03
juni
2021
|
16:56
Europe/Amsterdam

Blendend leren en blended werken in het nieuwe studiejaar, update 50

Update C

Het perspectief voor de middellange termijn, dat wil zeggen studiejaar 2021-2022 is landelijk vastgelegd in het zogenaamde basisscenario. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat bij de start van het nieuwe studiejaar het vaccinatiebeleid volop in uitvoering is en een zeer groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Dit maakt het mogelijk veel corona-maatregelen af te schalen, maar alle maatregelen volledig loslaten is niet mogelijk.

Concreet betekent dit voor leren en werken:

• Hoorcolleges en theoretische instructie online en zo mogelijk tijdsonafhankelijk.
• Gedeeltelijk thuiswerken.
• Minder reisbewegingen.
• Het efficiënt gebruik van middelen.
• Keuzes die we maken voor studiejaar 2021-2022 mogen geen onbedoelde invloed hebben op de lange termijn inrichting van onderwijs, onderzoek en werken.

Welke maatregelen horen daarbij

Faciliteren van hybride onderwijs (fysiek onderwijs op afstand te volgen)
De maatregelen en aanpassingen die in gebouwen gedaan worden hebben als doel het faciliteren van deelname op afstand aan het onderwijs dat on campus plaatsvindt (hybride onderwijs). Hiervoor worden onderwijsruimten uitgerust met goede IT-faciliteiten zodat deelname op afstand kwalitatief goed en eenvoudig mogelijk is. We behouden hiermee wat we hebben geleerd en ervaren én het zorgt voor continuïteit van ons onderwijs, mocht de pandemie weer oplaaien.

Faciliteren opnamemogelijkheden online lesmateriaal
De dienst IT onderzoekt of de huidige faciliteiten (studio’s, opname apparatuur) voldoende zijn om de opname van lesmateriaal en lessen te faciliteren.

Faciliteren van deelname op afstand aan overleggen op de campus
Omdat de verwachting is dat medewerkers vanaf 1 september gemiddeld 1 a 2 dagen per week thuis zullen werken, moet de mogelijkheid worden gecreëerd om op afstand deel te nemen aan een overleg dat voor het overige fysiek plaatsvindt in een van de gebouwen. Hiertoe worden vergaderruimten uitgerust met goede IT faciliteiten zodat deelname op afstand kwalitatief goed en eenvoudig mogelijk is. Dienst IT gaat in de middelgrote (vanaf 4 personen) en grote vergaderruimten (vanaf 8 personen) vaste middelen voor video-conferencing aanbrengen.

Inzetten op voorzieningen voor individueel beeldbellen op Fontys locaties
We zijn eraan gewend om online te overleggen, vanuit huis. Dit kan met een goede laptop. We gaan in de toekomst nog meer flexibel werken, wat betekent dat je je werkplek en manier van werken afstemt op de werkzaamheden die je die dag gaat uitvoeren. We kunnen ons voorstellen dat op een dag waarop iemand enkel onlineoverleg heeft of online onderwijs verzorgt, vanuit huis wordt gewerkt. Wanneer iemand op locatie wil of moet beeldbellen dan kan dat in de (kleinere) vergaderruimten als deze vrij zijn. We moeten daar samen een weg in vinden. We monitoren in het nieuwe jaar hoe het gaat.

Wifi
De dienst IT gaat het draadloze wifi-netwerk vernieuwen. Deze zogenaamde upgrade betreft het vervangen van 1/3e deel van alle Access Points (ongeveer 1000 stuks) en een compleet nieuwe beheeromgeving. Hiermee wordt het netwerk weer up to date en toekomstbestendig. De verwachting is dat dit in het 2e halfjaar van 2021 wordt gerealiseerd.Het huidige wifinetwerk zou volgens berekeningen het intensievere gebruik van het internet aan moeten kunnen. Desalniettemin is de kwaliteit van de internetverbindingen af en toe minder goed. Wanneer men veel hinder ondervindt van slechte of trage internetverbinding dan is de helpdesk IT er om te helpen bij een upgrade van het interne geheugen van een laptop en/of de installatie van een nieuwere/juiste versie van de softwaredrivers. Dit kan een oplossing zijn voor de hinder die wordt ondervonden. Voor vragen kun je contact opnemen met it-helpdesk@fontys.nl