Sprint naar content
English

Leraar Wiskunde (Professional Master)

 • Nederlands
 • Master
 • Voltijd l Deeltijd
Tilburg, Sittard

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Ben je op zoek naar meer verdieping in het wiskundevak? Wil je werken met leerlingen in de bovenbouw en meedenken over verbeteringen in het onderwijs? Volg de masteropleiding Leraar Wiskunde! Je kunt deze master in circa twee jaar behalen.

Over de opleiding

Met de educatieve masteropleiding Leraar Wiskunde ontwikkel je meer kennis in het vak. Je behaalt je eerstegraads lesbevoegdheid. Hierdoor kun je als docent lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Je leert om leerlingen meer uit te dagen en los van methodes te werken. Ook kijk je kritisch naar het onderwijs. Je levert een bijdrage aan onderwijsverbeteringen.

Na deze hbo masteropleiding ben je eerstegraads lesbevoegd.
Deze opleiding kun je volgen in: Sittard en Tilburg.

Waarom deze opleiding?

 • Je kunt in circa twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid behalen, afhankelijk van je persoonlijke situatie
 • Je krijgt les van ervaren en hooggekwalificeerde docenten
 • Je wordt expert binnen jouw vakgebied en bent breed inzetbaar binnen het onderwijs
 • Je doet vernieuwde inspiratie en inzichten op
 

Wat leer je in de master?

Tijdens deze educatieve masteropleiding versterk je je kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • vakinhoud
 • vakdidactiek
 • pedagogiek
 • onderzoek in de onderwijspraktijk
 • onderwijsinnovatie
 • professioneel handelen


Ook richt je je op de brede rol van de eerstegraads docent binnen het voorbereidend hoger onderwijs.

Leerroute


Aan het begin van de opleiding bespreek je samen met de studentcoach wat jouw optimale studieroute is. Deze route is verschillend bij de lerarenopleidingen in Sittard en in Tilburg. Bij 'Opbouw' lees je hier meer over.

 • De opleiding integreert waar mogelijk de didactiek in de inhoudelijke vakken
 • Je leert deels door activiteiten in de onderwijspraktijk. Dit doe je in jouw baan of op een leerwerkplek, in de bovenbouw havo/vwo
 • Je leert niet alleen van docenten van de lerarenopleiding, maar ook van medestudenten en collega's

 
 

Hoe ziet je week eruit?

Binnen het aanbod van de opleiding kijken we samen wat voor jou de beste studieroute is.
Bij 'Opbouw' vind je per locatie meer informatie over de contacturen en inhoud van de opleiding.

 
 

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een:

 • afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs in hetzelfde vak (tweedegraads lesbevoegdheid)
 • afgeronde (universitaire) bachelor- of masteropleiding met een educatieve minor; mogelijk met de aanvullende eis dat je ervaring voor de klas hebt; in een persoonlijk gesprek kunnen we jou hier meer over vertellen

Je bent mogelijk ook toelaatbaar met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied.

Let op: hierbij geldt dat je dan ook (onderdelen van) het flexibele deeltijdprogramma in de bachelor lerarenopleiding van hetzelfde vak moet doorlopen.

- In Sittard doe je dat met een eenjarig schakeltraject voorafgaand aan de master.
- In Tilburg dien je minder dan 60 ec's aan vakdidactische/vakinhoudelijke deficiënties te hebben. Deze kun je parallel aan de masteropleiding wegwerken.

Ook met een buitenlands bachelor-/masterdiploma zijn er mogelijkheden voor toelating.

Neem contact op met de opleidingscoördinator of je toelaatbaar bent en wat jouw mogelijkheden zijn.

Directe toelating voor een educatieve master is niet mogelijk wanneer je alleen een havo-, vwo-, mbo- of andere vergelijkbare vooropleiding hebt. Je dient dan eerst een bachelor (leraren)opleiding te behalen zoals hierboven bij de andere toelatingseisen beschreven.
 

Placeholder for Fontys video
Studenten vertellen
Twijfel je over deze studie? Gewoon starten!"
Lees het verhaal van student Evi (Tilburg) >>

"Fascinatie voor het leraarsvak ontstond op de basisschool"
Lees het interview met student Roy (Sittard) >>

 

Opbouw

Je kunt de educatieve masteropleiding Leraar Wiskunde volgen in Sittard of Tilburg. Informatie over de opzet en inhoud van deze opleiding vind je hieronder per locatie en studiejaar.

