19
mei
2020
|
16:51
Europe/Amsterdam

Gebouwen Fontys geleidelijk weer open, update 28

Gezondheid en studievoortgang staan voorop

Update C

Nadat de gebouwen van Fontys ruim twee maanden gesloten waren, is nu het moment aangebroken dat de deuren – zeer geleidelijk en gedeeltelijk  – weer open gaan. Vanaf deze week mogen alleen afstudeerders onder strikte voorwaarden gebruik maken van bepaalde locaties.

Als het kabinet deze week besluit de maatregelen te verruimen, gaan naar verwachting vanaf 15 juni alle gebouwen van Fontys open. Maar let op: dat is alleen voor toetsen en onderwijsactiviteiten die niet online kunnen plaatsvinden. En: ook hier krijgen afstudeerders voorrang tot de zomer. Op deze manier proberen we studievertraging en extra werkdruk voor docenten in het nieuwe studiejaar te voorkomen. Ook na de zomer biedt Fontys een mix van online onderwijs en onderwijs-op-locatie. Voor dat laatste krijgen alle eerstejaars, dus Nederlandse en internationale studenten, voorrang.

Openstelling in stappen

Vanaf 18 mei
Vanaf deze week kunnen studenten zelfstandig oefenen in laboratoria, en in practica- en oefenruimten als het eigen instituut deze voorbereidingen strikt noodzakelijk acht om te kunnen afstuderen (bijvoorbeeld: oefenen voor de eindtoets). Het gaat dus niet om onderwijsactiviteiten. Vanzelfsprekend moet iedereen altijd de RIVM-richtlijnen en de reguliere veiligheidsregels naleven. Dat betekent: er moet bedrijfshulpverlening aanwezig zijn, je mag niet alleen werken, en werken met gevaarlijke middelen is verboden. Hetzelfde geldt voor werken met machines zonder toezicht.

Verder geldt dat je:

 • alleen toegang krijgt tussen 11:00-15:00 uur en vanaf 20:00 uur, om het openbaar vervoer in de spits te ontlasten. Je kunt natuurlijk wel de tijd tussen 15.00 en 20.00 uur overbruggen in de gebouwen of op de campus.
 • je altijd aanmeldt en je werkzaamheden afstemt met de facility manager;
 • met niet meer dan 30 personen in totaal tegelijk in een pand mag zijn;
 • thuis blijft bij klachten;
 • je houdt je aan de hygiënevoorschriften;
 • je 1,5 m afstand houdt;
 • de maximale ruimte- en pandcapaciteit naleeft.

En voor de zekerheid: jouw instituut/opleiding bepaalt wie wanneer volgens deze regels gebruik mag maken van de gebouwen. Zij nemen ook het initiatief hiertoe. Je kunt je hiervoor dus niet aanmelden.

Vanaf 15 juni
Als het kabinet zoals verwacht deze week aankondigt de maatregelen te versoepelen, opent Fontys maandag 15 juni alle onderwijsgebouwen. Maar: dat betekent niet dat iedereen kan gaan en staan waar hij/zij wil.
De gebouwen zijn straks alleen toegankelijk voor de studenten en docenten die betrokken zijn bij de 600 kennistoetsen die niet online konden plaatsvinden. Deze toetsen nemen we in de weken tot de zomervakantie dus op locatie af. Dat hoeft niet in een gebouw van de eigen opleiding te zijn; het kan in theorie overal zijn. De roostering gebeurt centraal; je ontvangt het toetsrooster van je eigen instituut/opleiding.

In overleg met het Locatie Crisis Team (LCT) en de dienst H&F, mag je de gebouwen ook in als je:

 • praktijklessen moet volgen (afstudeerders krijgen voorrang)
 • een praktijktoets moet uitvoeren (ook hier geldt: voorrang voor afstudeerders)
 • aanwezig moet zijn bij een afstudeerzitting die niet online kan
 • voor je eigen welzijn toestemming hebt van de directeur om op locatie te studeren/werken
 • ‘cruciale werkzaamheden’ verricht (wat cruciaal is, bepaalt je eigen directie samen met het LCT).

Let op: dit betekent dus dat het overgrote deel van zowel het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel zoveel mogelijk vanuit huis werkt tot en met de zomervakantie. Onderwijsruimten (en dus niet de werkplekken) hebben prioriteit in het ‘coronaproof’ maken van gebouwen.

Nieuwe studiejaar
Ook in het nieuwe studiejaar is nog niet alles ‘normaal’. Ook na de zomer bieden we een mix aan van online onderwijs en onderwijs-op-locatie, omdat we vanwege de anderhalve-meterregel effectief met de ruimte moeten omspringen.
Vanaf maandag 31 augustus (week 36) openen in principe alle gebouwen hun deuren voor het deel van de onderwijsactiviteiten dat op locatie plaatsvindt. De week daarvóór vindt wel de introductieweek Purple al plaats. Ook Purple zal overigens een mix zijn van online en op-locatie. Of de gebouwen ook in de laatste twee weken van de zomervakantie opengaan voor studie of werk, is nog niet duidelijk. Als extra inzet van medewerkers nodig is, om werkdruk en/of studievertraging in een later stadium te voorkomen, gebeurt dit volgens de cao hbo.

In het nieuwe studiejaar:

 • Krijgen alle eerstejaars (dus Nederlandse en internationale studenten) voorrang bij het gebruik van de locaties. Voor deze groepen is persoonlijk contact namelijk nóg belangrijker om zich bij Fontys thuis te voelen en succesvol te kunnen studeren.
 • Maakt je eigen instituut een plan per locatie. In dit plan staat beschreven wie wanneer en waarom in dat gebouw mag werken en studeren.

Tot slot
Het is én blijft dus nog een flinke tijd een bijzondere situatie. Dat vraagt van ieder van ons aanpassingsvermogen en een bepaalde discipline. We kunnen dat niet genoeg benadrukken. Daarom nog even de volgende aandachtspunten:

Hygiëne/richtlijnen
We moeten er samen voor zorgen dat we op een veilige manier in de gebouwen kunnen studeren en werken. Fontys zorgt uiteraard voor een strikte hygiëne en duidelijk gecommuniceerde (gedrags)regels in de gebouwen; aan ieder van jullie het dringende verzoek je aan de individuele gedragsrichtlijnen van de rijksoverheid te houden. Als iemand dat niet doet, spreek die persoon hier gerust op aan.

Fontys-pas
Fontys voert een verplichte registratie in. Dat betekent: wil je toegang tot de gebouwen, dan moet je voorlopig aangemeld zijn door je eigen instituut, een duidelijk doel hebben (toets, praktijkvak of vanwege welzijn) én je Fontys-pas tonen.

Beschermingsmiddelen/testen
Belangrijke vraag: biedt Fontys studenten en medewerkers straks beschermingsmiddelen en testen aan? Op dit vlak volgen we de landelijke of brancherichtlijnen.

 
Auteur: Sander Peters