02
april
2020
|
09:10
Europe/Amsterdam

Gebouw Fontys Sittard volledig gesloten, online onderwijs verlengd tot 1 juni

PNG

Vanaf vrijdag 13 maart wordt er geen onderwijs meer verzorgd op de verschillende Fontyslocaties, dus ook niet bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Deze maatregel zal in ieder geval tot maandag 1 juni 2020 gelden. 
 

Kijk ook altijd op fontys.nl/corona voor het laatste nieuws.

 

** Laatste update: donderdag 2 april om 09.06 uur **

Aanmelddeadline opgeschoven van 1 mei naar 1 juni
Wil je komen studeren bij Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS)? Dan heb je niet tot 1 mei maar tot 1 juni de tijd om je bij ons aan te melden. Fontys heeft besloten de aanmelddeadline te verschuiven, zodat je genoeg tijd hebt om zaken te regelen.

Studiekeuzecheck (SKC): niet verplicht maar wel handig!
Door de coronacrisis heeft Fontys besloten de studiekeuzecheck (SKC) niet meer verplicht te stellen. Toch denken wij bij FLOS dat het erg nuttig kan zijn om de online vragenlijst in te vullen en in gesprek te gaan met één van onze docenten. Zo krijg jij als nieuwe student beter inzicht in waar jouw kwaliteiten liggen en kom je meer te weten over de opleiding. Daarnaast weten wij beter wie er komend studiejaar bij ons komt studeren! Via ons Studenten Informatie Punt (STIP) ontvang je de online vragenlijst. Na het invullen en terugsturen, neemt een van onze docenten contact met je op voor een telefonisch/online gesprek.

Toetsing periode 3 en 4
Wij vinden het belangrijk dat de kennis van onze studenten op een juiste manier getoetst wordt. Afgelopen dagen hebben we binnen FLOS gekeken naar de toetsing in periode 3 en 4 van dit studiejaar. Studenten krijgen zo spoedig mogelijk van ons hierover apart bericht via de mail.

 

** Laatste update: woensdag 25 maart om 16.42 uur **

Fontys heeft net als veel van de andere hogescholen en universiteiten besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni. Lees meer

 

** Laatste update: woensdag 25 maart om 16.08 uur **

De afgelopen dagen hebben we veel vragen gekregen van onze studenten. Het coronavirus en het beperken van de (offline) onderwijsactiviteiten, brengen veel onzekerheden met zich mee. Wij begrijpen dat jullie op zoek zijn naar meer informatie over jullie studieproces.

Via de FLOS-site en fontys.nl/corona houden we jullie zo goed en zo snel als mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heb je vragen, kijk dan eerst op onze sites of je hier antwoorden vindt. Als je je zorgen maakt, neem dan contact op met jouw studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Hij of zij zal je alleen niet meer kunnen vertellen dan hetgeen we al met jullie delen via de officiële communicatiekanalen.

De meeste vragen die de afgelopen dagen zijn binnengekomen, gaan over de toetsperiode van 14 tot en met 24 april en de afronding van het werkplekleren.

Toetsing periode 3
Vanaf dinsdag 14 april staan tentamens gepland. De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus doen de vraag rijzen of de tentamens doorgaan. 

Op dit moment wordt er door heel veel mensen hard gewerkt om het onderwijsprogramma van FLOS, en zo ook de tentamens, zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar er wordt ook gekeken naar alternatieve manieren om tentamens te laten plaatsvinden.

Werkplekleren
Onze tweede- en derdejaars voltijdstudenten hebben het werkplekleren, als er geen sprake was van verlenging, gelukkig af kunnen ronden voor de coronavirusuitbraak. Maar er zijn studenten die nog middenin dit traject zitten. Zo zouden de eerstejaars (voltijd) tot en met 24 april bezig zijn met het werkplekleren en onze vierdejaars (voltijd) tot en met 24 juni. Ook voor onze deeltijd- en masterstudenten komt het werkplekleren mogelijk in gevaar, we zijn afhankelijk van de onderwijsinstellingen waar jullie de lessen verzorgen.

Sommige studenten geven aan dat ze op dit moment niets of onvoldoende kunnen betekenen voor hun werkplek. Dit brengt een hoop zorgen met zich mee. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat jullie geen studievertraging oplopen door het coronavirus. We kijken momenteel naar de best denkbare oplossingen.

