Sprint naar content
English

Beleid verkorte URL

Aanmaak verkorte URL's

In sommige gevallen is het voor werving en eenvoudige communicatie handig om een verkorte URL aan te maken.
Deze verkorte URL (fontys.nl/...) verwijst dan naar de langere URL van een pagina binnen fontys.nl

Voorwaarden hiervoor zijn:


1 Offline communicatie

Een verkorte URL is noodzakelijk voor werving en wordt gebruikt wanneer de doelgroep de URL handmatig moet typen, bijvoorbeeld om te communiceren via drukwerk.

Voor online communicatie heeft het de voorkeur de volledige URL te gebruiken (of een link onder een korte linktekst).

2 Specifiek

URLs die mogelijk (in de toekomst) gebruikt worden voor algemene zaken (die door meerdere opleidingen gebruikt kunnen worden), worden niet aangemaakt als verkorte URL. De verkorte URL dient specifiek betrekking te hebben op de opleiding of inhoud van de pagina.

3 Wervingsdoel

De website heeft als doel werving van student en professional en de profilering van Fontys als kennispartner. Voor interne communicatie zijn andere kanalen beschikbaar en wordt XC niet gebruikt. Ook verkorte URLs worden hiervoor dus niet aangemaakt.

4 Eén verkorte URL

We maken maximaal één URL aan per pagina.

5 Kleine letters

Verkorte URL's zijn hoofdlettergevoelig. We maken deze altijd met kleine letters (onderkast) aan.

6 Geen datum of jaartal

De verkorte URL mag geen datum of jaartal bevatten.


Verkorte URL aanvragen

Indien de pagina aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je de verkorte URL aanvragen bij digitalemedia@fontys.nl

Vermeld dan:

  • waarom de aanvraag (voor welk doel)
  • welke pagina (lange URL) hierbij hoort
  • je gewenste verkorte URL