21
juli
2021
|
10:39
Europe/Amsterdam

Fontys Lerarenopleiding Sittard in coronatijd

PNG

Op deze pagina vind je updates over de coronamaatregelen bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Aansluitend op het overheidsbeleid worden ook bij Fontys de maatregelen om de verspreiding van covid-19 te voorkomen aangescherpt. Er zijn aanpassingen op het gebied van thuiswerken, samenkomsten, gebouwengebruik en het gebruik van mondkapjes. Lees hieronder wat de maatregelen inhouden en betekenen voor jou.


Kijk ook altijd op fontys.nl/corona voor het laatste nieuws.


 

 

** Laatste update - dinsdag 18 januari **

Binnen Fontys draag je altijd en overal een mondkapje. Niet enkel bij verplaatsing, maar ook als je zit. Draag geen stoffen mondkapje, maar een wegwerpmondkapje, waarbij het medische mondkapje type II de voorkeur heeft.  Dit geldt ook voor andere binnenruimten (al dan niet extern) die Fontys voor onderwijsactiviteiten gebruikt. 

Uitzonderingen 

 • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij de verzorging van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er kan 1,5m. afstand gehouden worden. Bijvoorbeeld bij het geven van een presentatie. 
 • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een student bij deelname aan een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er kan 1,5m. afstand gehouden worden. De docent of onderzoeker mag in dat geval beslissen dat een student het mondkapje tijdelijk af mag zetten. 
 • Als bovenstaande geldt maar 1,5m afstand houden niet altijd mogelijk is. Enkel in gevallen van sport, dans, zang en/of toneel of waarbij de veiligheid in het geding is. Bijvoorbeeld bij het werken met veiligheidsbrillen aan machines 
 • Als je eet/drinkt én een vaste zit-/staanplaats hebt én je 1,5 m afstand hebt tot anderen. 
 • In kantoorruimten waar 1,5 m afstand kan worden gehandhaafd en je zit. 
 • In tentamenruimtes waar 1,5 m afstand kan worden gehandhaafd en je zit. 
 • Als je om medische redenen geen mondkapje kunt dragen. Je kunt dan wel een ‘eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’ overleggen.


** Laatste update - maandag 17 januari **

Het kabinet kwam met goed nieuws tijdens de persconferentie van vrijdagavond 14 januari. Studenten van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen. Dit is volgens het kabinet - ondanks het hoge aantal besmettingen - verantwoord en van groot belang voor de mentale gezondheid en ontwikkeling van jongeren.

Mondkapjesplicht en aangepaste quarantaineregels 
Het mondkapje hoeft niet te worden gedragen tijdens het eten en drinken en bij het uitoefenen van sport, dans, zang en toneel. Ook wanneer je aanwezig bent in de onderwijsgebouwen en geen onderwijs verzorgt, is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje kan worden afgedaan wanneer daardoor het onderwijs wordt belemmerd. 
We doen een appel op je gezond verstand bij de beoordeling van wanneer dit het geval is. Het groot aantal besmettingen zorgt in sommige sectoren al voor problemen doordat veel medewerkers óf zelf besmet zijn óf verplicht in quarantaine zijn. Om te voorkomen dat cruciale sectoren daardoor niet meer functioneren heeft het kabinet de quarantaine regels aangepast. Kijk voor de actuele regels op: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Omschakelen 
De afgelopen tijd is er veelal online lesgegeven. We vragen je begrip voor het feit dat omschakelen naar fysiek onderwijs even tijd kost. Afgelopen vrijdag heb je per mail informatie ontvangen over het rooster. Of lessen online of fysiek plaatsvinden is allemaal zichtbaar in het rooster. De practica, presentaties en toetsen vinden sowieso fysiek plaats, ook dat is zichtbaar in het rooster.  Heb je vragen m.b.t. het rooster dan kun je deze het beste stellen aan de betreffende vakdocent.  Houdt daarnaast je e-mail, de portal en deze pagina in de gaten voor de meest actuele informatie.

 Voor het verzorgen van fysiek onderwijs zijn de volgende regels van toepassing: 

 • Dragen van mondkapjes binnen en buiten de leslokalen, laboratoria, projectruimtes, collegezalen en in mediatheken is verplicht. Advies is om geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes te dragen, maar de wegwerpmondkapjes, waarbij type II of II-R de voorkeur heeft. 
 • In onderwijsruimtes is een maximale groepsgrootte van 75 personen toegestaan, m.u.v. toetsen. Bij toetsen waar veel studenten aan deelnemen, wordt bekeken of de groep kan worden opgedeeld. 
 • Houd je aan de basis hygiënemaatregelen. 
 • Volg de quarantainerichtlijnen. 
 • Houd anderhalve meter afstand van elkaar en geef elkaar de ruimte. 
 • Zorg voor optimale ventilatie.

Eten en drinken 
Nu er weer meer studenten en medewerkers op locatie zijn, gaan ook de eten en drinken faciliteiten, inclusief alle koffieapparaten en restaurants zo spoedig als mogelijk weer open. Deze openstelling en het aanbod zal per locatie verschillend zijn.

 

** Laatste update - zondag 19 november **

Nederland in lockdown, geen onderwijs op locatie
Tijdens een ingelaste persconferentie van het kabinet op zaterdag 18 december werd bekend gemaakt dat Nederland weer in lockdown gaat. De situatie wordt vergelijkbaar met de situatie van een jaar geleden. Voor het hoger onderwijs betekent dit dat er geen onderwijs op locatie mag plaatsvinden van zondag 19 december tot en met zondag 9 januari.

Uitzonderingen
Gelukkig maakt het kabinet een uitzondering voor het afnemen van tentamens en toetsen, praktijkonderwijs en voor kwetsbare studenten en medewerkers. Hiervoor blijven de gebouwen toegankelijk. De mediatheken blijven open als eventuele studieplek voor kwetsbare studenten. Ook voor het uitlenen en retourneren van (les)materiaal kunnen studenten terecht in de mediatheek.
Vanwege de lockdown zijn vanaf morgen de restaurants en overige uitgiftepunten voor eten en drinken op locaties gesloten.

Ophalen van spullen
Vanwege het onverwachte moment van deze aanscherpingen kunnen we ons voorstellen dat er nog medewerkers en studenten op locatie moeten zijn. Bijvoorbeeld voor het ophalen van spullen en het legen van kluisjes. Dat is mogelijk.

Basismaatregelen
We willen jullie dringend vragen om, wanneer je op locatie bent, de geldende basismaatregelen na te leven. Houd zoveel mogelijk afstand en bij verplaatsing door het gebouw zijn mondneusmaskers nog steeds verplicht. Verlaat zo snel mogelijk na de toets het pand, zodat er geen groepsvorming plaatsvindt.

