Sprint naar content

Franse taal en cultuur

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Minor Franse Taal en Cultuur

Met 300 miljoen sprekers is Frans een van de snelst groeiende talen in de wereld.

Heb jij ook je hart verloren aan de charmes van Frankrijk? Logisch, met dat uitgestrekte platteland, het ‘joie de vivre’ en de beste wijnen van de wereld. Hoe mooi zou het zijn als je dit kunt verbinden met je toekomstig werkveld?

Daarvoor zijn volop kansen. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is Frankrijk een zeer belangrijke handelspartner. Het land behoort tot de grootste handelsmachten ter wereld. Het Frans is immers een werktaal bij exportbedrijven, de Europese Unie, het Internationaal Olympisch Comité en het Internationaal Strafhof Den Haag. Maar het Frans is ook voertaal in de culturele contacten met Frankrijk. Bijvoorbeeld in de gastronomie, mode, beeldende kunst, theater, dans en architectuur.

Om groeimogelijkheden te benutten, is kennis nodig van de Franse taal en cultuur. Om zaken te doen moeten we elkaar immers eerst begrijpen. Waarom wil een Fransman bijvoorbeeld bij een zakenlunch pas tijdens de koffie over het contract praten? Spreken alle Fransen eigenlijk hetzelfde Frans? Waarom kun je het moderne Frankrijk niet begrijpen zonder iets te weten over de Franse Revolutie? Breng je deze kennis mee als aankomend professional, dan is dat zeker een pré.

Behalve in Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland en Canada wordt ook in veel Afrikaanse landen Frans gesproken. Een student van de Sporthogeschool volgde bijvoorbeeld de minor omdat hij stage wilde lopen in Afrika. Met de minor Franse taal en cultuur verbeter je in relatief korte tijd je Franse taalvaardigheid aanzienlijk én raak je thuis in de Franse (beroeps)cultuur. Of je nu Vastgoed en Makelaardij studeert, International Business, Werktuigbouwkunde, Journalistiek, Wiskunde, Voeding en Diëtetiek of Communicatie: de minor Franse taal en cultuur vergroot je wereld.

Studenten die hebben gekozen voor deze minor zijn enthousiast vanwege de snelle vooruitgang die ze boeken. Door één semester alleen maar met de taal bezig te zijn, bemerk je al snel de groei in alle vaardigheden. Ook vinden ze de passie waarmee de docenten hun kennis overdragen, heel inspirerend.

Sfeerafbeelding Fontys

“Blijkbaar eten niet alle Fransen een croissant met jus d’orange bij het ontbijt en Parijs blijkt een rioolmuseum te hebben. Dat je zulke dingen leert naast de taal, maakt deze minor interessant”.

Maud Vrolings, studente Engels

 • Leerdoelen
  • Je begrijpt duidelijke en in een redelijk tempo gesproken taal.
  • Je kunt eenvoudige teksten lezen over algemene en major gerelateerde onderwerpen.
  • Je kunt korte, eenvoudige brieven/e-mails of essays schrijven.
  • Je kunt korte gesprekken voeren in informele situaties.
  • Je kunt een informatieve presentatie geven over een cultureel onderwerp of een aan de major gerelateerd onderwerp.
  • Je hebt jouw kennis van grammaticale structuren uitgebreid en kunt deze in context toepassen.
  • Je hebt jouw thematische en major gerelateerde woordenschat uitgebreid en kunt deze in context toepassen.
  • Je hebt jouw kennis van het taalgebied en de cultuur uitgebreid.
  • Je bent in staat je leerproces te sturen met behulp van peer feedback en feedback van docenten.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Programma

  De minor Frans is een fulltime programma van een semester verdeeld over twee periodes, die elk worden afgerond met een aantal toetsen.  

  Het leren van een taal betekent intensief bezig zijn met taal: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Tijdens de bijeenkomsten is Frans de voertaal en docenten communiceren nagenoeg volledig in de te leren taal. Alle taalvaardigheiden maken op deze manier op natuurlijke wijze onderdeel uit van alle bijeenkomsten. We verwachten dat je actief deelneemt aan de bijeenkomsten en dat je je taalvaardigheid oefent met verschillende opdrachten. Je coach kijkt samen met jou naar de studievoortgang en heeft, indien nodig, contact met je studieloopbaanbegeleider. 

  Na het basisprogramma in periode 1 breid je in periode 2 je kennis en vaardigheden verder uit en neem je deel aan een (virtuele) studiereis naar een Franstalige stad. De instructietaal is Frans.

  Frans I

  Het programma biedt een goede variatie van aansprekende, actieve werkvormen. Tijdens de bijeenkomsten lire et écouter, parler et vocabulaire en écrire et grammaire ligt de nadruk op het vergroten van jouw taalkennis en -vaardigheid. 
  Tijdens de Ateliers richt je je op Frankrijk en de Franse cultuur.

