Sprint naar content

Eigenaarschap 2

Bij bijna alle onderwijsvernieuwingen die ingezet worden, is eigenaarschap van het leerproces bij de student een sleutelwoord. Eigenaarschap kun je echter niet opleggen en het ontstaat ook niet zomaar vanzelf. Om meer grip te krijgen op het begrip hebben we bij iFontys een infographic ontwikkeld die we de diamant van eigenaarschap hebben genoemd.

Eigenaarschap kent twee belangrijke dimensies. Aan de ene kant is er de interne leefwereld van de student en aan de andere kant de externe leefwereld. De interne leefwereld levert bij een persoon een gevoel van verantwoordelijkheid op. Als je je ergens verantwoordelijk voor voelt, dat doet het er toe voor jou. Voel je dat niet dan maak je je er ook niet druk om. De bevoegdheid om ook daadwerkelijk dingen te doen krijg je van “’een ander”. Bevoegdheid kan van vier kanten komen. Je krijgt deze van degene die functioneel grenzen kan aangeven zoals een docent of opdrachtgever uit het werkveld. Of van iemand die jou ondersteunt en/of volgt zoals een coach of cliënt. Je krijgt bevoegdheid ook van jouw gelijken, de peers. Tot slot kun je ook jezelf bevoegdheid geven om in actie te komen. Dat is wellicht de meest belangrijke richting.

Balans

Het is van belang dat de dimensies van verantwoordelijkheid en bevoegdheid met elkaar in evenwicht zijn. Wel verantwoordelijkheid voelen, maar geen bevoegdheid krijgen levert frustratie op. Wel de bevoegdheid hebben, maar je niet verantwoordelijk voelen levert inertie. Eem hoog gevoel verantwoordelijkheid en veel bevoegdheid is de beste mix om in actie te komen en dus eigenaarschap te nemen.