Sprint naar content

Begeleiding

Introductie

Het begeleiden van leeractiviteiten bestaat uit de aspecten pedagogisch handelen en didactisch handelen. Pedagogisch handelen zorgt ervoor dat een student zich competent voelt en gemotiveerd is, didactisch handelen dat leerprocessen plaatsvinden en een student zich ontwikkelt. Om de intrinsieke motivatie te bevorderen moeten drie psychologische basisbehoeften worden vervuld: autonomie, relatie en competentie. Feedback geven en vragen stellen zijn belangrijke didactische activiteiten om studenten te stimuleren.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Inspiratie en praktijkvoorbeeld(en):

Het inzetten van een weblog als communicatiemiddel tijdens stage kan de begeleiding zowel vanuit de opleiding als vanuit de stagebegeleiding verbeteren.

Lees hier het voorbeeld van een student opleidingskunde van de HAN.

Een andere manier is het gebruik van een digitaal portfolio waartoe zowel de opleidingsbegeleider als de stagebegeleider toegang hebben.

In dit voorbeeld zijn tijdens een vijf maanden durende pilot de mogelijkheden van een digitaal portfolio als begeleidingsinstrument verkend door vier leraren in opleiding en hun begeleiders.

De inzet van een digitale leeromgeving (DLO) kan de docent helpen bij het begeleiden van studenten die in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.

Bij de Hogeschool Zuyd gingen tweedejaars studenten hiermee aan de slag.

 
 

Bruikbare tools