Sprint naar content

Ingangseisen

De examencommissie van je eigen opleiding moet instemmen met deelname aan de minor. Met andere woorden: je moet voldoen aan de eisen die jouw opleiding stelt om te starten met een minor.

Vereiste voorkennis voor de minor Chinees (30 EC) of Chinees I (15 EC)

Voor deze minor wordt geen voorkennis verwacht. Je start echt vanaf nul. Heb je wel voorkennis, dan krijg je een intakegesprek om te zien of deze minor van toegevoegde waarde is op je reeds bestaande kennis.

Vereiste voorkennis voor Chinees II (15 EC)

Dit is het tweede gedeelte van de minor Taal en Cultuur Chinees van 30 EC. Je kunt deze ook combineren met een andere taal van de minor Taal en Cultuur in de mix-en-matchvariant.  

Als je voldoende voorkennis hebt, kun je Chinees II volgen. Om deel te nemen aan Chinees II krijg je een intakegesprek/toets waarin gevraagd wordt om beheersing van:

  • spreken en luisteren: jezelf voorstellen, begroetingen
  • basiskennis van Pinyin en karakters (schrijven en lezen)
  • basisvocabulaire op A1 niveau (tijd, plaats, eten, begroetingen, familie, etc)
  • bijbehorende grammatica op A1 niveau (woordvolgorde)

Mix-en-matchvariant

Wil je je verdiepen in twee talen? Dat kan. Met onze mix-en-matchvariant volg je de eerste periode van het semester één taal en de tweede periode een andere taal van onze minor. Let op de toelatingseisen per taalvariant. Chinees I start in september en februari, Chinees II start in november en april. Deze programma's komen overeen met de twee periodes van de 30 EC minor.

Sfeerafbeelding Fontys