Sprint naar content

Opdrachtgever

Sfeerafbeelding Fontys

Model hybride leeromgeving (Zitter & Hoeve, Hybrid learning environments: Merging learning and work processes to facilitate knowledge integration and transitions, 2012)

Werken met opdrachtgevers uit het werkveld verhoogt het engagement van de studenten, doordat ze weten dat hun inspanning gedaan wordt “voor het eggie”.

Opdrachtgevers dienen vraagstukken in waar zij werkelijk een oplossing voor wensen. Daarbij is de belofte dat de opdrachtgever een passende oplossing ook zal implementeren. Tevens is de opdrachtgever betrokken bij het hele proces van zoeken naar passende oplossingen. Daarbij geeft de opdrachtgever ruimte aan studentgroepen om op de werkvloer daadwerkelijk het vraagstuk te ondervinden en er aan te werken.

Opdrachtgevers geven richting en feedback op verschillende momenten in het proces. In ieder geval gedurende midtermreviews, posterpresentaties en afsluitende showcases.

Op deze wijze wordt vormgegeven aan wat Zitter en Hoeve (2012) in hun model voor hybride leeromgevingen realistische participatie noemen. Dit in een andere vorm dan de traditionele stage.

“Nu, een semester verder, merk ik dat ik ontzettend ben gegroeid. Ik maak de juiste beslissingen door de vraagstukken, heb het overzicht en vooral meer zelfvertrouwen. Toen ik mijn opdrachtgever om feedback vroeg over mijn functie, kreeg ik te horen hoe ik gegroeid was als persoon. Ik werd een leider binnen onze groep.”

“Ik zie nog heel veel verbeterpunten. De opdrachtgever was content, hoewel ikzelf kritische weerstand verwacht had. Ik heb die verbeteringen niet doorgevoerd. Daar heb ik nu spijt van, nu de wereld mijn product ziet.”

Ontwerpcriteria

  • Komt uit het eigen werkveld
  • Heeft belang bij een goede oplossing
  • Is betrokken bij het proces van zoeken naar oplossingen
  • Neem deel aan midterm reviews en showcases
  • Stelt zoveel mogelijk de eigen omgeving open voor studenten
  • Wil richting geven en directe feedback geven aan studentgropen