Sprint naar content

Organisaties

Sfeerafbeelding Fontys

3P-model Hovelynk

Verdieping van het leren 

Leren vindt plaats in contact met de omgeving. Daarbij speelt “de belangrijke andere” een doorslaggevende rol. Peers zijn daarbij de meest belangrijke anderen. Zij zijn de bron van kennis die gemakkelijk toegankelijk is maar ook vaak de spiegel van het eigen ontwikkelingsniveau.

Groepsdynamiek is hierbij een belangrijk motor voor het leren. Door de studenten hun eigen organisatie te laten inrichten en regelen ontstaat op den duur een groot gevoel van eigenaarschap. Immers bevoegdheid en verantwoordelijkheid zijn steeds in balans. Leren in de groep loopt gelijk op met de veiligheid in de groep.

Zelforganisatie is daarbij de sleutel. Door te werken aan uitdagende en realistische opdrachten zal er altijd verdieping van de communicatie en daarmee verdieping van het leren plaatsvinden. In de eerste fase zal de communicatie op het product gericht zijn. Dat is “veilig”. Door frustratie over de voortgang zal die zich verleggen naar de taakuitvoering en dus de procedure. Daarna zal ook het eigen functioneren bespreekbaar worden en verlegt de aandacht zich naar het proces. Daarmee zal het leren zich verdiepen en is er ruimte om kennisontwikkeling op een hoger niveau te brengen.

“Meer rekening houden met anderen en op hen inspelen, ook dat heb ik geleerd. Ik kan me wel verplaatsen in andere mensen, maar ik heb het wel moeilijk met het uitstelgedrag van anderen.”

“We are Orange Data Solution. Our company consists of 22 students with a diverse set of skills and nationalities. By combining our different talent, we are able to come-up with the most creative solution to any problem.”

Ontwerpcriteria

  • Groepen van maximaal 20 studenten vormen een organisatie.
  • Ze zijn verantwoordelijk voor de inrichting en werkwijze van hun organisatie.
  • Teamleden hebben een identificatie met de organisatie. .
  • Organisaties hebben een eigen identiteit
  • Hebben een gezamenlijk doel.
  • Hebben maximale diversiteit in samenstelling.
  • Werken aan meerdere vraagstukken in kleine projectteams

Uitvoering: Companies DDBL

Bij de minor Data Driven Business Lab vormen zo'n 20 studenten een "Student Company". Ze zijn verantwoordelijk voor het inrichten van hun bedrijf, het verdelen van de workload over de studenten, de kwaliteit van de producten en uiteraard het sociale aspect van de studenten.
In de eerste week wordt de student company vormgegeven, een naam wordt bedacht en er wordt een huisstijl ontwikkeld. De posters, die gemaakt worden met de projecten die de student company gaat uitvoeren, helpen enorm om de eigen identiteit zichtbaar en deelbaar te maken.
Wil je meer weten over de Student Companies?