Sprint naar content

Logopedie (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Logopedisten helpen mensen met problemen rondom spraak, taal, gehoor, stem of slikken. Zo kunnen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen beter communiceren, eten of drinken. Begrijp jij ook hoe belangrijk het is dat je kunt zeggen wat je denkt en voelt? Kun je goed luisteren? Dan past de opleiding Logopedie vast bij jou.

Over de opleiding

De deeltijdopleiding Logopedie leidt je op tot specialist op het gebied van het vaststellen, behandelen en trainen van de communicatie en de slikfunctie. Je bestudeert niet alleen bestaande methodes, maar bedenkt en ontwerpt ook nieuwe producten. Je oefent met echte cliënten, werkt samen met medestudenten, docenten én het werkveld. Studeren bij Fontys Paramedisch betekent persoonlijk contact, het vak leren van een professional én vernieuwend onderwijs. Actuele vraagstukken uit de thema’s technologie in de zorg, zelfregie en interprofessioneel samenwerken maken deze opleiding uniek.

Waarom de opleiding Logopedie, bachelor voor professionals?

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Logopedie word je opgeleid tot specialist op het gebied van het vaststellen, behandelen en trainen van communicatie en slikken. Vanuit de praktijk leer je hoe je omgaat met cliënten van verschillende leeftijden in diverse situaties. Je leert hoe je onderzoek doet, een probleem vaststelt en de meest geschikte behandelmethode kiest. Je werkt zowel individueel als groepsgericht. Naast de logopedische vaardigheden staat jouw ontwikkeling tot toekomstbestendig zorgprofessional centraal. Samenwerken, stimuleren van zelfregie, en innovatieve oplossingen zijn hierbij voor jou vanzelfsprekend.


We bieden deze opleiding ook als voltijdvariant aan.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Logopedie

Veel mensen denken bij logopedie aan stotteren en slissen, maar wist je dat logopedisten veel meer stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie behandelen?
 

Hoe ziet je week eruit?

Afwisselend! In de praktijk, individueel en op de opleiding. Een deel van de praktische vaardigheden en kennis doe je op in de praktijk waar je voor werkt. Omdat je maar één dag in de week les hebt, zal je veel tijd moeten stoppen in de voorbereiding en zelfstudie. Een goede voorbereiding op de bijeenkomsten is nodig zodat je in de lessen ook echt aan de slag kunt met elkaar. We verwachten een proactieve houding om te leren en een grote mate van zelfstandigheid.

In studiejaar 2023 - 2024 vindt de lesdag plaats op dinsdag. De ene week heb je les op de campus en de andere week online. Waarbij je de mogelijkheid hebt om met andere studenten te werken aan bewijsstukken voor je digitale portfolio. Normaal gesproken worden de lessen gepland tussen 09:00 - 17:00 uur. Indien noodzakelijk wijken we uit naar een andere dag.

Reken op ongeveer 8 - 12 uur zelfstudie per week. Hoe je die uren over de week verdeelt, bepaal je zelf, en hangt af van jouw keuzes. Veel studenten hebben een (niet-) zorggerelateerde baan. Het combineren van een deeltijdopleiding met een baan en/ of gezin vergt zelfstandigheid, motivatie en discipline. Daar zijn wij ons van bewust en daarom proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met ieders persoonlijke situatie. 

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.


Toelatingseisen

 • Alle studenten/professionals dienen voor aanvang van de opleiding een leerwerkplaats in de logopedische context te hebben. De opleiding kan desgewenst ondersteunen bij het vinden van een geschikte plek.
 • Voorafgaand aan de definitieve inschrijving wordt een intakegesprek gevoerd. Ter voorbereiding op het intakegesprek vragen we je om een CV met je ervaringen en je motivatie voor de HBO opleiding logopedie toe te sturen.
 • De deeltijdopleiding Logopedie vraagt een hoge mate van zelfredzaamheid van de student en richt zich vooral op hbo / wo opgeleide professionals, waarbij een opleiding in zorg, welzijn, onderwijs of communicatie een pré is, gezien de ervaring met hoger onderwijs en de reeds verwante kennis die is opgedaan. Wettelijk gezien ben je toelaatbaar met een MBO-4 diploma.
 

Placeholder for Fontys video
Het mooie van het beroep van logopedist is dat je ontzettend breed wordt opgeleid en dus ook op heel veel verschillende werkplekken terecht kunt komen.'

 

Opbouw

In de vier studiejaren van de opleiding Logopedie ga je aan het werk met:

 • de logopedische basisvaardigheden, -kennis en –attitudes;
 • concrete situaties uit de beroepspraktijk;
 • persoonlijke ontwikkeling;
 • praktijkgericht onderzoek;
 • Profileren in de paramedische zorg; richt je je meer op technologie, het samenwerken met andere professionals of juist de zelfregie van de cliënt? Dit kun je zelf bepalen!

