Sprint naar content

Ingangseisen

De examencommissie van je eigen opleiding moet instemmen met deelname aan de minor. Met andere woorden: je moet voldoen aan de eisen die jouw opleiding stelt om te starten met een minor.

Vereiste voorkennis voor de minor Spaans (30 EC) en Spaans I (15 EC)

Bij aanvang van de minor gaan we ervan uit dat je nog geen Spaanse les hebt gehad.

Beschik je over enige basiskennis (A1-niveau), dan ben je wel toelaatbaar. Door middel van een intaketest en -gesprek wordt jouw beginniveau vastgesteld en kun je in aanmerking komen voor een vervangende opdracht ter compensatie van de aanwezige voorkennis.

Vereiste voorkennis voor Spaans II (15 EC)

Dit is het tweede gedeelte van de minor Taal en Cultuur Spaans van 30 EC. Je kunt deze ook combineren met een andere taal van de minor Taal en Cultuur in de mix-en-matchvariant.  

Als je voldoende voorkennis hebt (vergelijkbaar met ERK-niveau A1), kun je Spaans II volgen. Om deel te nemen aan Spaans II krijg je een intakegesprek/toets waarin gevraagd wordt om beheersing van:

  • vervoeging van tegenwoordige tijd en voltooide tijd
  • woordenschat op A1 niveau
  • zowel mondeling als schriftelijk over eenvoudige dagelijkse routines kunnen communiceren

Is je niveau hoger dan A2, dan kun je niet deelnemen aan de minor Spaans aangezien het eindniveau van deze minor A2 is.

Mix-en-matchvariant

Wil je je verdiepen in twee talen? Dat kan. Met onze mix-en-matchvariant volg je de eerste periode van het semester één taal en de tweede periode een andere taal van onze minor. Let op de toelatingseisen per taalvariant.

Sfeerafbeelding Fontys