Sprint naar content
Foto van persoon

Promovendus en docent

A. (Alex) Schenkels

Ik ben afgestudeerd in de Humanistiek in de richting levensbeschouwelijke educatie. In mijn masterthesis richtte ik mij op kennis co-constructie tussen onderzoekers en basisschoolleerkrachten binnen een Passend Onderwijs project.

Sinds 2014 ben ik werkzaam als docent Filosofie en Sociologie bij Fontys Hogescholen voor Pedagogiek. Vanaf de start van mijn promotieonderzoek (2019) aan Tilburg University ben ik verbonden aan het lectoraat DOH. Mijn onderzoekservaring – en expertise: kwalitatief onderzoek, participatief (actie)onderzoek, (digitale) etnografie en religiewetenschappen (i.h.b. islamitische pedagogiek). 

Inbedding opleiding Pedagogiek
In leerjaar 2019/2020 is de derdejaars module “Opvoeding, Levensbeschouwing & Diversiteit” gestart, ontwikkeld en begeleid door docent-onderzoeker Alex Schenkels. Naast gastlessen vanuit verschillende levensbeschouwelijke opvoedorganisaties werken studenten aan religieuze opvoedvragen van ouders. 


Onderzoeksprojecten


- Project
Intensief Islamitisch Ouderschap binnen Lectoraat Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen (sept 2019 - heden)


Alex Schenkels en Paul Mutsaers (nov 2019) Intensive Islamic Parenting in Neoliberal Times?, Conference: American Anthropological Association Annual Meeting, Vancouver, taal: Engels

Schenkels, A. en Pauw, J. (2019) Leereenheid “Opvoeding, levensbeschouwing & diversiteit” (goedgekeurd door de Curriculum Commissie)

Alex Schenkels (jan 2018), Een praktische gids voor een weerbarstige praktijk: actieonderzoek in je eigen organisatie, Artikel: in Kwalon, taal: Nederlands

Alex Schenkels en Paul Mutsaers (jan 2018) Designing the plane while flying it’: concept co-construction in a collaborative action research project, Artikel in Educational Action Research 26(3):1-19, taal: Engels


Contact

Foto van persoon

A. (Alex) Schenkels

Promovendus en docent