17
augustus
2021
|
13:53
Europe/Amsterdam

Hoe ziet start nieuwe studiejaar eruit? update 53

Update C

Het kabinet heeft op 13 augustus besloten dat studenten en medewerkers vanaf 30 augustus aanstaande geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden op locaties in het mbo, hbo en wo. Hiermee komt een einde aan een lange periode, waarin slechts zeer beperkt onderwijs op locatie heeft kunnen plaatsvinden.

Het loslaten van deze maatregel betekent dat de beperkingen voor onderwijs op locatie grotendeels wegvallen. Wel blijft in ieder geval tot 20 september aanstaande een aantal aanvullende maatregelen/ aanvullend beleid van kracht om de verspreiding van het coronavirus op de campussen zo veel mogelijk te voorkomen. Het dragen van mondkapjes binnen alle onderwijsgebouwen blijft verplicht bij verplaatsingen, bijvoorbeeld tussen onderwijsactiviteiten en bij praktijklessen, alsook de basis hygiëne-en gezondheidsrichtlijnen en de aangegeven looproutes om de contacten tussen studenten tijdens het verplaatsen tussen onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Fontys zorgt voor het regelmatig en goed ventileren van ruimtes. Daarbij baseren we ons op de geldende adviezen van het RIVM.

Zelftestbeleid
Het vrijwillige preventieve zelftestbeleid wordt gehandhaafd. Studenten en medewerkers wordt geadviseerd tweemaal per week een zelftest te gebruiken. Via het landelijke portaal (www.zelftestonderwijs.nl) kunnen gratis zelftesten worden besteld. Het is daarnaast mogelijk om zelftesten bij de balies van de onderwijslocaties op te halen.

Vaccinaties
In lijn met de campagnes van de Vereniging Hogescholen en de Rijksoverheid moedigt Fontys studenten en medewerkers aan zich te laten vaccineren, zonder enige verplichting.

Groepsgrootte
Per ruimte waar onderwijsactiviteiten plaatsvinden, mogen maximaal 75 studenten, dit aantal is dus exclusief docenten of begeleiders, aanwezig zijn. Dit geldt voor les, college, werkgroep, praktijkles, bijeenkomsten zoals diploma-uitreikingen, etc. De maximale groepsgrootte geldt niet in gangen en andere doorstroomruimtes. Voor kantines geldt geen maximum als die is ingericht als afhaallocatie. Als er zitplaatsen zijn, geldt wel een maximum van 75 personen.

Introductieactiviteiten
De introductieactiviteiten vinden plaats vóór het ingaan van de aangekondigde versoepelingen. Dit betekent dat sportactiviteiten kunnen doorgaan conform de algemene richtlijnen die voor sporten op dit moment gelden. Voor sociale activiteiten én voor onderwijs gerelateerde introductie activiteiten, hoofdzakelijk in een gebouw, geldt de anderhalvemeter-maatregel. Hierop worden studenten, waar nodig, geattendeerd.

Thuiswerken
Het nu al loslaten van de anderhalvemeter-maatregel is bedoeld om het onderwijs per direct weer meer op locatie te laten plaatsvinden, in het belang van onze studenten. Ook voor docenten en andere medewerkers geldt dat vanaf 30 augustus geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeft te worden aangehouden ofschoon afstand houden natuurlijk altijd verstandig is. Voor alle andere werkzaamheden blijft het algemene advies: werk zoveel mogelijk thuis en kom alleen naar de Fontys-locatie als dat nodig is vanuit welzijnsoogpunt, omdat je thuis geen goede werkplek hebt of voor gesprekken of teambijeenkomsten die niet goed online gehouden kunnen worden. Dit advies geldt in elk geval tot 20 september.