Sprint naar content
English

Cursus offline halen

Bij het online zetten van cursussen spelen twee systemen een rol, XC en Progress. Om de cursus offline te zetten zijn twee stappen nodig.

Stap 1

Verander de status van alle pagina's in XC naar gepland. Dus de hoofdpagina's en ook alle subpagina's van het programma! Subagina's die niet op gepland staan worden anders normaal getoond via de interne en externe zoeksystemen.

Sfeerafbeelding Fontys

Stap 2

Vraag digitalemedia om de cursus in XC te ontkoppelen van Progress. Stuur altijd even de (redactie)URL mee van de homepage. Wanneer de cursus ontkoppeld is, wordt hij niet meer getoond in de Pro zoeker.

Sfeerafbeelding Fontys