25
maart
2020
|
15:14
Europe/Amsterdam

Online onderwijs verlengd tot 1 juni, update 15

Update C

Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Hierdoor is grote onzekerheid ontstaan over de vraag wat dit betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Studenten, docenten en medewerkers vragen zich af wat dit betekent. Fontys heeft net als veel van de andere hogescholen en universiteiten besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni. Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden dan wordt bekeken welke vormen van onderwijs, toetsing en onderzoek binnen de dan geldende richtlijnen weer op locatie kunnen plaatsvinden.

Joep Houterman, bestuursvoorzitter van Fontys, vindt dat duidelijkheid belangrijk is in deze fase. ‘Hierdoor weten we waar we de komende periode aan toe zijn. De afgelopen weken zijn we erin geslaagd om het onderwijs in onze gebouwen voor 90 procent te vervangen door online onderwijs. Dat heeft even tijd gekost en ook de weg terug naar een ‘genormaliseerde ’situatie zal tijd kosten. Het is goed als we onszelf de ruimte geven om steeds goede en zorgvuldige besluiten te nemen.’

Veel impact
De maatregelen van de overheid tot 1 juni zijn erop gericht verdere verspreiding van het virus en een overbelasting van de zorg te voorkomen. Ook in dat licht vindt Houterman het belangrijk dat Fontys als grote hogeschool in het zuiden van Nederland, waar met name in Brabant de situatie ernstig is, hieraan bijdraagt. Tegelijkertijd beseft hij dat dit besluit veel impact heeft op de organisatie, studenten en medewerkers. ‘Eerst hielden we rekening met een periode van drie weken thuiswerken en -studeren, nu komen daar nog eens acht weken bovenop. Dat betekent een nog langere periode van sociale isolatie en zoeken naar creatieve oplossingen voor de problemen waar je tegenaan loopt. Het moeten missen van de persoonlijke contacten met collega’s en medestudenten is niet fijn. Misschien ontstaan er in deze periode problemen op andere gebieden. Ik wil benadrukken dat wij daar bij Fontys aandacht voor hebben en dat we ruimte bieden voor persoonlijke oplossingen. Het behouden van de positieve energie, goede sfeer en fijne contacten is voor ons essentieel.’

Periode tot aan de zomervakantie
Over de situatie na 1 juni is nu nog geen duidelijkheid. Fontys houdt rekening met meerdere scenario’s. Zodra meer duidelijk is, wordt hierover direct gecommuniceerd.

Kijk voor actuele informatie op fontys.nl/corona