 

** Laatste update - woensdag 17 november **

Het aantal besmettingen in ons land is de afgelopen dagen enorm toegenomen. Het kabinet zag zich daarom genoodzaakt extra maatregelen te treffen en/of geldende maatregelen te verscherpen. Deze zijn in de persconferentie van 12 november bekendgemaakt. 

Algemene maatregelen hoger beroepsonderwijs

• Vanuit het belang om het onderwijs zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan, blijft het onderwijs open. Ook onderwijs dat ’s avonds is geprogrammeerd, kan door blijven gaan.
• Vooralsnog voor een periode van 3 weken, dus tot 4 december aanstaande geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten, met een uitzondering voor tentamens en examens.
• De maximale groepsgrootte geldt voor zelfstandige ruimtes en niet voor doorlooproutes zoals gangen e.d.
• De mondkapjesplicht blijft gelden bij verplaatsing, wanneer je zit mag het mondkapje af.
• Verder blijven de basismaatregelen rond hygiëne en gezondheid van kracht, evenals de opgave om zorg te blijven dragen voor goede ventilatie.
• Ook het advies tot zelftesten (twee keer per week, vooral geadviseerd voor niet-immune personen) blijft van kracht.

Op dit moment is er geen verplichting om de 1,5 meter te waarborgen, echter het dringende advies wordt gegeven om hier waar mogelijk wel rekening mee te houden om de kans op besmettingen te verminderen. Ons advies is: houd zoveel mogelijk afstand, en geef elkaar de ruimte.

Wat betekent dit voor thuiswerken?
Het kabinet deed de oproep ‘werk thuis tenzij het echt niet anders kan’, reis buiten de spits en vermijd drukte. Dat is een aanscherping van de eerdere oproep om de helft van de tijd thuis te werken. Dit betekent dat ook bij Fontys het advies luidt: werk zoveel mogelijk thuis! Uiteraard met de uitzondering vanuit welzijns- of ARBO overwegingen en voor collega’s die op locatie onderwijs verzorgen of daaraan een noodzakelijke bijdrage leveren.

Samenkomsten, evenementen en activiteiten
Het kabinet kondigde aanscherpingen af voor de organisatie van evenementen. Deze maatregelen in combinatie met de maximale groepsgrootte voor het onderwijs en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken is voor het cct aanleiding geweest om kritisch te kijken naar het al dan niet door laten gaan van samenkomsten, evenementen en activiteiten voor medewerkers, relaties en andere externen (bijvoorbeeld werkveld). Daarbij nemen we ook in ogenschouw het groeiend aantal signalen van studenten, medewerkers en ook derden dat zij zich onzeker en onveilig voelen tijdens deze samenkomsten.

Dat betekent dat:

• onderwijsactiviteiten op Fontyslocatie -> gaan door met maximale groepsgrootte;
• onderwijsactiviteiten met studenten en/of medewerkers en/of externen op externe locatie -> regels externe locatie;
• niet-onderwijsactiviteiten op Fontyslocatie -> niet toegestaan, enkel in geval van medewerkersbijeenkomsten die niet kunnen worden uitgesteld en fysiek noodzakelijk zijn: overwegen, maximale groepsgrootte en gezond verstand;
• sociale activiteiten op externe locatie -> regels van externe locatie en gezond verstand.

 

** Laatste update - donderdag 4 november **

De toenemende besmettingen en met name de druk op de zorg zijn voor het demissionair kabinet aanleiding geweest om een aantal aanscherpende maatregelen voor te stellen:

 • Bij verplaatsing in onze gebouwen is het dragen van een mondkapje (weer) verplicht. Als je zit mag het mondkapje af.
 • Er is aangekondigd dat voor meer sectoren toegangsbewijzen verplicht worden gesteld. Wees bij (het plannen van) onderwijsactiviteiten op een externe locatie die onder één van deze sectoren valt, bedacht op het feit dat deze locaties hierom verplicht moeten vragen.

Daarnaast is opnieuw aandacht gevraagd voor het naleven van de geldende basisregels:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al geprikt bent.
 • Ben je positief getest? En heb je dus corona? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen, ook als ze al geprikt zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht.

Het kabinet kondigde aan dat er vrijdag 12 november aanstaande weer een persconferentie is. Kijk op fontys.nl/corona voor meer informatie over de coronamaatregelen.

** Laatste update: dinsdag 21 september **

In de persconferentie maakte het kabinet een aantal versoepelingen per 25 september aanstaande bekend. Het kabinet laat de maximale groepsgrootte voor (onderwijs)activiteiten los. Dit betekent dat het maximaal aantal van 75 personen in één ruimte binnen Fontys wordt losgelaten per 25 september aanstaande. 

Het dragen van mondkapjes is vanaf 25 september aanstaande niet meer verplicht in Nederland, behalve in het OV. In lijn met deze versoepeling is het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in onze gebouwen en bij verplaatsingen bij toetsen ook niet meer verplicht per 25 september aanstaande. Natuurlijk mogen studenten en medewerkers mondkapjes blijven dragen wanneer zij dit willen.

Al eerder lieten we binnen het onderwijs de anderhalve meter-maatregel los. Ook dat was even wennen en zorgde bij een aantal medewerkers en studenten voor gevoel van onveiligheid en angst. Nu overal in de samenleving de anderhalve meter wordt losgelaten, zullen die gevoelens niet minder worden. Daarom de oproep: anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, maar is nog steeds wel verstandig. Geef elkaar de ruimte en respecteer elkaar.
 

** Laatste update: dinsdag 17 augustus **

Het kabinet heeft op 13 augustus besloten dat studenten en medewerkers vanaf 30 augustus aanstaande geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden op locaties in het mbo, hbo en wo. Hiermee komt een einde aan een lange periode, waarin slechts zeer beperkt onderwijs op locatie heeft kunnen plaatsvinden.

Het loslaten van deze maatregel betekent dat de beperkingen voor onderwijs op locatie grotendeels wegvallen. Wel blijft in ieder geval tot 20 september aanstaande een aantal aanvullende maatregelen/ aanvullend beleid van kracht om de verspreiding van het coronavirus op de campussen zo veel mogelijk te voorkomen. Het dragen van mondkapjes binnen alle onderwijsgebouwen blijft verplicht bij verplaatsingen, bijvoorbeeld tussen onderwijsactiviteiten en bij praktijklessen, alsook de basis hygiëne-en gezondheidsrichtlijnen en de aangegeven looproutes om de contacten tussen studenten tijdens het verplaatsen tussen onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Fontys zorgt voor het regelmatig en goed ventileren van ruimtes. Daarbij baseren we ons op de geldende adviezen van het RIVM.