Opbouw Sittard (voltijd)

 • Mogelijk om in 1,5 jaar te behalen; afhankelijk van je persoonlijke situatie
 • Je ontwikkelt een duidelijke eigen 'teacher identity' en een sterke visie op de wiskundedidactiek
 • We werken met leerlijnen; praktijkonderzoek met bekwaamheidsexamen
 • Het curriculum is ingericht op basis van de geschiedenis en toepasbaarheid van de wiskunde
 • Studenten uit België kunnen met het diploma zowel in België als Nederland aan de slag
 • Lesdagen op donderdag en vrijdag (altijd overdag)
 • Kleinschalige opleiding, op loopafstand station

Lesdagen

Je volgt lessen op:

 • donderdag en vrijdag, tussen 08:30 uur en 17:00 uur

Lesvorm

Je lessen zijn een mix van hoor- en werkcolleges, opdrachten en zelfstudie. De lessen zijn zo ingericht dat je de inhoud vaak direct kunt toepassen op de lespraktijk.

Stage of werk

De meeste studenten combineren de opleiding met hun werk als tweedegraadsdocent. In het tweede jaar van de opleiding lopen studenten meestal op hun eigen school stage in de bovenbouw. Er is dan meestal één collegedag op het instituut.

Semesters en tentamens

Een studiejaar kent twee semesters van zestien weken. Voor elk tentamen heb je elk studiejaar twee kansen. We sluiten elk semester af met een tentamenweek en een herkansingenweek.

Het vakinhoudelijke deel van de opleiding bestaat uit vijf wiskundedomeinen:

 • Analyse
 • Meetkunde
 • Algebra en discrete wiskunde
 • Statistiek en kansrekening
 • Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen

Elk domein heeft zijn eigen kenmerken. Daarnaast is er voortdurend overlap tussen alle domeinen.

Domein analyse

Waarom bewegen planeten in elliptische banen rondom de zon? Hoe voorspel je de effecten van verschillende rentes in de economie? Wanneer is radioactief materiaal genoeg vervallen dat het veilig is om het te hanteren? Het domein 'analyse' gaat over veranderingen.

In de modulen bij dit domein leer je technieken, waarmee je deze veranderingen kunt beschrijven en hanteren. Concepten als 'limieten', 'differentiëren', 'integreren' en 'continuïteit' staan hierin centraal. De technieken uit de analyse bieden bruikbare gereedschappen. Hiermee kun je processen uit de natuur of samenleving beschrijven. Zo krijg je inhoudelijk directe input voor jouw wiskundelessen.

Domein meetkunde

In het domein 'meetkunde' bestudeer je allerlei facetten van verschillende typen meetkunde. Bijvoorbeeld de 'Euclidische', 'niet-Euclidische', 'perspectivische', 'projectieve' en 'analytische meetkunde'. Je leert over 'de rechte van Wallace', 'de rechte van Euler', 'de driehoek van Morley', 'de stelling van Steiner' en veel meer.

Domein algebra en discrete wiskunde

Wat zijn 'markovprocessen'? Wat zijn toepassingen van een 'leontief model'? Hoe kun je een bericht versleuteld versturen? Zodanig dat alleen de ontvanger het bericht kan ontsleutelen? Welke rol spelen priemgetallen in onze digitale maatschappij? Dit soort vraagstukken bekijken we in de modulen bij het domein 'algebra en discrete wiskunde'. Je gebruikt technieken uit de lineaire algebra, getaltheorie en grafentheorie om maatschappelijke vraagstukken te analyseren.

Domein statistiek en kansrekening

Statistiek is niet meer weg te denken uit allerlei aspecten in de wetenschap, politiek, economie, psychologie, media en de samenleving in het geheel. Het domein 'statistiek en kansrekening' is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Des te meer, omdat jij jouw leerlingen voorbereidt op een vervolgopleiding, waarin in veel gevallen statistiek een plaats heeft.

Domein wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen

De inhoud van het domein 'wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen' is onmisbaar om op een filosofische wijze naar de wetenschap wiskunde te kijken. Klopt de wetenschap eigenlijk wel? Wat is het prille begin van de wiskunde en op welke fundamenten is de wiskunde gebouwd? Bevat de wiskunde fouten? Heeft iets of iemand de wiskunde gemaakt of creëert de mensheid de wiskunde? Je gebruikt bij dit domein wiskunde om de wiskunde te analyseren.

Vakdidactiek bevindt zich op het snijvlak van vakinhoudelijke en pedagogische kennis. Hoe breng je wiskunde over en zorg je ervoor dat de lesstof zo goed mogelijk blijft hangen? Hoe pak je dit aan voor onderwerpen die specifiek in de bovenbouw van havo en vwo behandeld worden?