Zie ook de e-mail ‘besluiten werkplekleren FLOS’ van woensdag 18-03 en de bijlage ‘Concretisering beoordelingskader werkplekleren FLOS

Meer duidelijkheid
We begrijpen maar al te goed dat jullie snel duidelijkheid willen. Helaas dienen ook wij rekening te houden met meerdere factoren, waardoor antwoorden soms langer op zich laten wachten. Zodra het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen een besluit heeft genomen over bovenstaande en andere belangrijke zaken, gaan wij hier als FLOS mee aan de slag. Hierbij worden ook de examencommissie en de IMR betrokken. Wanneer er meer bekend is, brengen we jullie direct op de hoogte. Hoe vervelend ook, we vragen nog even jullie geduld en begrip in dezen.

 

** Laatste update: maandag 23 maart om 10.50 uur **

Online vragenuurtje MS Teams voor docenten en medewerkers

Met ingang van vandaag, maandag 23 maart, is de frequentie opgeschroefd van, zoals dat nu heet, het online vragenuur. Nu zijn collega's van Fontys dagelijks om 9.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur bereikbaar voor vragen over MS teams en didactische tips (vrijdag niet 's avonds). Deelnemen kan via deze link. Meer informatie is te vinden op fontys.nl/online
 

** Laatste update: vrijdag 20 maart om 10.52 uur **

Uitstel bindend studieadvies vanwege coronavirus

Tijdens een overleg donderdagmiddag 19 maart tussen de Vereniging Hogescholen en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven is afgesproken dat alle hogescholen in principe het Bindend Studieadvies voor huidige eerstejaarsstudenten uitstellen tot het einde van hun tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021). Binnen Fontys wordt wel nog bekeken hoe we deze afspraak gaan vormgeven.

Ook is afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. In de Kamerbrief die de minister naar de Tweede Kamer stuurde, staan ook de gemaakte afspraken en intenties ten aanzien van de financiële situaties van studenten door de coronacrisis. Ook daarover zijn veel vragen bij studenten. Fontys bestudeert deze en komt later met informatie hierover.

Kijk voor meer informatie over bovenstaande op fontys.nl/corona
 

** Laatste update: donderdag 19 maart om 19.14 uur **

We zien geen redenen om de deuren van ons gebouw in Sittard op dit moment open te houden. Daarom sluiten we, net als Fontys Venlo, vanaf vrijdag 20 maart aanstaande de deuren. Andere gebouwen van Fontys werden eerder al gesloten.

Toegang tot een beperkt aantal gebouwen van Fontys is enkel en alleen voor medewerkers die óf bezig zijn met digitalisering van het onderwijs óf cruciale werkzaamheden verrichten. Lees hier meer over op fontys.nl/corona.

** Laatste update: donderdag 19 maart om 09.40 uur **

Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking van vrijdag 27 maart gaat helaas niet door! Onze studenten worden uitgenodigd voor de al geplande uitreiking op vrijdag 3 juli. Zij ontvangen hierover nog bericht. 

Studiekeuzegesprekken (SKC's)
De studiekeuzegesprekken (SKC's) bij Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) gaan door. We voeren deze gesprekken telefonisch (eventueel met beeld) vanuit alle vakgroepen. Alleen bij de lerarenopleiding Engels loopt dat net wat anders. Hier maken nieuwe studenten als eerste stap een toelatingstoets, dit gebeurt altijd op een computer bij Fontys. De afspraken op 30 maart zijn verplaatst naar half mei. Hierover is al gecommuniceerd met de nieuwe studenten.  

Werkplekleren
Waar mogelijk volgen onze studenten bij werkplekleren het beleid van de opleidingsschool. Dit is conform het eerder genomen Fontysbesluit van 13 maart, waarbij is gezegd dat het beleid van de stageaanbieder leidend is. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • Er vindt geen interactie plaats tussen studenten en docenten in Fontyspanden.
  • Voor interacties tussen studenten en medewerkers van Fontys buiten Fontyspanden in het kader van de stage geldt het beleid van de stageaanbieder

De situatie op scholen – en daarmee de situatie voor de student - is niet overal hetzelfde. Dit vraagt om maatwerk. Collega’s en studenten van FLOS ontvangen van lerarenopleider Patrick Wenmakers een uitgebreide e-mail met daarin alle besluiten rondom het werkplekleren.

Toetsing april
Op dit moment bekijken we binnen FLOS hoe we de toetsing van april vorm gaan geven. Zodra hier meer over bekend is, ontvangen jullie van ons bericht.

Afronding en beoordeling opdrachten
Door alle omstandigheden kan het voorkomen dat sommige studieopdrachten anders en/of niet volledig zijn voldaan. Niet alleen binnen FLOS maar ook binnen Fontys en zelfs landelijk wordt nagedacht over hoe we hier als hogeschool mee omgaan. Ook hier praten we jullie bij zodra er meer bekend is.