Kijk op fontys.nl/corona voor meer informatie over de coronamaatregelen en de start van het nieuwe studiejaar. 

** Laatste update: donderdag 5 augustus **

Purple Festival geannuleerd. Normaliter sluiten we de introductieweek af met een knaller! Namelijk met het Purple Festival. Helaas hebben we het Purple Festival dit jaar moeten annuleren i.v.m. het besluit van het kabinet om het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats te verlengen tot 1 september 2021. Gelukkig hebben we alsnog een mooi programma staan en gaan onze opleidings- en stadsdagen gewoon door. Zo kunnen we al onze nieuwe studenten alsnog een warm welkom geven! Meer informatie over het programma op donderdag volgt z.s.m. via onze Goede Start pagina. 

 

** Laatste update: woensdag 21 juli **

De vakantie is in zicht. Tijdens de zomerperiode (26 juli t/m 22 augustus) zullen we hier geen updates plaatsen. Wil je weten hoe het zit met het laatste coronanieuws binnen Fontys? Kijk dan op fontys.nl/corona. Updates over de introductie zijn te vinden op fontys.nl/goedestart (voltijd) en fontys.nl/goedestartpro (deeltijd, masters). Mochten er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan brengen we je hier uiteraard via verschillende kanalen van op de hoogte. 

Wil je toch graag iemand van FLOS spreken in de vakantie? Het Studenten Informatie Punt (STIP) is er nu - maar ook in de zomer - om jou te helpen. Stuur een appje naar 06 28366649, bel 08850 79599 of stuur een e-mail: stip-sittard@fontys.nl. STIP is maandag tot en met donderdag bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur, vrijdag tot 13.00 uur. Let op: van 2 tot en met 6 augustus is het gebouw gesloten en kan het even duren voordat je antwoord krijgt.

 

** Laatste update: vrijdag 2 juli **

De overheid kondigt meer versoepelingen aan, de mogelijkheden om te reizen worden ruimer. Dat is heel goed nieuws en biedt een aangenaam perspectief voor de zomervakantie en de periode daarna. We belichten twee onderwerpen: mondkapjes en zelftesten, die onze aandacht nu vragen. Lees meer. 

 

** Laatste update: dinsdag 22 juni **

De persconferentie van het kabinet van vrijdag 18 juni bracht voor Fontys en de hele samenleving versoepelingen. Dat is heel goed nieuws en biedt een aangenaam perspectief voor de zomervakantie en de periode daarna. Meer weten? Lees de corona-update op fontys.nl/corona

 

** Laatste update: donderdag 3 juni **

We verwachten dat aan de start van het nieuwe studiejaar een zeer groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Dit maakt het mogelijk veel corona-maatregelen af te schalen, maar alle maatregelen volledig loslaten is niet mogelijk. Wat betekent dit voor leren en werken bij Fontys? Je leest het in update 50: Blendend leren en blended werken in het nieuwe studiejaar

 

** Laatste update: dinsdag 1 juni **

Met de inzet van zelftesten kunnen coronabesmettingen snel opgespoord worden. We dragen door ons regelmatig te testen bij aan het terugdringen van het virus. Zo creëren we een veilige omgeving om te studeren en te werken bij Fontys. Heb jij je zelftest vandaag al gebruikt? Lees meer.

 

** Laatste update: maandag 17 mei **

Zoals aangekondigd wil de overheid het preventief testen door middel van zelftesten aanbieden aan studenten en medewerkers in het hoger onderwijs. Dit is een aanvulling op de bestaande corona-maatregelen. Met de inzet van zelftesten kunnen coronabesmettingen snel opgespoord worden. We dragen door ons regelmatig te testen bij aan het terugdringen van het virus. Zo creëren we een veilige omgeving om te studeren en te werken bij Fontys.

De introductie van deze zelftesten zijn geen voorwaarde voor meer fysiek onderwijs of werken op locatie. Het doen van een zelftest is vrijwillig. Het wordt niet door Fontys gecontroleerd. Daarom ook blijft het naleven van de geldende basismaatregelen van belang.We doen een beroep op je verantwoordelijkheidsgevoel. Doe steeds als je naar Fontys komt, een zelftest. Er wordt uitgegaan van één keer in de week doen van een zelftest. De testen zijn preventief, bedoeld voor als je geen klachten hebt. Heb je wel klachten of ben je in contact geweest met een besmet persoon, dan ga je naar de GGD teststraat. Is je zelftest negatief dan ben je van harte welkom. Is je zelftest positief dan moeten we je vragen om naar de GGD te gaan om je te laten testen. Je blijft dan thuis totdat je de uitslag van de GGD hebt.

Bestellen
Studenten en medewerkers met een Fontysaccount kunnen de zelftesten bestellen. Het portaal waar je de zelftests gratis kunt bestellen is online. Ga daarvoor naar www.zelftestonderwijs.nl. Je kunt met je Fontysaccount inloggen en de tests bestellen. Deze worden toegestuurd naar het adres dat jij invult. Bij de zelftests vind je een instructie hoe deze te gebruiken. Op www.zelftestonderwijs.nl lees je meer informatie. 

Personen die regelmatig bij Fontys komen en/of een ‘beperkt’ Fontysaccount hebben, bijvoorbeeld surveillanten, kunnen een zelftest afhalen bij de balies op locaties. Wanneer iemand (zonder Fontysaccount) de eerste keer naar de campus komt, kan hij of zij een zelftest bij de balie afhalen en deze thuis vóór zijn of haar volgende bezoek aan de campus afnemen.

Hartelijk dank voor je medewerking

 

** Laatste update: vrijdag 30 april **

Vanaf 26 april zijn alle mediatheken weer open. Studenten kunnen er terecht voor het uitlenen en terugbrengen van studiemateriaal aansluitend op de ingeroosterde (les)momenten op locatie en voor het reserveren van een plek voor zelfstudie (indien mogelijk in betreffende mediatheek). Openingstijden zijn in veel gevallen aangepast, actuele informatie van de mediatheken vind je hier.

 

** Laatste update: vrijdag 23 april **

Deze week werd in de persconferentie gelukkig bevestigd dat vanaf 26 april het hoger onderwijs weer beperkt fysiek mag plaatsvinden naast de toetsen en praktijklessen, deze werden al fysiek aangeboden. In het rooster (Xedule) zullen je zien dat elke groep studenten één dag per week is ingeroosterd voor fysieke en online lessen in het gebouw, naast of in combinatie met de reeds fysiek geroosterde toetsen en praktijklessen. We vinden het vooral belangrijk dat studenten elkaar weer kunnen ontmoeten en hebben hier dan ook ruimte voor gemaakt.