In deze opleiding bekijk je vraagstukken zoals: waarom leren we wiskunde? Wat zijn de doelen en wat is de relevantie van het wiskundeonderwijs? Aan de hand van verschillende wiskundecurricula - zowel nationaal als internationaal - krijg je een steeds rijker antwoord op deze vragen. De mogelijkheden van wiskundetoetsing ontbreken hier niet in.

Naast vraagstukken die met (het schoolvak) wiskunde te maken hebben, bekijken we ook domeinspecifieke vakdidactiek. Wat is belangrijk als je een les geeft over de standaardfunctie van de natuurlijke logaritme? Hoe pak je een les aan over de afstandsformule bij analytische meetkunde? Wat mag absoluut niet ontbreken in de manier van uitleg bij een gemiddelde bij statistiek?

Opbouw Tilburg (deeltijd)

 • Tweejarig studietraject (afhankelijk van je studiemogelijkheden)
 • We werken met leeruitkomsten; vakdidactisch ontwerponderzoek
 • Vakoverstijgende module; aandacht voor STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)
 • Studenten uit België kunnen met het diploma zowel in België als Nederland aan de slag
 • Lesdag op woensdag

Lesdagen

De vaste lesdag is op woensdag, meestal tussen 13:00 en 21:30 uur. Contacttijden kunnen echter variëren per periode, waardoor je soms ook in de ochtend college of les hebt. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de opleidingscoördinator. De studiebelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar bedraagt voor een gemiddelde student minimaal 20 uur per week buiten de lesdag.

Opbouw studiejaar

Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste zeven tot acht weken volg je hoor- en werkcolleges, workshops, practica en werkgroepen. Je voert opdrachten uit in de praktijk. In week negen en tien vinden de toetsen en herkansingen plaats. De opleiding biedt een lesrooster aan, maar dit is mede afhankelijk van jouw studieroute.

Je ontwikkelt je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis via verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van de landelijk afgesproken kennisbases. Je past deze toe op je werkplek en tijdens je vakdidactisch ontwerponderzoek.

Het vakspecifieke opleidingsprogramma omvat tweederde van de totale masteropleiding. Dit levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van je vakinhoudelijke en vakdidactische competenties. Voor de masteropleiding Leraar Wiskunde geldt:

De opleiding bevat 12 cursussen met omvang 5 EC. Waarvan 9 cursussen vooral gericht zijn op inhoudelijke verbreding en verdieping: logica en verzamelingen, analyse 1 en 2, lineaire algebra, synthetische en analytische meetkunde, grondslagen en geschiedenis van de wiskunde, getaltheorie, dynamische systemen en statistiek. Daarnaast zijn er drie onderdelen die meer vakdidactisch georiënteerd zijn: vakdidactiek, keuzevak en STEM.

 • Bij vakdidactiek verdiep je je kennis met betrekking tot de didactiek van de wiskunde en hebben we extra aandacht voor het overbrengen en toetsen van de wiskundestof in de bovenbouw van havo en vwo.
 • Bij keuzevak kies je uit verschillende 'leeruitkomsten'. Bijvoorbeeld 'begeleiding wiskunde D', 'deelname internationale conferentie', 'astrofysica', 'geofysica', 'combinatoriek', 'algebra', 'grafentheorie' en 'discrete optimalisering'.
 • Bij 'Science technologie, engineering en mathematics' (of kortweg: 'STEM') werk je samen met studenten natuurkunde, biologie, scheikunde en aardrijkkunde aan een inhoudelijk vakoverstijgend thema. Hier is er aandacht voor bètadidactiek, het schoolvak 'NLT', het schoolvak 'O&O' en 'Challenge Based Learning'.Wil je meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Wil je weten welke vakken je volgt tijdens de opleiding? Bij welke 'bekwaamheden' welke vakken horen? Hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor krijgt? Bekijk de studiegids.

In het onderdeel 'didactisch handelen' werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken. Je laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen wordt door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie uitgevoerd. Veel opleidingen bieden het aan in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).   

In het onderdeel 'pedagogische vraagstukken' verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken. Deze doen zich voor in de school. Je helpt zo om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat.

Opvoeding van leerlingen

Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur. Hierbij zoek je naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan. Dit doe je door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden.

Professionele leergemeenschap

De meeste studenten voeren Pedagogische vraagstukken uit in het eerste jaar van de studie. Veel opleidingen bieden dit aan in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). 