Het studiejaar bestaat uit 4 modules van 10 weken.Iedere module staat een andere praktijksituatie centraal. Hieraan ga je individueel, in kleine groepjes en klassikaal werken.

Vanaf het begin van je opleiding ben jij de regisseur van je eigen ontwikkeling tot logopedist, binnen en buiten de opleiding.

Studieadvies

Uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar (propedeusefase) krijgen alle eerstejaars studenten een studieadvies: een uitspraak over de voortzetting van de opleiding.

In het tweede jaar staat ook iedere periode weer een praktijksituatie centraal, die net wat complexer en uitdagender is.

Je gaat meer in de praktijk aan de slag, om de geleerde kennis en vaardigheden toe te leren passen bij echte cliënten. Als regisseur van je eigen ontwikkeling tot logopedist, krijg je nu een beter beeld van wat jij als logopedist in opleiding al beheerst en wat je verder nog wilt leren.

Net als in het eerste jaar, blijven de weken opgebouwd uit campusdagen en online dagen, met afwisselende werkvormen.

Profileren

Behalve verdieping in het logopedische vakgebied, ga je ook breder kijken naar belangrijke thema’s die in de zorg van nu spelen.
Halverwege het tweede jaar ga je je oriënteren op de profileringsthema's waarmee je je opleiding vanaf het derde jaar een eigen kleur geeft.

Gedurende 20 weken ga je nog meer aan de slag in de praktijk en krijg je meer inzicht in je eigen ontwikkeling tot logopedist. Tijdens het praktijkleren werk je ook aan twee grote uitdagingen, die directe verbinding hebben met het werkveld. Deze uitdagingen ga je aan in kleine groepjes in verschillende werkvormen.

Eén van deze uitdagingen is een maatschappelijke challenge. Hierbij ga je op zoek naar een probleem dat in het werkveld, bijvoorbeeld op je stage, speelt en ontwerp je met een klein groepje een mogelijke bijdrage of oplossing voor dit probleem. Natuurlijk wil je dat jouw ontwerp in de praktijk ook daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden!

De andere helft van het jaar ga je een minor volgen. Bijvoorbeeld een profileringsminor binnen Fontys Paramedisch. Zo focus én verdiep jij je op één thema uit de gezondheidszorg en word je daarin specialist. Je ontwikkelt je hiermee tot dé toekomstig zorgprofessional én je bouwt een breed netwerk op.

De profileringsminoren zijn:

 • Exploring Health Behaviour
 • MADE for Allied Healthcare (Measurement, Analysis, Design & Exploration for Allied Healthcare)
 • Zorg in beweging: tijd voor frisse blikken!
 • Anders denken, anders doen; zorgvernieuwing in en met de praktijk

Een andere minor binnen Fontys of op een andere hogeschool behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

NB. Je kunt na inschrijving bij de examencommissie vrijstelling aanvragen op basis van een wo-/hbo-getuigschrift voor de minor (30 EC). Voor de overige onderdelen worden geen vrijstellingen geven, maar kun je eerdere verworven competenties opnemen in je portfolio. Hierdoor kan mogelijk verdere versnelling ontstaan.

Het laatste jaar staat in het teken van afstuderen en van jou als startende professional.

Het afstuderen krijgt vorm door praktijkleren, praktijkgericht onderzoek en de impact die jouw rol kan hebben op (een stukje van) de maatschappij. Tijdens het praktijkgericht onderzoek werk je aan een vraag of probleem afkomstig uit de beroepspraktijk. Een voorbeeld is het ontwerpen van een product of dienst. De afgelopen jaren zijn hierbij innovatieve, vernieuwende en bruikbare producten ontstaan zoals een ‘Wearable’ bij onbegrepen gedrag.

Praktijkleren kan bij diverse instellingen, zoals in een logopedische praktijk of in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Of je kiest voor een stage in het onderwijs zoals het speciaal onderwijs of in de artistieke sector, bijvoorbeeld bij een stemcoach. Fontys heeft een groot netwerk van stageplekken. Wil je nog meer uitdaging, dan is een stageplek op een zogenoemde leerwerkplek iets voor jou. Je werkt samen met studenten van andere opleidingen in een multidisciplinaire setting.

Stage in het buitenland

Wat is er leuker dan een stage te combineren met een reis naar het buitenland? Logopedisten werken over de hele wereld. Fontys biedt stageplekken in Suriname, België en Duitsland. Ook kun je de minor (jaar 3) in het buitenland volgen. Onze studenten waren al eens in Australië en China.

Aan de slag met beroepsuitdagingen

Wij vinden het belangrijk dat je al vanaf de eerste dag van je studie zoveel mogelijk werkt zoals je straks ook als zorgprofessional gaat werken. Dit betekent dat je in modules van 10 of 20 weken aan de slag gaat met uitdagingen. Deze uitdagingen komen uit het werkveld waarvoor jij wordt opgeleid. We noemen dit beroepsuitdagingen. Met het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een beroepshouding breng je deze uitdagingen tot een goed einde.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wat je moet weten en kunnen na een module, noemen we leeruitkomsten. Door deze leeruitkomsten is voor jou helder wat het verwachte niveau aan het einde van elke module is.