De overheid wil het preventief testen door middel van zelftesten aanbieden aan studenten en medewerkers in het hoger onderwijs. Dit is een aanvullend instrument op de bestaande corona-maatregelen. Met de inzet van zelftesten kunnen coronabesmettingen snel worden opgespoord. Door je regelmatig te testen draag je bij aan het terugdringen van het virus en creëren we een veiligere omgeving bij Fontys.

Op het moment dat de bestelmogelijkheid op www.zelftestonderwijs.nl er is, ontvang je een mail van ons. Dat is naar verwachting in de eerste week van mei. Nu staat daar al achtergrondinformatie en veel gestelde vragen en antwoorden. De zelftests zijn kosteloos te bestellen met je Fontysaccount en worden thuis bezorgd. De tests zijn te bestellen door álle studenten en medewerkers.

Verder blijven eerdere maatregelen gehanteerd:

 • Draag een mondkapje
 • Houd anderhalve meter afstand
 • Was regelmatig je handen
 • Bij klachten of een positieve (snel)test blijf je natuurlijk thuis! 

Vragen over wat je moet doen als je besmet bent met het coronavirus? Bekijk het besmettingsprotocol.

Indien het niet mogelijk is om fysiek deel te nemen aan lessen vragen we je om zelf de docent te informeren en samen tot een oplossing te komen. Wellicht is het mogelijk om online aan te sluiten bij de les.

Ben je nog op zoek naar een bijbaan? Misschien is de functie van Corona Coach iets voor jou! Als Corona Coach wijs je studenten en medewerkers van Fontys op de coronaregels. Het is de bedoeling dat je de mensen vriendelijk aanspreekt op hun gedrag zodat iedereen zich bewust is van het eigen handelen. Lees er hier meer over.

 

** Laatste update: dinsdag 30 maart  **

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 23 maart helaas geen versoepelingen aangekondigd voor het hoger onderwijs. Heel jammer en tegelijkertijd begrijpelijk. Het aantal besmettingen en ook het aantal ziekenhuisopnames laat zien dat we in de aangekondigde ‘derde golf’ zitten. Wel bood zowel de minister-president als de minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn een klein beetje perspectief door aan te kondigen dat studenten in het hoger onderwijs mogelijk vanaf 26 april meer fysiek onderwijs kunnen krijgen. Lees meer op fontys.nl/corona

 

** Laatste update: zaterdag 13 februari **

Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) heeft deze week besloten het alternatief werkplekleren voor de propedeuse niet door te laten gaan. Dit betekent dat studenten het werkplekleren niet af kunnen ronden. De vrijgekomen tijd zal onder meer besteed worden aan extra slb-momenten en een extra ondersteuningsprogramma bij vakken. FLOS gaat in periode 3 en 4 kijken naar een goede oplossing voor volgend studiejaar.

Ook is besloten dat het onderwijs in periode 3 alleen online plaatsvindt, met uitzondering van toetsen en practica.

Heb je vragen over bovenstaande besluiten? Neem dan contact op met je slb’er of contactpersoon binnen FLOS.

 

** Laatste update: vrijdag 22 januari **

Gisteren kwam het bericht dat de Tweede Kamer instemde met het instellen van een avondklok in Nederland van 21.00 tot 04.30 uur.

Voor een aantal groepen waarvoor geldt een uitzondering op de avondklok. Een van deze uitzonderingen betreft studenten die een reeds gepland (praktijk)examen of tentamen moeten maken, of hebben gemaakt. Deze studenten krijgen een vrijstelling om na 21.00 uur op straat te zijn en te reizen maar moeten daarvoor wel een eigen verklaring, een verklaring van de onderwijsinstelling en hun identiteitsbewijs bij zich hebben. De verklaring van Fontys wordt bij deelname aan de toets uitgereikt aan de student.

De geplande tentamens, ook die in de avonduren, gaan dus gewoon door zoals gepland in het rooster.

 

** Laatste update: woensdag 13 januari **

De tentamens van periode 2 gewoon doorgang zullen vinden zoals gepland. Uiteraard zullen we ook dit keer alle benodigde maatregelen in acht nemen zoals anderhalve meter afstand houden, looproutes in het gebouw en is handonstmettingsmiddel beschikbaar.

Nadere berichtgeving omtrent het werkplekleren volgt begin volgende week.


** Laatste update: dinsdag 15 december **

Gisteravond heeft premier Rutte, namens het Kabinet, in een toespraak tot alle Nederlanders voor zeer veel sectoren in de samenleving een lockdown aangekondigd voor de periode van dinsdag 15 december 2020 tot dinsdag 19 januari 2021. Voor het hoger onderwijs, en dus voor Fontys, betekent dit dat we weer volledig overgaan op online onderwijs. Dit betekent voor velen van jullie dat we weer moeten omschakelen. Er wordt een groot beroep gedaan op onze wendbaarheid. Laten we hopen en erop vertrouwen dat dit ons ook nu lukt. In deze update vind je de belangrijkste aspecten en gevolgen van deze lockdown.  

Online onderwijs

In deze fase van lockdown wordt alleen nog online onderwijs aangeboden. Vanaf 16 december tot en met in ieder geval 17 januari vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Het online onderwijs geldt voor iedereen met enkele specifieke uitzonderingen:

 • Kwetsbare studenten
 • Praktijkonderwijs
 • Toetsing en examens

De uitzonderingen gelden uiteraard ook voor onderwijs dat op externe locaties wordt verzorgd. Alle gebouwen blijven hiervoor open en ook de faciliteiten die online onderwijs mogelijk maken (studio’s e.d.) blijven beschikbaar.

Kwetsbare studenten

Zelfstudie of groepswerk op locatie is ook niet meer toegestaan. Studenten die vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid zijn om goed te kunnen studeren of om een andere reden kwetsbaar zijn, blijven welkom. Zij bespreken dit met hun studieloopbaanbegeleider. Deze studieloopbaanbegeleider maakt die afweging en er wordt gewerkt met reservering.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is onderwijs waarvoor voorzieningen op locatie nodig zijn, zoals in laboratoria, werkplaatsen en oefenruimtes. Het gaat om onderwijs wat écht niet online kan worden aangeboden. We vragen je de randen van deze definitie niet op te zoeken en je gezond verstand te gebruiken.

Toetsen

De toetsroosters blijven ongewijzigd. De meeste toetsen zijn al online en de toetsen die op locatie zijn gepland, mogen daar gewoon worden afgenomen.

Klik hier voor de volledige update.
 

** Laatste update: woensdag 18 november **

Er is een update over het bindend studieadvies: Fontys geeft, vanwege de coronacrisis, ook dit jaar voor eerstejaarsstudenten die studievertraging oplopen en daardoor de norm van het bsa in het studiejaar 2020-2021 niet halen, de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgende studiejaar.  