  Toetsing:
  • Schriftelijke toets lezen, luisteren en schrijven
  • Mondelinge toets spreken
  • Schriftelijke toets vocabulaire en grammatica
  • Presentatie, artikel, boekverslag
  • Vlog + presentatie

  Frans II

  In periode 2 werk je verder aan jouw taalkennis en -vaardigheid. Om je woordenschat en terminologie binnen jouw eigen vakgebied uit te kunnen breiden, verdiep je je bovendien in Franstalige, aan de major gerelateerde vakliteratuur en leg je een dossier des expressions idiomatiques aan.
  De Club littéraire biedt je, uitgaand van jouw eigen interesse en niveau, een nadere kennismaking met Franstalige literatuur en muziek.

  Tijdens het Atelier verruimen we in deze periode de blik en richt je je op de Francofone wereld.

  Toetsing:
  • Schriftelijke toets lezen, luisteren en schrijven
  • Mondelinge toets spreken
  • Schriftelijke toets vocabulaire en grammatica
  • (Major gerelateerde) portfolio opdrachten
  • Presentatie

  Excursie
  Met de minor Frans neem je deel aan een vierdaagse studiereis naar een Franse stad naar keuze. Met jouw medestudenten organiseer je zelf reis en verblijf. Tijdens de studiereis voer je verschillende opdrachten uit waarover je na terugkomst verslag uitbrengt.

  De studiereis is optioneel. Als je ervoor kiest om aan de reis deel te nemen, doe je dit in groepen van minimaal 3 studenten. Als je niet aan de reis deel kunt nemen, werk je op het instituut een vervangende opdracht uit.

  Let op: Je kunt alleen deelnemen aan de studiereis als je de volledige minor van 30 EC volgt. Deelname aan de studiereis is niet verplicht. Voor thuisblijvers is er een alternatief programma. Ook hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Ingangseisen

  De examencommissie van je eigen opleiding moet instemmen met deelname aan de minor. Met andere woorden: je moet voldoen aan de eisen die jouw opleiding stelt om te starten met een minor.

  Voorafgaand aan de minor neem je verplicht deel aan een digitale intaketoets en een online intakegesprek. Voor jou is het van belang dat je op basis van de resultaten kunt bepalen wat jouw sterke en zwakke punten zijn. De resultaten zijn dus niet in eerste instantie bepalend voor je toelating tot de minor, maar geven vooral jouw startniveau binnen het A2-niveau aan.

  Vereiste voorkennis voor Minor Frans(30 EC) en Frans I (15 EC)

  Het instapniveau voor de minor Frans voor periode 1 is ERK-niveau A2.
  Bij de start gaan we ervan uit dat je ten minste drie jaar Frans hebt gevolgd op de middelbare school. Wanneer het wat langer geleden is dat je Franse les hebt gehad, dan is dat geen probleem. Wat je geleerd hebt, komt sneller terug dan je denkt!

  Vereiste voorkennis voor Frans II (15 EC)

  Dit is het tweede gedeelte van de minor Taal en Cultuur Frans van 30 EC. Je kunt deze ook combineren met een andere taal van de minor Taal en Cultuur in de mix-en-matchvariant. Het instapniveau voor de minor Frans voor periode 2 is ERK-niveau A2/B1.

  Mix-en-matchvariant

  Wil je je verdiepen in twee talen? Dat kan. Met onze mix-en-matchvariant volg je de eerste periode van het semester één taal en de tweede periode een andere taal van onze minor. Let op de toelatingseisen per taalvariant. Frans I (15 EC) start in september en februari, en Frans II start in november en april. Deze programma's komen overeen met de twee periodes van de 30EC minor.

  Sfeerafbeelding Fontys

  “Het is een intensieve minor, maar dat blijkt voor studenten juíst een motivatie te zijn om ervoor te kiezen. Ze weten precies wat ze moeten doen om het certificaat te behalen”

 • Contact & Inschrijven

  Ben je Fontys-student: schrijf je in via ProgRESS
  Ben je geen Fontys-student: schrijf je in via Kies op Maat

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie contact op met Minor Taal en Cultuur

  08850 82255
  minortaalencultuur@fontys.nl

 • Praktische informatie

  Startmomenten

  Dit is een fulltime minor van 30 EC met startmomenten in september en februari.

  Rooster

  • De 30 EC minor bestaat uit twee periodes van tien weken, waarvan acht lesweken en twee tentamenweken.
  • De lessen zijn drie dagdelen op locatie en één dagdeel online. Op deze dagdelen wordt ook coaching aangeboden.
  • Om je studiesucces te kunnen garanderen, is er een aanwezigheidsverplichting voor de lessen en de coachingsmomenten.

  Leslocaties

  Eindhoven: De Witte Dame, Emmasingel 28, derde verdieping. De locatie bevindt zich op tien minuten loopafstand van station Eindhoven Centraal.

  Sfeerafbeelding Fontys