Hoe ziet het studeren er dan uit?

Leren wordt dus gekoppeld aan échte vraagstukken uit de praktijk waar je samen met anderen aan werkt. Je doet dit met je medestudenten, docenten, mensen uit de praktijk (vak experts) én cliënten. Jij staat aan het stuur, met leerprocesbegeleiders die je begeleiden en ondersteunen. Je doet dit door het verzamelen van feedback, zodat je jouw leerproces bij kunt sturen. Door vanaf het begin veelvuldig in contact te komen met jouw toekomstige werkomgeving én cliënten vorm je een goed beeld van wat er van jou verwacht wordt als startend professional.

Blended onderwijs

Het onderwijs is ‘blended’. Dit betekent dat leren zowel plaatsvindt op de campus, in de praktijk en online. In de online leeromgeving heb je toegang tot ondersteunende leermaterialen en verzamel je feedback. Zo kun jij tijdens de lesweken op je eigen tempo en manier de theorie en feedback bestuderen. Vervolgens kun je dit op school en in de praktijk toepassen en verder verdiepen. Juist dit maakt dat je écht leert.

Sta jij graag aan het stuur van je eigen studie? Kom dan bij ons studeren!
Fontys Paramedisch staat voor kleinschalig toponderwijs waarbij jij aan het stuur staat. Je leert door te doen, online, op de campus én in de praktijk. Zo ontwikkel jij je tot een toekomstbestendige zorgprofessional. We hopen je volgend studiejaar te mogen verwelkomen!

 
 

Je bent als afgestudeerd logopedist klaar voor de zorg van morgen. Je gaat werken in een multidisciplinair team, met andere logopedisten, als specialist binnen een instelling of je start je eigen praktijk. Als logopedist vind je in de volgende branches jouw droombaan:

 • Gezondheidszorg: zelfstandige praktijken, ziekenhuizen of audiologische centra
 • Onderwijs: speciaal onderwijs, schoolbegeleidingsdiensten of conservatoria
 • Bedrijfsleven en artistieke sector: omroeporganisaties en bureaus gespecialiseerd in trainingen in presentatie- en communicatievaardigheden

Doorstuderen

Na deze opleiding kun je een hbo- of universitaire master volgen. Zoals Neurorevalidatie, Klinische Gezondheidswetenschappen of Taal- en Spraakpathologie. Tevens kun je je als logopedist verder specialiseren door middel van post bachelors, onder andere bij Fontys. Je volgt deze studies naast je werk als logopedist.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Máák die stap, verder in beweging

Nagenoeg dezelfde levens en toch verschillend. Tot je elkaar tegenkomt in de praktijk. Bekijk zelf welke impact je als specialist hebt op de levens van anderen!

 

Agenda

Open avond Logopedie | Eindhoven
05 jun 2024 18:00 - 20:30
Programma
Leuk dat je interesse hebt in de deeltijdopleiding Logopedie. Tijdens de open avond vertellen we je graag alles over de praktische zaken en de inhoud van de studie.

De open avond vindt plaats op campus Rachelsmolen. Kun je niet naar locatie komen maar wil je wel deelnemen aan de presentatie? Dat kan! Meld je aan via onderstaande link én stuur een mail naar: logopedie-deeltijd@fontys.nl
Je ontvangt van ons een MS Teams-link naar de presentatie.

We kijken er naar uit om jou op 5 juni te mogen ontvangen.

Meer weten over de opleiding Logopedie

Wil je weten hoeveel collegegeld je dient te betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

- Leven Lang Leren Krediet

- Beurzen voor leraren

- Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 01 juli - aan via Studielink.
  Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

  Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas ingeschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

  Stap 2: Voor aanvang van de opleiding dien je een leerwerkplaats in de logopedische context te hebben. Ook vindt er een intakegesprek plaats voor de definitieve inschrijving. Ter voorbereiding op dit gesprek mail je je CV met ervaring en een motivatiebrief naar logopedie-deeltijd@fontys.nl

  Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
  De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  Lees meer over je collegegeld.

   

  Locaties en contact

  Inhoudelijke vragen

  Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding, Canvas, Progress, je rooster etc? Deze kun je stellen aan de teamondersteuner van de opleiding via mailadres ondersteuninglogo@fontys.nl.

  Contact team inschrijvingen

  Voor vragen over je inschrijving kun je contact opnemen met inschrijvingen-paramedisch@fontys.nl.
  De studentenservicebalie op de locatie Ds. Th. Fliednerstraat 2 (TF) is alleen op afspraak geopend. Voor het maken van een afspraak kun je terecht op deze website.