Geen fysieke studiekeuzeactiviteiten op locatie tot eind januari

Deze week staat in het teken van online kennismaken bij Fontys. Zo’n 10.000 deelnemers hebben zich aangemeld voor een van de online studiekeuzeactiviteiten. Alle studiekeuzeactiviteiten zullen de komende periode online plaatsvinden, in ieder geval tot eind januari. 

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/corona.
 

** Laatste update: maandag 9 november **

Tijdens de persconferentie dinsdagavond 3 november kondigde het kabinet geen aanvullende maatregelen aan voor het hoger onderwijs. Mogelijk volgen er later wel additionele maatregelen in de regio’s waar het aantal besmettingen meer dan gemiddeld hoog is.

De bibliotheken in Nederland zijn dicht, maar dit geldt niet voor de Fontys mediatheken, deze blijven open. Fysieke studiekeuzeactiviteiten, zoals meelopen en proefstuderen, in de maanden oktober en november kunnen helaas niet op locatie plaatsvinden.

Reizen naar het buitenland wordt half januari 2021 afgeraden. Reis je in de kerstvakantie desondanks toch naar het buitenland? Houd er dan rekening mee dat je bij terugkomst in Nederland tien dagen in quarantaine moet en je dus niet kunt deelnemen aan fysieke onderwijsactiviteiten. 

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/corona.


** Laatste update: vrijdag 16 oktober **

Voor ieders gezondheid is het dragen van een mondkapje vanaf 26 oktober verplicht wanneer je je in de Fontysgebouwen verplaatst in de gangen, op de trappen en in de toiletten. Dit geldt ook voor (les)situaties waarin de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd. 

Kijk voor meer informatie op fontys.nl/corona.


** Laatste update: donderdag 1 oktober **

Aansluitend op het overheidsbeleid worden ook bij Fontys de maatregelen om de verspreiding van covid-19 te voorkomen aangescherpt. De maatregelen gaan per direct in en gelden tot 20 oktober, maar we houden er rekening mee dat deze maatregelen langer van kracht zullen zijn.

 • Wij adviseren studenten en medewerkers dringend om vanaf 1 oktober mondkapjes te dragen bij verplaatsingen in de Fontysgebouwen. Als je op je werkplek of in het lokaal zit, op anderhalve meter afstand van anderen, mag het mondkapje af. Hiermee dragen we bij aan elkaars veiligheid en gezondheid.
 • Voor medewerkers is vanaf nu thuiswerken weer de norm. Voor docenten betekent dit dat zij alleen naar Fontys komen voor het geven van onderwijs.
 • Voor onderwijsactiviteiten geldt geen maximumaantal aanwezigen, voor alle andere activiteiten geldt dit wel. Fontys wil op dit moment enkel onderwijsactiviteiten toestaan.
 • Er zullen in oktober en november geen fysieke voorlichtingsactiviteiten plaatsvinden.

Op Bron.nl licht bestuursvoorzitter Joep Houterman de maatregelen persoonlijk toe.

Lees het hele nieuwsbericht op fontys.nl/corona.

 

** Laatste update: vrijdag 7 augustus om 20.32 uur **

Op donderdag 6 augustus heeft het kabinet de hogescholen en universiteiten opgeroepen om fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweken voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben in een eerder stadium het introductieprogramma voor onze nieuwe studenten al aangepast aan de huidige situatie. Hierover zijn nieuwe studenten op de hoogte gebracht. Heb je als nieuwe student toch nog vragen? Neem dan contact op met ons Studenten Informatie Punt (STIP). Lees het hele nieuwsbericht op fontys.nl/corona

 

** Laatste update: maandag 13 juli om 10.52 uur **

Kijk jij regelmatig op fontys.nl/corona? Nog altijd worden er updates met jou gedeeld over ons beleid in coronatijd. Denk hierbij aan blended onderwijs of stage tijdens corona. Heb jij (tijdens de zomer) vragen over studeren bij FLOS in het 'nieuwe normaal'? Neem dan contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) via 08850 79599. LET OP: in week 32 is het gebouw gesloten en zijn wij niet bereikbaar. Je kunt vragen mailen naar stip-sittard@fontys.nl. Zodra onze collega's weer aanwezig zijn, zullen zij jouw e-mail beantwoorden.

 

** Laatste update: donderdag 11 juni om 17.35 uur **

Lege klaslokalen, vergaderruimtes en kantines. Door de corona-uitbraak sloten we half maart onze deuren voor studenten en medewerkers. We studeren of werken vanaf huis. De versoepeling van de maatregelen maakt het mogelijk dat we vanaf aanstaande maandag 15 juni weer beperkt en voor beperkte groepen de panden openen. Allereerst voor het afnemen van 782 toetsen en ook voor praktijkonderwijs in oefenlokalen, laboratoria en praktijkruimtes. Lees het hele bericht en bekijk de video op fontys.nl/corona

 

** Laatste update: dinsdag 9 juni om 15.00 uur **

Vanaf 15 juni mogen er weer toetsen worden afgenomen in ons gebouw in Sittard. Het toetsrooster van 15 juni t/m 3 juli is bekend en gemaild naar alle studenten. De herkansingen volgen op een later moment, zodra de eerste kans geweest is. Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Bedrijfsbureau via lero-sittard@fontys.nl

 

** Laatste update: maandag 8 juni om 11.44 uur **

Omdat we vanwege het coronavirus geen grote bijeenkomsten mogen plannen, zullen de diploma-uitreikingen van maart en juli er dit jaar iets anders uitzien. Alle afgestudeerden krijgen een e-mail met meer informatie over de alternatieve, digitale diploma-uitreiking op vrijdag 3 juli.

Op een later moment willen we met onze alumni alsnog graag het glas heffen om het feestelijke moment te vieren. Zo hopen we er toch een bijzonder moment van te kunnen maken! Heb je vragen over de diploma-uitreiking? Neem dan contact op met het Bedrijfsbureau via 08850 77088.
 

** Laatste update: vrijdag 29 mei om 14.31 uur **

Fontys gaat straks stapje voor stapje weer open. We volgen daarbij steeds de richtlijnen van het RIVM, de ministeries en de hbo-sector. We hopen dat we na de zomervakantie weer naar onze werkplekken kunnen, maar misschien is er door ‘Corona’ wel permanent iets veranderd in onze keuzes en mogelijkheden om wel of niet naar de werklocatie te komen. Lees het hele bericht op fontys.nl/corona
 

** Laatste update: woensdag 27 mei om 14.41 uur **

In het landelijk overleg van lerarenopleidingen is besloten dat de LKT-toetsen doorgaan op locatie in de week van 15 juni. De studenten die hiervoor in aanmerking komen, worden hierover per e-mail geïnformeerd.
 