** Laatste update: dinsdag 17 maart om 11.40 uur **


Fontys heeft besloten om voor het digitaal geven en volgen van onderwijs MS Teams in te zetten Op de website fontys.nl/online kunnen docenten, medewerkers en studenten informatie vinden over o.a de werking van dit programma en het online geven en volgen van colleges.

 

** Laatste update: maandag 16 maart om 18.49 uur **


Het Centraal Crisis Team (CCT) heeft vanochtend op advies van de dienst H&F besloten dat de volgende panden openblijven tussen 8.00 en 17.00 uur:

  • Gebouw R3 op campus Rachelsmolen, Eindhoven
  • Gebouw P8 op campus Stappegoor, Tilburg
  • Gebouw W1, Venlo
  • Locatie Sittard

Alle andere panden en locaties zijn vanaf 17 maart aanstaande dicht! Met dit besluit wil het CCT een maximale bijdrage leveren aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus.

LET OP:Deze panden zijn alleen open voor specifieke (groepen van) medewerkers; medewerkers die bezig zijn met digitalisering van het onderwijs óf voor die medewerkers die een bedrijfskritisch proces in de lucht moeten houden en dat niet vanuit huis kunnen doen.

We beperken de toegang echt tot deze groep medewerkers omdat we onze verantwoordelijkheid nemen in het leveren van een maximale bijdrage aan de beperking van het verspreiden van het virus. Nadrukkelijk willen we het aantal aanwezigen in de panden tot het minimale beperken.

Alle panden zijn gesloten voor studenten en alle andere medewerkers, ook voor 1-op-1 afspraken tussen student en docent.

De toiletten worden gereinigd en zeep en handdoekjes aangevuld. De kantines zijn overal gesloten, de koffie-en theeautomaten worden schoongemaakt en bijgevuld.

Wanneer je in een van de panden aan de slag gaat met online onderwijs of daar noodzakelijk moet zijn in verband met een bedrijfskritisch proces, meld je dan bij de receptie en registreer je naam en telefoonnummer. Je ontvangt zo snel mogelijk aanvullende informatie wanneer je aan het werk bent of gaat in een van de panden.

Volg het advies van de GGD:

  • probeer zoveel mogelijk twee meter afstand van elkaar te houden
  • ventileer ruimten regelmatig (let op: raam ook weer sluiten)
  • handen veelvuldig wassen, papieren zakdoek gebruiken en direct weggooien
  • lichte klachten? Direct thuis werken.

Voor overige informatie: zie Q&A
 

** Laatste update: zondag 15 maart om 17.38 uur **


Het kabinet heeft zojuist aangekondigd dat alle scholen, (primair, voortgezet, mbo en hbo/wo onderwijs) per maandag 16 maart dicht gaan. Deze maatregel zal tot 6 april 2020 gelden. Dit betekent dat stages/het werkplekleren geen doorgang kan vinden tot 6 april.
Wij zullen zo snel mogelijk iedereen meer informatie geven over wat dit voor FLOS studenten betekent. 


** Laatste update: donderdag 12 maart om 21.40 uur **

Beste medewerkers en studenten van FLOS,

Het College van Bestuur van Fontys heeft besloten dat we vanaf morgen (tot en met 31 maart 2020) geen onderwijs en geen tentamens meer op onze locaties verzorgen. Waar mogelijk zal tot eind van de maand onderwijs op afstand aangeboden worden.

Het besluit volgt op een kamerbrief die minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verstuurd aan de Tweede Kamer. Hierin roept hij het hoger onderwijs in Nederland op om tot eind van de maand alleen onderwijs op afstand aan te bieden.

Gebouwen vrijdag open
Voor Fontys betekent dit dat we vanaf vrijdag 13 maart geen onderwijs (en tentamens) op onze locaties verzorgen, dus ook niet op onze locatie in Sittard. De Fontysgebouwen zijn vrijdag wel nog open (reguliere tijden) voor medewerkers en studenten, om benodigde spullen op te halen.

Alternatieven
Uiteraard doen we ons uiterste best om met alternatieven te komen, zodat studenten zo min mogelijk hinder ondervinden van deze maatregel. De studievoortgang van onze studenten komt namelijk voor ons op de eerste plek.

Houd de communicatie van Fontys goed in de gaten!
Wij snappen dat dit bericht een hoop vragen kan oproepen. Ook wij hebben alle antwoorden nog niet. Vrijdagmiddag 13 maart gaat Fontys verder in op de details van dit besluit en de gevolgen van deze maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Wij willen jullie dan ook met klem verzoeken de website fontys.nl/corona, de Q&A daar en jullie mailbox goed in de gaten te houden. Zodra er meer informatie bekend is, pakken we de communicatie verder op.

Bij urgente vragen kunnen jullie contact opnemen met onze voorzitter van het Lokaal Crisis Team: Anton van den Brink.