met een groep leuke en inspirerende mensen waar ik elke keer weer enorm veel energie van krijg!”