** Laatste update: woensdag 20 mei om 15.23 uur **
Op dit moment is het Lokaal Crisis Team (LCT) hard aan het werk om het herstelplan voor de locatie in Sittard verder vorm te geven. Wat de veranderingen vanaf 15 juni precies voor jou als (nieuwe) student betekenen, wordt nu bekeken. Zodra we hierover meer informatie hebben, koppelen we dit aan jullie terug. Heb je als student in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met je SLB'er. Heb je als aankomend student vragen, neem dan contact op met ons Studenten Informatie Punt


** Laatste update: dinsdag 19 mei om 21.47 uur **
Als het kabinet deze week besluit de maatregelen te verruimen, gaan naar verwachting vanaf 15 juni alle gebouwen van Fontys open. Maar let op: dat is alleen voor toetsen en onderwijsactiviteiten die niet online kunnen plaatsvinden. En: ook hier krijgen afstudeerders voorrang tot de zomer. Op deze manier proberen we studievertraging en extra werkdruk voor docenten in het nieuwe studiejaar te voorkomen. Ook na de zomer biedt Fontys een mix van online onderwijs en onderwijs-op-locatie. Voor dat laatste krijgen alle eerstejaars, dus Nederlandse en internationale studenten, voorrang. Lees het hele bericht op fontys.nl/corona


** Laatste update: maandag 18 mei om 12.47 uur **

De lockdown- en quarantainemaatregelen in vrijwel alle landen over de hele wereld, stellen hogeronderwijsinstellingen voor een uitdaging op het gebied van internationalisering. Dat geldt ook voor Fontys: welk besluit kunnen we nemen, nu we ‘varen op zicht’? Welke boodschap willen we inkomende en uitgaande studenten en onze partneruniversiteiten meegeven? En welk aanbod kunnen we buitenlandse studenten in het fall-semester van 2020 bieden? Fontys heeft nu een duidelijke keuze gemaakt. Internationale studenten zijn van harte welkom: ‘Op locatie als het kan, online omdat het kan. Lees het hele bericht op fontys.nl/corona


** Laatste update: vrijdag 15 mei om 17.27 uur **

Vanmorgen hebben alle studenten en docenten een e-mail van FLOS gehad met daarin meer informatie over de geplande toetsweek van 1 juni en de vervolgstappen. Lees deze mail goed door. Mocht je als student vragen hebben, neem dan contact op met je SLB'er. 
 

** Laatste update: maandag 11 mei om 19.05 uur **

Vrijdag 8 mei jl. heeft het College van Bestuur onder voorbehoud van instemming door de Centrale Medezeggenschap besloten dat Fontys vanaf 29 juni (in week 9, 10 en 11 van periode 4) maximaal 150 toetsen af laat nemen met TestVision, in combinatie met ProctorExam. De opleidingen die hebben aangegeven deel te nemen aan deze vorm van toetsing, krijgen toestemming om dit te doen. Voor de resterende 600 kennistoetsen die in periode 4 gepland staan, wordt met grote prioriteit gezocht naar een oplossing. Indien mogelijk worden hiervoor Fontysgebouwen opengesteld, uiteraard binnen de RIVM-richtlijnen en de kaders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Lees het hele bericht op fontys.nl/corona


** Laatste update: woensdag 29 april om 17.28 uur **

Dinsdag 21 april heeft het kabinet aangekondigd dat slechts een beperkt aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. Duidelijk werd dat er voor het hoger onderwijs tot 20 mei niets verandert. Op 13 mei communiceert het kabinet de maatregelen die zullen gelden vanaf 20 mei. Wel deed het kabinet een oproep aan de verschillende sectoren in de samenleving om voorbereidingen te treffen voor een ‘1,5 meter-maatschappij’. Het kabinet kondigde aan alle grootschalige evenementen te verbieden tot 1 september 2020. Lees het hele bericht op fontys.nl/corona


** Laatste update: woensdag 22 april om 09.14 uur **

Lees update 23 naar aanleiding van de persconferentie. 
 

** Laatste update: dinsdag 21 april om 11.11 uur **

Het kabinet geeft dinsdagavond (21-04) om 19.00 uur weer een persconferentie over de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maken hierin bekend wat er vanaf 28 april gaat gebeuren met de maatregelen. Fontys zal zo snel als mogelijk kijken wat voor gevolgen de nieuwe maatregelen hebben voor de hogeschool. Communicatie hierover volgt snel. Houd daarom - zeker deze week - de bekende kanalen goed in de gaten. 
 

** Laatste update: maandag 20 april om 18.58 uur **

Fontys heeft besloten om ook de open avond van woensdag 10 juni aanstaande af te gelasten. Dit betekent dat we je op dit moment helaas niet kunnen verwelkomen op onze locatie in Sittard. Om je toch te helpen in je studiekeuze, bieden we onze open dag en avond vanaf nu ook online aan! Neem een virtueel kijkje, bekijk video’s, maak een proeftentamen of kom in contact met een van onze studenten.

Heb je na het bezoeken van de online open dag of avond nog altijd vragen? Neem dan contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP). Wij helpen je graag verder.


** Laatste update: maandag 20 april om 09.58 uur **

Om lessen te ondersteunen, kunnen docenten van Fontys gebruikmaken van allerlei tools. Deze tools dienen in verband met de wet wel door Fontys goedgekeurd te zijn. Bekijk op deze webpagina welke programma's en apps je (didactisch) in kunt zetten. Op de site lees je ook meer over:  

 • eerste hulp bij apps & AVG
 • overige (gratis) tools
 • een stroomschema om te kijken of een tool eventueel gebruikt mag worden.


** Laatste update: dinsdag 7 april om 13.33 uur **

Op de Portal van Dienst Personeel en Organisatie (P&O) kunnen medewerkers een update lezen over feestdagen en de meivakantie, een thuiswerkvergoeding, de woon-werkverkeervergoeding en de uitgifte van middelen. Lees hier meer.

 

** Laatste update: maandag 6 april om 09.53 uur **

Gebruik van Zoom niet toegestaan
Op advies van de Concern Information Security Officer heeft het College van Bestuur van Fontys besloten om ook voor Fontys een ‘no go’ voor Zoom af te geven. Omdat deze applicatie niet veilig is, is het per direct verboden om Zoom binnen Fontys te gebruiken. Voor videocommunicatie wordt iedereen verzocht om gebruik te maken van MS Teams of Skype. Wil je meer weten over de online mogelijkheden? Kijk dan op fontys.nl/online

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
​Vandaag zouden collega's een mail krijgen over het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Voor het MTO wordt echter gekeken naar een geschikt alternatief later in de tijd. We houden jullie op de hoogte.
 

