Sprint naar content

Venijnig vraagstuk

Sfeerafbeelding Fontys

Elk domein of vakgebied kent vraagstukken die moeilijk oplosbaar zijn, waar geen eenduidig antwoord voor is. Rittel en Webber omschreven het concept “wicked problem” in 1973 voor het eerst formeel. Zij vergelijken ongestructureerde problemen met betrekkelijk ´tamme´, oplosbare problemen in de wiskunde, het schaken of puzzelen.

Omdat de term wicked problem zich moeilijk laat vertalen in slecht of gemeen, spreken we liever over venijnige vraagstukken die getemd moeten worden.

Een venijnig vraagstuk is in zichzelf een uitdaging voor studenten. Het doet een appel op hun autonomie als het gaat om zoeken naar oplosssingsrichting. Vanwege de complexiteit geeft het studenten een noodzaak om hun competentie te verhogen en zich te verdiepen in theoretische achtergronden. Vaak is de volle denk- en verbeeldingskracht van een team nodig om tot oplossingen te komen.

"voor mij is Gender in de Blender van Studio Waaghals een best practice dat de kracht van de onderwijsvorm aantoont."

"Wij zijn trots op  Gender in de Blender, de online tour door Tilburg. Trots op ons team die ondanks de moeilijke tijd toch hebben doorgezet en een fantastisch resultaat hebben behaald. Na weken voorbereiden, testen en uren zwoegen zijn wij trots op iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan dit project. Niet durven maar doen is ons motto en dat hebben wij zeker waargemaakt. Laten we met zijn alle deze wereld een beetje mooier maken want iedereen verdient een plekje op deze wereld!"

“Dashboards geven je inzicht in de aanwezige data van een bedrijf. Ze zeggen alleen niet wat je zou kunnen doen. Is dit op te lossen?”

“De opdrachtgever was niet heel positief over onze video’s. We hebben naar een oplossing gezocht om het toch nog te kunnen gebruiken in lijn met het vraagstuk. Een volgende keer moet ik dieper doorvragen en meer inzicht krijgen in hun format. De opdrachtgever zélf zei dat zij ook geleerd heeft op dat vlak.”

Ontwerpcriteria

  • Ze ongestructureerd en uniek zijn
  • Ze lastig zijn om duidelijk te definieren
  • Er meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, die onderling met elkaar verbonden zijn
  • Ze nooit helemaal te elimineren zijn, maar wel aan te pakken
  • Een oplossing of aanpak vaak weer nieuwe problemen met zich mee brengt
  • De wensen en behoeften van de “eindgebruikers” vaak leidend dienen te zijn in de zoektocht naar oplossingen.

Uitvoering: SDG Tilburg - ACI

De studenten zijn in oktober 2019 uitgedaagd om binnen 12 uur een concept te maken voor het creativity world forum. Opdracht was iets met sustainable development goals (SDG), iets wat Tilburg toffer maakt. De wicked question was ongeveer; hoe kun je Tilburg voor jongeren toffer maken gebruik makend van een van de SDG.
Wat ik heel bijzonder vind is dat de studenten vanuit een enkel idee naar een totaalconcept zijn gekomen. Dit hebben ze uitgevoerd, ze hebben samenwerking gezocht met de belangrijkste stakeholders in de stad en kunstenaars gevonden om hun idee te delen.
Studio Waaghals (studentcompany) heeft gekozen om een concept te ontwikkelen rondom gendergelijkheid. Zij hebben een aanmoedigingsprijs gewonnen vanuit de Gemeente Tilburg van 500 euro.

Uitvoering: Lumens - DDBL

Lumens presenteert de jaarlijkse data in Excel aan de overheid. Het doel is om de data te visualiseren en de veranderingen zichtbaar te maken.
Wil je meer informatie over dit vraagstuk?

Uitvoering: Jumbo warehouse - DDBL

Zoek een zo geautomatiseerd mogelijke oplossing om micro insights te genereren vanuit de event logs van het Jumbo warehouse.
Wil je meer weten over het vraagstuk van Jumbo?

Uitvoering: Fitbox2Go - DDBL

Het Ir. Otten filedlab en Libra hebben een innovatieve stoel ontwikkeld voor mensen met een handicap, de Fitbox2Go. Het helpt bij de training van patienten op kracht en conditie. Het doel is om de gegevens van de patienten zichtbaar te maken voor een beter rehabilitatieproces.
Wil je meer informatie over dit vraagstuk?