Sprint naar content

Leerdoelen

Sfeerafbeelding Fontys

Leerdoelen of leeruitkomsten geven richting. Ze zijn de focus waar de student zijn leren op richt en houden hen daardoor op koers. De leerdoelen/leeruitkomsten van een onderwijseenheid geven aan wat er binnen de eenheid geleerd dient te worden.

Een leerdoel of leeruitkomst is beschreven op een hoog abstractie niveau. De student wordt uitgedaagd om zijn persoonlijke versie van de leerdoelen te maken en deze vast te leggen in een leercontract, waardoor het eigen leren nog meer richting krijgt. Iedere student heeft naast de gepersonaliseerde leerdoelen ook nog een aantal persoonlijke leerdoelen, die passen bij zijn unieke ontwikkeling. Deze leerdoelen samen zijn een antwoord op de vraag: “Waar wil ik naar toe?”. Eén van de vijf vragen van het leercontract.  

“Het is tijd om eerlijk te zijn tegenover mezelf. Iets wat niet altijd makkelijk is. Soms heb je zelf namelijk niet eens door dat je dat niet bent. Ik heb wel naar de leerdoelen gekeken, maar de volledige waarde daarvan is niet tot mij doorgedrong"

Ontwerpcriteria

  • De leerdoelen zijn de basis van het leercontract.
  • Het monitoren van de leerdoelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de individuele student, de groep en de coach.
  • ‘In vlieg’-vraagstukken van de coach kunnen de student helpen bij het op de radar houden van die leerdoelen.
  • Is mede verantwoordelijk voor een goed resultaat.
  • Biedt studenten ruimte bij het vinden en realiseren van oplossingen.