** Laatste update: donderdag 2 april om 09.06 uur **

Aanmelddeadline opgeschoven van 1 mei naar 1 juni
Wil je komen studeren bij Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS)? Dan heb je niet tot 1 mei maar tot 1 juni de tijd om je bij ons aan te melden. Fontys heeft besloten de aanmelddeadline te verschuiven, zodat je genoeg tijd hebt om zaken te regelen.

Studiekeuzecheck (SKC): niet verplicht maar wel handig!
Door de coronacrisis heeft Fontys besloten de studiekeuzecheck (SKC) niet meer verplicht te stellen. Toch denken wij bij FLOS dat het erg nuttig kan zijn om de online vragenlijst in te vullen en in gesprek te gaan met één van onze docenten. Zo krijg jij als nieuwe student beter inzicht in waar jouw kwaliteiten liggen en kom je meer te weten over de opleiding. Daarnaast weten wij beter wie er komend studiejaar bij ons komt studeren! Via ons Studenten Informatie Punt (STIP) ontvang je de online vragenlijst. Na het invullen en terugsturen, neemt een van onze docenten contact met je op voor een telefonisch/online gesprek.

Toetsing periode 3 en 4
Wij vinden het belangrijk dat de kennis van onze studenten op een juiste manier getoetst wordt. Afgelopen dagen hebben we binnen FLOS gekeken naar de toetsing in periode 3 en 4 van dit studiejaar. Studenten krijgen zo spoedig mogelijk van ons hierover apart bericht via de mail.

 

** Laatste update: woensdag 25 maart om 16.42 uur **

Fontys heeft net als veel van de andere hogescholen en universiteiten besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni. Lees meer

 

** Laatste update: woensdag 25 maart om 16.08 uur **

De afgelopen dagen hebben we veel vragen gekregen van onze studenten. Het coronavirus en het beperken van de (offline) onderwijsactiviteiten, brengen veel onzekerheden met zich mee. Wij begrijpen dat jullie op zoek zijn naar meer informatie over jullie studieproces.

Via de FLOS-site en fontys.nl/corona houden we jullie zo goed en zo snel als mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heb je vragen, kijk dan eerst op onze sites of je hier antwoorden vindt. Als je je zorgen maakt, neem dan contact op met jouw studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Hij of zij zal je alleen niet meer kunnen vertellen dan hetgeen we al met jullie delen via de officiële communicatiekanalen.

De meeste vragen die de afgelopen dagen zijn binnengekomen, gaan over de toetsperiode van 14 tot en met 24 april en de afronding van het werkplekleren.

Toetsing periode 3
Vanaf dinsdag 14 april staan tentamens gepland. De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus doen de vraag rijzen of de tentamens doorgaan. 

Op dit moment wordt er door heel veel mensen hard gewerkt om het onderwijsprogramma van FLOS, en zo ook de tentamens, zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar er wordt ook gekeken naar alternatieve manieren om tentamens te laten plaatsvinden.

Werkplekleren
Onze tweede- en derdejaars voltijdstudenten hebben het werkplekleren, als er geen sprake was van verlenging, gelukkig af kunnen ronden voor de coronavirusuitbraak. Maar er zijn studenten die nog middenin dit traject zitten. Zo zouden de eerstejaars (voltijd) tot en met 24 april bezig zijn met het werkplekleren en onze vierdejaars (voltijd) tot en met 24 juni. Ook voor onze deeltijd- en masterstudenten komt het werkplekleren mogelijk in gevaar, we zijn afhankelijk van de onderwijsinstellingen waar jullie de lessen verzorgen.

Sommige studenten geven aan dat ze op dit moment niets of onvoldoende kunnen betekenen voor hun werkplek. Dit brengt een hoop zorgen met zich mee. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat jullie geen studievertraging oplopen door het coronavirus. We kijken momenteel naar de best denkbare oplossingen.

Zie ook de e-mail ‘besluiten werkplekleren FLOS’ van woensdag 18-03 en de bijlage ‘Concretisering beoordelingskader werkplekleren FLOS

Meer duidelijkheid
We begrijpen maar al te goed dat jullie snel duidelijkheid willen. Helaas dienen ook wij rekening te houden met meerdere factoren, waardoor antwoorden soms langer op zich laten wachten. Zodra het College van Bestuur (CvB) van Fontys Hogescholen een besluit heeft genomen over bovenstaande en andere belangrijke zaken, gaan wij hier als FLOS mee aan de slag. Hierbij worden ook de examencommissie en de IMR betrokken. Wanneer er meer bekend is, brengen we jullie direct op de hoogte. Hoe vervelend ook, we vragen nog even jullie geduld en begrip in dezen.

 

** Laatste update: maandag 23 maart om 10.50 uur **

Online vragenuurtje MS Teams voor docenten en medewerkers

Met ingang van vandaag, maandag 23 maart, is de frequentie opgeschroefd van, zoals dat nu heet, het online vragenuur. Nu zijn collega's van Fontys dagelijks om 9.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur bereikbaar voor vragen over MS teams en didactische tips (vrijdag niet 's avonds). Deelnemen kan via deze link. Meer informatie is te vinden op fontys.nl/online
 

** Laatste update: vrijdag 20 maart om 10.52 uur **

Uitstel bindend studieadvies vanwege coronavirus

Tijdens een overleg donderdagmiddag 19 maart tussen de Vereniging Hogescholen en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven is afgesproken dat alle hogescholen in principe het Bindend Studieadvies voor huidige eerstejaarsstudenten uitstellen tot het einde van hun tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021). Binnen Fontys wordt wel nog bekeken hoe we deze afspraak gaan vormgeven.

Ook is afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. In de Kamerbrief die de minister naar de Tweede Kamer stuurde, staan ook de gemaakte afspraken en intenties ten aanzien van de financiële situaties van studenten door de coronacrisis. Ook daarover zijn veel vragen bij studenten. Fontys bestudeert deze en komt later met informatie hierover.

Kijk voor meer informatie over bovenstaande op fontys.nl/corona
 

** Laatste update: donderdag 19 maart om 19.14 uur **

We zien geen redenen om de deuren van ons gebouw in Sittard op dit moment open te houden. Daarom sluiten we, net als Fontys Venlo, vanaf vrijdag 20 maart aanstaande de deuren. Andere gebouwen van Fontys werden eerder al gesloten.

Toegang tot een beperkt aantal gebouwen van Fontys is enkel en alleen voor medewerkers die óf bezig zijn met digitalisering van het onderwijs óf cruciale werkzaamheden verrichten. Lees hier meer over op fontys.nl/corona.

** Laatste update: donderdag 19 maart om 09.40 uur **

Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking van vrijdag 27 maart gaat helaas niet door! Onze studenten worden uitgenodigd voor de al geplande uitreiking op vrijdag 3 juli. Zij ontvangen hierover nog bericht. 

