Sprint naar content

Leeromgeving

Sfeerafbeelding Fontys

De ruimte waar studenten werken heeft meer weg van een kantoortuin, als van een onderwijsgebouw. Er is een eigen ruimte voor de organisaties of “student companies” om zich zichtbaar en kenbaar te maken. Deze ruimte heeft echt het alleen gebruik voor de groep. Ze zijn hier ook verantwoordelijk voor. Deze verantwoordelijkheid draagt op zijn beurt weer bij aan het eigenaarschap.

In de nabije omgeving van de eigen ruimte, is ruimte voor gezamenlijke activiteiten, zoals plenaire meetings, dialoog-sessies,, workshops en dergelijke. Ook zijn er natuurlijk ruimtes beschikbaar voor kleinere meetings zoals projectoverleggen en campfire meetings. De coaches en experts kunnen eenvoudig een werkplek vinden dicht bij de groepen. Het informele contact en de laagdrempeligheid wordt hierdoor vergroot. Ook opdrachtgevers en experts van buiten, kunnen eenvoudig hun weg vinden in de omgeving.

Naast de fysieke omgeving worden een beperkt aantal digitale tools gebruikt. Een omgeving om eenvoudig samen te kunnen werken en bestanden te delen (bv MS Teams of ProjectCampus) en een omgeving om het zo belangrijke peerfeedback te kunnen vastleggen (PeerVue of GrowFlow).

“This is the place where the magic happens!”

“Als ik hier niks doe, dan leer ik ook niks.”

“Ik werk ondanks de vrijheid. Dit komt puur en alleen door het concept: de zelfstandigheid biedt geen ruimte voor gemakzucht.”

“Ik zag een uitspraak voorbijkomen van Paulo Coelho: “Vanaf het moment dat je bij alles een gevoel van enthousiasme ervaart, weet je dat je je hart volgt.” Ik zit dus goed op mijn plek hier."

"School voelt voor mij niet als school, ik ga er met plezier naar toe.”

Uitvoering: DDBL op Strijp TQ

Studenten van de minor DDBL hebben op Strijp TQ ruimte om hun "Student Company" vorm te geven. Elke company heeft een thuisbasis. Een kantoor waar de identiteit van de company zichtbaar aanwezig is. Ook de scrumboarden en posters van de projecten waar ze aan werken, dragen bij aan het eigen karakter van de werkomgeving van studenten.
Er is daarnaast altijd ruimte om elkaar te ontmoeten, te vergaderen of plenaire sessies te hebben.
De tooling die gebruikt wordt is naast MS Teams, PeerVue voor peerfeedback.
Wil je meer weten over de locatie Strijp TQ?