Sprint naar content

Leerdoelen

Het curriculum bestaat uit samenhangende cursussen communicatieve vaardigheden op B- en C-niveau (ERK-niveaus). Afhankelijk van je startniveau en taalachtergrond verbeter je aantoonbaar je professionele taalvaardigheid.

  • Je verbetert je gesprekstechnieken.
  • Je spelling en grammatica til je naar een hoger niveau.
  • Je krijgt een beter tekstbegrip van zowel zakelijke als literaire teksten.
  • Je schrijft vlotter met meer plezier.
  • Je leert met zelfvertrouwen te presenteren in een professionele context.
  • Je verdiept je in de Nederlandse cultuur.

    Sfeerafbeelding Fontys