Studiekeuzegesprekken (SKC's)
De studiekeuzegesprekken (SKC's) bij Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) gaan door. We voeren deze gesprekken telefonisch (eventueel met beeld) vanuit alle vakgroepen. Alleen bij de lerarenopleiding Engels loopt dat net wat anders. Hier maken nieuwe studenten als eerste stap een toelatingstoets, dit gebeurt altijd op een computer bij Fontys. De afspraken op 30 maart zijn verplaatst naar half mei. Hierover is al gecommuniceerd met de nieuwe studenten.  

Werkplekleren
Waar mogelijk volgen onze studenten bij werkplekleren het beleid van de opleidingsschool. Dit is conform het eerder genomen Fontysbesluit van 13 maart, waarbij is gezegd dat het beleid van de stageaanbieder leidend is. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • Er vindt geen interactie plaats tussen studenten en docenten in Fontyspanden.
 • Voor interacties tussen studenten en medewerkers van Fontys buiten Fontyspanden in het kader van de stage geldt het beleid van de stageaanbieder

De situatie op scholen – en daarmee de situatie voor de student - is niet overal hetzelfde. Dit vraagt om maatwerk. Collega’s en studenten van FLOS ontvangen van lerarenopleider Patrick Wenmakers een uitgebreide e-mail met daarin alle besluiten rondom het werkplekleren.

Toetsing april
Op dit moment bekijken we binnen FLOS hoe we de toetsing van april vorm gaan geven. Zodra hier meer over bekend is, ontvangen jullie van ons bericht.

Afronding en beoordeling opdrachten
Door alle omstandigheden kan het voorkomen dat sommige studieopdrachten anders en/of niet volledig zijn voldaan. Niet alleen binnen FLOS maar ook binnen Fontys en zelfs landelijk wordt nagedacht over hoe we hier als hogeschool mee omgaan. Ook hier praten we jullie bij zodra er meer bekend is.


** Laatste update: dinsdag 17 maart om 11.40 uur **


Fontys heeft besloten om voor het digitaal geven en volgen van onderwijs MS Teams in te zetten Op de website fontys.nl/online kunnen docenten, medewerkers en studenten informatie vinden over o.a de werking van dit programma en het online geven en volgen van colleges.

 

** Laatste update: maandag 16 maart om 18.49 uur **


Het Centraal Crisis Team (CCT) heeft vanochtend op advies van de dienst H&F besloten dat de volgende panden openblijven tussen 8.00 en 17.00 uur:

 • Gebouw R3 op campus Rachelsmolen, Eindhoven
 • Gebouw P8 op campus Stappegoor, Tilburg
 • Gebouw W1, Venlo
 • Locatie Sittard

Alle andere panden en locaties zijn vanaf 17 maart aanstaande dicht! Met dit besluit wil het CCT een maximale bijdrage leveren aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus.

LET OP:Deze panden zijn alleen open voor specifieke (groepen van) medewerkers; medewerkers die bezig zijn met digitalisering van het onderwijs óf voor die medewerkers die een bedrijfskritisch proces in de lucht moeten houden en dat niet vanuit huis kunnen doen.

We beperken de toegang echt tot deze groep medewerkers omdat we onze verantwoordelijkheid nemen in het leveren van een maximale bijdrage aan de beperking van het verspreiden van het virus. Nadrukkelijk willen we het aantal aanwezigen in de panden tot het minimale beperken.

Alle panden zijn gesloten voor studenten en alle andere medewerkers, ook voor 1-op-1 afspraken tussen student en docent.

De toiletten worden gereinigd en zeep en handdoekjes aangevuld. De kantines zijn overal gesloten, de koffie-en theeautomaten worden schoongemaakt en bijgevuld.

Wanneer je in een van de panden aan de slag gaat met online onderwijs of daar noodzakelijk moet zijn in verband met een bedrijfskritisch proces, meld je dan bij de receptie en registreer je naam en telefoonnummer. Je ontvangt zo snel mogelijk aanvullende informatie wanneer je aan het werk bent of gaat in een van de panden.

Volg het advies van de GGD:

 • probeer zoveel mogelijk twee meter afstand van elkaar te houden
 • ventileer ruimten regelmatig (let op: raam ook weer sluiten)
 • handen veelvuldig wassen, papieren zakdoek gebruiken en direct weggooien
 • lichte klachten? Direct thuis werken.

Voor overige informatie: zie Q&A
 

** Laatste update: zondag 15 maart om 17.38 uur **


Het kabinet heeft zojuist aangekondigd dat alle scholen, (primair, voortgezet, mbo en hbo/wo onderwijs) per maandag 16 maart dicht gaan. Deze maatregel zal tot 6 april 2020 gelden. Dit betekent dat stages/het werkplekleren geen doorgang kan vinden tot 6 april.
Wij zullen zo snel mogelijk iedereen meer informatie geven over wat dit voor FLOS studenten betekent. 


** Laatste update: donderdag 12 maart om 21.40 uur **

Beste medewerkers en studenten van FLOS,

Het College van Bestuur van Fontys heeft besloten dat we vanaf morgen (tot en met 31 maart 2020) geen onderwijs en geen tentamens meer op onze locaties verzorgen. Waar mogelijk zal tot eind van de maand onderwijs op afstand aangeboden worden.

Het besluit volgt op een kamerbrief die minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verstuurd aan de Tweede Kamer. Hierin roept hij het hoger onderwijs in Nederland op om tot eind van de maand alleen onderwijs op afstand aan te bieden.

Gebouwen vrijdag open
Voor Fontys betekent dit dat we vanaf vrijdag 13 maart geen onderwijs (en tentamens) op onze locaties verzorgen, dus ook niet op onze locatie in Sittard. De Fontysgebouwen zijn vrijdag wel nog open (reguliere tijden) voor medewerkers en studenten, om benodigde spullen op te halen.

Alternatieven
Uiteraard doen we ons uiterste best om met alternatieven te komen, zodat studenten zo min mogelijk hinder ondervinden van deze maatregel. De studievoortgang van onze studenten komt namelijk voor ons op de eerste plek.

Houd de communicatie van Fontys goed in de gaten!
Wij snappen dat dit bericht een hoop vragen kan oproepen. Ook wij hebben alle antwoorden nog niet. Vrijdagmiddag 13 maart gaat Fontys verder in op de details van dit besluit en de gevolgen van deze maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Wij willen jullie dan ook met klem verzoeken de website fontys.nl/corona, de Q&A daar en jullie mailbox goed in de gaten te houden. Zodra er meer informatie bekend is, pakken we de communicatie verder op.

Bij urgente vragen kunnen jullie contact opnemen met onze voorzitter van het Lokaal Crisis Team: Anton van den Brink.