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het 'eerstegraads gebied'. Je volgt daarbij een onderzoeks- / ontwerpcyclus. Zo kun je op een systematische manier het onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke, vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. De meeste opleidingen bereiden het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voor en voeren het uit in het tweede jaar.

Het onderdeel 'de lerende professional' vindt bij de meeste opleidingen plaats in het tweede jaar van de opleiding. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt plaats op de school en overstijgt jouw schoolvak.

Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat je deze ontwikkeling tijdens je studie volledig afrondt. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan jouw professionele ontwikkeling én, in de samenwerking, aan die van je collega’s. De opleiding helpt en begeleidt je in het ontwikkelen van 'gereedschap' dat tijdens zulke veranderingsprocessen nuttig is. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan jouw schoolvak. Je ontwikkelt je zo richting een meer 'senior' rol in de school. 

 
 

Werk/stage

Tijdens de opleiding voer je opdrachten uit in je onderwijspraktijk. Je speelt een rol bij onderwijsinnovatie op jouw school. Je ontvangt feedback van de opleiding en uit de praktijk. Het is daarom nodig dat je werkzaamheden kunt uitvoeren in het eerstegraadsgebied. 

Na je studie

Met deze Master of Education (MEd) in het schoolvak wiskunde kun je aan de slag als:

 • Leraar wiskunde in de bovenbouw havo/vwo
 • Docent wiskunde binnen andere educatieve domeinen
 • Een expert-/kartrekkersrol binnen je vakgroep
 • Afhankelijk van je interesse kun je je kennis verder verbreden, bijvoorbeeld met een master Toetsdeskundige, Educational Needs of Leren & Innoveren
 

Placeholder for Fontys video
Ik krijg zowel complimenten van de docenten als de leerlingen
Roy, over zijn master Wiskunde

 

Agenda

Open avond
4, 5, 6 juni, 2024
Programma

Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Let op: Meld je aan voor de lesplaats (Sittard of Tilburg) waar jij wilt gaan studeren, zodat je de juiste opleidingsinformatie ontvangt. Houd er rekening mee dat er variaties kunnen zijn in onderwijsmethoden en programma's tussen de
verschillende lesplaatsen. Zorg dat je je keuze baseert op jouw specifieke voorkeuren en behoeften.

Meer weten over de opleiding Master Leraar Wiskunde

Wil je graag een gesprek met iemand over de masteropleiding Leraar Wiskunde? Dat kan!

Algemene vraag

Voor algemene vragen over bijv. lesdagen- en tijden, bevoegdheid en tegemoetkoming studiekosten, kun je contact opnemen met Fontys Pro Educatie, telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.

Studiekeuze/adviesgesprek

Twijfel je nog welke (master)opleiding het beste bij je past? Maak dan een afspraak met studieadviseur Judith Boetzkes.

Informatief of intakegesprek

Overweeg je om in te schrijven voor deze opleiding? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Samen met de opleidingscoördinator bekijk je het opleidingstraject. Wat is mogelijk in jouw situatie? Kun je de opleiding in circa 2 jaar afronden of is een langer traject een betere optie? Van belang is of je al in het tweedegraadsgebied werkt. Hoeveel tijd ben je beschikbaar voor het volgen van de lessen en het maken van de opdrachten? Je krijgt tijdens het gesprek onder andere duidelijkheid over de studieduur, de combinatie studie en werk, eventuele vrijstellingen en een eventuele lerarenbeurs of andere studiefinancieringsmogelijkheden. De gesprekken vinden gedurende het hele jaar plaats.

Gesprek Sittard

Stuur een e-mail naar opleidingscoördinator Kevin de Bruijn, k.debruijn@fontys.nl. Of neem contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) via telefoonnummer 08850-79599 of mail naar stip-sittard@fontys.nl. 

Gesprek Tilburg

Stuur een e-mail naar een van de opleidingscoördinatoren: Jan Essers,  j.essers@fontys.nl of Ken Protin, k.protin@fontys.nl.

Vraag aan een student?

Vragen stellen aan een student kan ook. Mail student Olof, o.sinke@student.fontys.nl (Tilburg) of student Meggie, m.wijen@student.fontys.nl (Tilburg) met vragen over bijvoorbeeld studeren en werken combineren.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen, kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, tussentijds instromen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag?

Bij Fontys kun je kiezen uit een aantal educatieve masteropleidingen om je kennis te verdiepen of verbreden. Bekijk het complete overzicht van alle masteropleidingen.

 

 

Locaties en contact